LPM 2029: Kan de budgetmæssige begrænsninger og hærenes behov mødes? (2/2)

Le Socle Défense propose une approche innovante et pertinente pour répondre aux enjeux de financement de l'effort de défense en France dans le présent contexte marqué par des contraintes budgétaires fortes, et des besoins de modernisation et d'extension des capacités militaires du pays toutes aussi importantes. I den første del af denne artikel, nous avons présenté la structure et les paradigmes qui sous-tendent cette approche de financement basée sur 4 piliers : une société de financement portant une offre de location des équipements à destination des armées, un modèle de financement basé sur un recours à l'épargne, une analyse moderne de l'efficacité budgétaire des investissements industriels de défense pour améliorer la soutenabilité de l'effort, et un nouveau paradigme pour la conception et l'emploi dans la durée des équipements de défense.

Dans cette seconde partie, nous allons détailler l'application de ce modèle pour les 4 grands acteurs de cette problématiques : Les Armées afin de répondre à leurs besoins d'équipements, la Base Industrielle et Technologique Défense française pour en optimiser l'efficacité et l'attractivité notamment à l'exportation, les finances publiques et la politique d'aménagement du territoire, ainsi que son applicabilité aux programmes en coopération.


Forsvarsbasen for hære

Forsvarsbasen er frem for alt designet til at give hære mulighed for at have udstyr og driftskreditter i overensstemmelse med udviklingen af ​​den globale trussel. Faktisk, hvis projektets handling først og fremmest fokuserer på finansiering af større udstyr, vil implementeringen heraf gøre det muligt for hærene at nedbryde brugen af ​​deres kreditter på en fleksibel og effektiv måde for at imødegå sikkerhedsudfordringer på kort, mellemlang og lang sigt termin. 

En investeringsboble til at møde umiddelbare udfordringer

Først og fremmest ville SD tillade hærene at se deres udstyrskapacitet vokse meget hurtigt og mærkbart. I grafen modsat er den anvendte antagelse en stigning i udstyrsinvesteringer fra 5 milliarder euro i 2023 til 20 milliarder euro i 2030, eksklusive inflation. Leasingomkostningerne på deres side udvikler sig gradvist fra €500 mio. i 2023 til €18,5 mia. i 2037, baseret på en rente på 2,5% om året, en V0 på 10%, en RV på 35% og en 15-årig leasing. Den gradvise stigning i investeringerne reagerer på industrielle begrænsninger. På grundlag af en forsvarsindsats bragt til 3 % af BNP over 18 år (konstant euro), genererer modellen så en budgetmæssig merværdi for hærene på 20 mia. euro ud over stigningen på 20 mia. kræfter. 

Udstyr berettiget til forsvarsbasen

Forsvarsbasen gør det muligt gennem sin model at finansiere talrige forsvarsmateriel og programmer med stor effekt, forudsat at de potentielt kan reeksporteres ved lejemålets ophør. Dette udelukker derfor systemer dedikeret til nuklear afskrækkelse samt udstyr med en potentiel effektivitet, der er begrænset over tid, og som ikke tillader, at de eksporteres under gode forhold, såsom visse former for ammunition. Hærens væsentligste behov med hensyn til udstyr er dog netop baseret på udstyr, der opfylder berettigelseskriterierne til Forsvarsbasen. 

Overførsel af tilgængelige kreditter til kritiske stillinger

Hvis Forsvarsbasen gør det muligt at finansiere et flertal af konventionelt forsvarsmateriel, giver det også mange fordele ud over denne ramme for hærene. Det gør det således på kort sigt muligt at frigøre kreditter afsat til finansiering af støtteberettigede PEM'er til finansiering af andre kritiske udgiftsposter, såsom hærenes HR-dimension, udvikling af infrastrukturer, genopbygning af ammunitionslagre og reservedele., samt, selvfølgelig, som afskrækkelse. I løbet af de første 5 års implementering ville hærene så have et budgetoverskud på mere end 50 milliarder euro i kreditter frigivet på baggrund af en stigning i hærens budget på 3 milliarder euro fra 2023 til 2025, derefter 2,5 milliarder euro fra 2026 til 2029. 


Forsvarsbasen for BITD

Implementeringen af ​​forsvarsbasen ville for den franske forsvarsindustrielle og teknologiske base udgøre en udvikling, der kan sammenlignes med den, der blev gennemført efter Suez-affæren i 1956, og som gjorde det muligt for Frankrig 15 år senere at have en verdensførende global forsvarsindustri, herunder på de sværeste teknologiske områder som afskrækkelse, atomdrevne ubåde, kampfly eller rumfart. 

En konsolideret tilgang til optimeret planlægning


Resten af ​​denne artikel er kun til abonnenter -

Artiklerne i fuld adgang er tilgængelige i afsnittet "Gratis varer". Flash-artikler er tilgængelige i fuld version i 48 timer. Abonnenter har adgang til de fulde artikler om analyse, nyheder og syntese. Artikler i arkiverne (mere end 2 år gamle) er forbeholdt Premium-abonnenter.

Køb af abonnementer er kun tilgængeligt fra hjemmesiden - afsnittet Abonnementer og værktøjer


Hæld en savoir plus

Meta-forsvar

GRATIS
VIEW