USA gentager trussel om gengældelse, hvis PECSO forbliver lukket

- Annonce -

Amerikansk diplomati og udenrigsministeriet har, ser det ud til, besluttet at gøre Paris Air Show til en platform for at påvirke europæiske holdninger vedrørende tildelingen af ​​europæisk forsvarsindustristøtte til europæiske virksomheder. Og til dette bruger de samtidig en lille gulerod og en stor pind..

Husk, at den amerikanske administration mener, at PESCO og IDF, to af de europæiske værktøjer til at støtte forsvarsindustriens samarbejde mellem medlemmer af EU, bør være åbne for amerikanske virksomheder. Og stillet over for Europa-Kommissionens uforsonlighed, som gennem stemme fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhed, den italienske Federica Mogherini, gjorde det kendt, at PESCO vil fortsat være forbeholdt europæiske projekter, tøvede det amerikanske diplomati ikke med at gøre opmærksom på, at det ville gå så langt som til at bruge repressalier og at forbyde europæiske virksomheder at deltage i Pentagon-udbud, hvis EU ikke ændrede sine holdninger.

I anledning af Paris Air Show ser det ud til, at truslen er blevet mere præcis, da Ellen Lord, Pentagons undersekretær for opkøb, udspurgt om emnet af et amerikansk medie, indikerede, at USA kunne gå så langt som at suspendere leverancer af våben og reservedele til europæiske lande, nægte at give efter for Washingtons krav og på denne måde gentage betingelserne i den første advarsel fra Michael Murphy sidste uge. Samtidig forpligtede underudenrigsministeren, såvel som handelsminister Wilbur Ross, sig til at gennemføre adskillige bilaterale møder med europæiske forsvarsvirksomheder, officielt for at "informere" disse industrigrupper om den amerikanske holdning. Lad os også huske, at USA allerede har iværksat en første effektiv offensiv for at svække den europæiske samhørighed, af ERIP-programmet, der støtter udskiftning af udstyr fra Warszawapagten, beregnet til østeuropæiske lande.

- Annonce -

Én ting er sikker, PESCOs fremtid vil ligesom hele EU's politiske og sikkerhedsmæssige uafhængighed afhænge af dens evne til at modstå amerikansk pres. Ellers vil EU fremstå som en papirgigant over for USA, som ikke vil undlade at give næring til euroskeptikernes klager. Det nuværende amerikanske pres, mere end blot at true PESCO, kan meget vel på lang sigt true selve EU's legitimitet. En hypotese, som ikke ville mishage præsident Trumps meget anti-europæiske amerikanske administration...

- Annonce -

For yderligere

SOCIALE NETVÆRK

Sidste artikler