Kiina ja Venäjä kehittävät avaruusaseita

Selon puolustus tiedustelupalvelun raporttiAmerikan, Kiinan ja Venäjän sanotaan kehittävän erittäin aktiivisesti asejärjestelmiä, joiden tarkoituksena on neutraloida vihollisen satelliitit väliaikaisesti tai pysyvästi. 

Näin ollen Kiina kehittäisi ensi vuoteen mennessä saatavan laserjärjestelmän, joka pystyy neutraloimaan matalalla kiertoradalla olevan satelliitin, ja geostationaarisen satelliitin vuoteen 2025 mennessä. Se työskentelee myös aktiivisesti vaurioituneiden satelliittien avaruuskorjausratkaisujen parissa. Raportin mukaan Kiinalla on tällä hetkellä lähes 90 sotilassatelliittia kiertoradalla. Se harjoittaa myös useita satelliittien vastaisia ​​ohjelmia, jotka pystyvät saavuttamaan tavoitteet kaikilla korkeuksilla. 

Venäjällä on jo ratkaisu satelliittiilmaisimien neutraloimiseen Perevest-järjestelmällä. Se työskentelee myös sellaisten satelliittien kehittämisessä, jotka pystyvät neutraloimaan vastakkaisen satelliitin. Venäjällä on nykyään kiertoradalla lähes sata sotilaallista satelliittia. Se harjoittaa myös satelliittien vastaista ohjusohjelmaa.

Jatkoa ajatellen

SOSIAALISET VERKOSTOT

Viimeiset artikkelit