Uhkaako Venäjän sotateollista kompleksia sen kohtuuton velka?

Venäjän ja sen kansainvälisten kumppanien sotilasteknistä yhteistyötä käsittelevän komitean kokouksessa 24 Vladimir Putin puhui Venäjän aseiden viennin myönteisistä tuloksista. Näin ollen valuuttavoitot ovat valtionpäämiehen mukaan "kasvaneet 2019 %" ja vienti, joka on jatkuvasti kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana, "on noin 45 miljardia dollaria", vaikka tilauskanta on noin 16 miljardia dollaria[ efn_note]МедведевГригорий, Putin on Venäjän armeijan viejä, käytetty 4. elokuuta 2019. [/efn_note].

Tänä vuonna julkaistu SIPRI-raportti esittää kuitenkin vivahteikkaamman tilanteen[efn_note]Maailmanlaajuinen asekauppa: USA lisää määräävää asemaa; aseiden virtaus Lähi-itään kasvaa, sanoo SIPRI | SIPRI, käytetty 4. elokuuta 2019. [/efn_note]. Vuosina 2009–2018 Venäjä pysyikin toisella sijalla tärkeimpien asejärjestelmien tärkeimpien viejien maailmanlistalla, mutta sen osuus maailmanmarkkinoiden viennistä laski 17 % vuosina 2009–2013 ja 2013. -2018. Tämä heikko tulos selittyy osittain myynnin laskulla perinteisille venäläisten aseiden maahantuojille, kuten Intialle ja Venezuelalle. Vuosina 2013–2018 jälkimmäiset vähensivät tuontiaan 42 prosenttia ja 96 prosenttia verrattuna ajanjaksoon 2009–2013, eikä Lähi-idän myynnin 19 prosentin kasvu ole pystynyt pysäyttämään tätä kehitystä.

1 1 Puolustusanalyysi | Sotilaslentokoneiden rakentaminen | Panssaroitujen ajoneuvojen rakentaminen

Nämä ruotsalaisen Think-tankin esiin tuomat heikkoudet, jotka myös Rostec[efn_note]BrokešFilip kiistää, "Venäjän asevienti vähenee | | Central European Financial Observer”.[/efn_note], muodostavat kiistattoman todellisuuden, koska sen laajuus on tullut huolestuttavaksi. Yleisesti hyvistä vientituloksista ja Venäjän armeijan massiivisesta uudelleenaseistumisesta huolimatta puolustusalan tärkeimmät teollisuusyritykset ovat hukkumassa velkaan, ja venäläiset tiedotusvälineet mainitsevat 2,3 biljoonaa ruplaa eli noin 35-36 miljardia dollaria. Lisäksi vuosittaiset sisäiset sotatarvikkeiden tilaukset, jotka ovat tällä hetkellä 1,5 biljoonaa ruplaa (23 miljardia dollaria), ovat laskussa [efn_note]Pitkäaikaisen suojan pankki, käytetty 4. elokuuta 2019. [/efn_note], teollisuusmiesten asema on tosiasiassa epävarma[efn_note]Долгироссийской “оборонки” покредитамдостиглиастрономическихвелич in— URA.RU, käytetty 4. elokuuta 2019. [/efn_note]. Muistaakseni vuonna 2018 Venäjä käytti puolustukseensa 46–61,4 miljardia dollaria (riippuen lähteistä ja arvioista)[efn_note]Naton jäsenet kasvattavat globaaleja puolustusmenojaan nopeimmin kymmeneen vuoteen, Jane's by IHS Markit Reveals | IHS Markit Online -uutishuone, käytetty 6. elokuuta 2019. [/efn_note][efn_note]ВоенныйбюджетРоссиив2018 годусоставит$46 млрд, näytetty 6. elokuuta 2019. [/efn_note], tarve maksaa osa tästä velasta painaa siksi voimakkaasti sen tulevia puolustusbudjetteja. Venäjän kansalaisia ​​pyydettiin osallistumaan jo vuonna 2016, kun hallitus päätti ottaa osan ylivelkaantuneiden teollisuusyritysten velvoitteista maksamalla 11 miljardia dollaria, mikä johti puolustusbudjetin kasvuun 7,2 %[efn_note ] TianN, FleurantA, KuimovaA, WezemanP ja WezemanS, "Maailman sotilasmenojen kehitystrendit, 2018", koll. "SIPRI-tietolehti", s. 12.[/efn_note]. Vuoden alusta lähtien on kuitenkin ollut signaaleja uudesta teollisuuden vastuiden uudelleenjärjestelystä, kun varapääministeri Juri Borisov vetosi tarpeeseen keventää puolustussektorin taakkaa ostamalla takaisin 700 biljoonaa ruplaa velkoja yksityisille pankeille ( 10-11 miljardia dollaria). 

