Grækenland vil være i stand til at erhverve 7 MH-60R flådehelikoptere fra Sikorsky for 600 millioner dollars

Grækenlands solvens ser ikke ud til at blive opfattet i USA på samme måde som i Frankrig. Faktisk har FMS (Foreign Military Sales) netop godkendt salget til Athen af ​​7 MH-60R Seahawk flådehelikoptere med et stort antal udstyr og våben, herunder 10 APS-i 53 radarer, AGM-114 Hellfire, GAU-21 og M-2400 portkanoner, mere end 1000 sunoboy (nedkastbare sonarbøjer), samt Mark54 lette anti-ubådstorpedoer, motorer og et sæt reservedele, til et samlet beløb på 600 millioner dollars. Disse roterende vinger, beregnet til den hellenske flåde, vil erstatte Bell 212 anti-ubådskrigsfartøjet, der har været i drift i mere end 30 år. Sidstnævnte vil samtidig rationalisere sin flåde, der allerede er udstyret med S-70'ere.

USA er allerede eksponeret i Grækenland med kontrakten om modernisering af 80 F16'ere til Block70+ standard, til et beløb på 1,6 mia. Det forhindrede dem dog ikke i at godkende dette salg, som formentlig på den ene eller anden måde vil blive matchet af forbundsstaten eller NATO.

På den anden side, på fransk side, voldgiftssager vedrørende et eventuelt salg af 2 Belh@rra fregatter til Grækenland, til et beløb anslået til mellem 1,2 og 1,3 mia. EUR, synes stadig at være blokeret i spørgsmål om finansiering og dermed betalingsgarantier. Frankrig er fortsat delvist brændt af de betalingsvanskeligheder, det stødte på med Athen vedrørende Mirage 2000'erne, der blev solgt i 90'erne. Men frem for alt integrerer de franske myndigheder, og i særdeleshed økonomiministeriet, ikke i deres analyse af produktionen af ​​social- og skatteindtægter genereret i Frankrig ved denne bekendtgørelse, for delvist at kompensere for risikoeksponeringen.

Med kun 16 Aster30 antiluftskytsmissiler vil FDI Belharra være meget sårbar over for mætningsangreb. Forsvarsnyheder | Konstruktion af militærhelikoptere | Forsvarskontrakter og udbud
Den hellenske flåde ønsker at erhverve 2 Belh@rra fregatter bygget af Naval Group fra Frankrig

Således har Belh@rra, i modsætning til Gowind2500, meget lav eksponering for import, så det meste af deres værdi faktisk produceres i Frankrig af BITD og af dets underleverandørnetværk. Faktisk vil de 1,2 milliarder euro, som kontrakten repræsenterer, generere mere end 600 millioner euro i sociale indtægter for den franske stat og mere end 400 millioner euro i skatteindtægter inden for de 3 år omkring kontraktens udførelse. . Hvis vi skulle tilføje besparelserne på dagpengene, ville de samlede effekter på statsbudgettet nå op på 1,6 milliarder euro. Men selv om man kun tager hensyn til sociale og skattemæssige indtægter, ville risikoeksponeringen derfor blive reduceret til kun 1300-(600+400) = €300 mio. for staten, hvis den skulle påtage sig risikoen for transaktionen, eller 25 % af kontraktværdi, et beløb, der nemt kan dækkes af det anmodede depositum i Athen.

Det er netop dette ræsonnement, USA anvender for at vurdere risikoeksponeringen af ​​deres våbenkontrakter, og hvad der i øvrigt giver dem mulighed for ofte at ledsage disse kontrakter med et bidrag, der reducerer de endelige omkostninger for kunden, samtidig med at Washington fremstår som en god samaritaner.

For yderligere

SOCIALE NETVÆRK

Sidste artikler