2 Puolustusanalyysi | Sotilaslentokoneiden rakentaminen | Panssaroitujen ajoneuvojen rakentaminen

Tämä uusi pelastusoperaatio ei kuitenkaan ole valtiovarainministeriön ja yleisen mielipiteen osan makuun, joka ei ymmärrä, miten tällainen tilanne on mahdollista, kun tiedotusvälineet ja hallitus jatkuvasti korostavat Venäjän sotilas-teollisen kompleksin suorituskykyä. . Finanssi- ja teollisuusalan asiantuntijat selittävät, että tämä ylivelkaantuminen johtuu yhtä lailla systeemisistä ongelmista kuin syklistä. 

Nykyiset vaikeudet juontavat juurensa 1990-luvun lopulle, jolloin pankit lainasivat noin 22-23 prosentin vuosikorolla. Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden puute pakotti valmistajat ottamaan tällaisia ​​luottoja, joiden vuosien mittaan kertyminen päätyi umpikujaan. Loukku, johon alan pääyritykset joutuvat, on sitäkin mutkikkaampi, koska tällä hetkellä lähes kaikki voitot on käytettävä yksinomaan korkojen takaisinmaksuun.

Tätä haittaa lisää ns. hinnanmuodostusongelma, ja asiantuntijat vahvistavat, että Venäjällä ei tällä hetkellä ole enää riittävää mekanismia sotatarvikkeiden hintojen muodostukselle, mikä aiheuttaa konfliktin puolustusministeriön välillä. ostaja) ja toimittajat (toimiala). Itse asiassa nykyään sotatarvikkeiden hinnat määräävät valtion elimet, kuten liittovaltion monopolien vastainen taistelu tai Roscosmos ja Rosatom. Ongelma on Novaiya Gazeta[efn_note] -lähteiden mukaanВседляфронта, всеподпроценты, näytetty 4. elokuuta 2019. [/efn_note], että tähän alaan erikoistunut henkilöstö, joka työskenteli aiemmin vuonna 2015 lakkautetussa liittovaltion tariffipalvelussa, ei ole työllistynyt uusiin toimivaltaisiin elimiin. Lisäksi Puolustusministeriön tiedetään olevan varsin niukka prototyyppien kehittämiseen tarkoitettujen varojen ennakkorahoituksessa. Näin ollen vaikka tilaus tulee ministeriöltä itseltään, tutkimusten suorittamisesta vastaavat yritykset saavat usein palkan vasta työn suorittamisen jälkeen. 

3 Puolustusanalyysi | Sotilaslentokoneiden rakentaminen | Panssaroitujen ajoneuvojen rakentaminen

Lisäksi vuonna 2012 valtion puolustushankintoja koskevan lain uudistus jäykisti asetuottajien taloushallintoa ja loi siten täysin keinotekoisia rajoituksia. Tällä lailla pyrittiin varmistamaan, että puolustusvaroja voitaisiin kohdentaa vain tälle alalle, mikä mahdollisti järjestyksen palauttamisen ja väärinkäytösten rajoittamisen. Yksi tämän toimenpiteen vaikutuksista on kuitenkin se, että puolustusalan valmistajat eivät voi käyttää näiden tilien resursseja niin vapaasti kuin haluavat, vaikka he niitä tarvitsevat, mikä pakottaa heidät hankkimaan uusia luottoja. Tuloksena on melko omituinen tilanne, jossa miljardien ruplamääräisten yritysten on pakko ottaa lainaa korkeilla koroilla vastatakseen tuotannon tarpeisiin [efn_note] Названыпричиныскойоборонки, käytetty 4. elokuuta 2019.[/efn_note].

Esimiesten osaamattomuus on myös korostettu yhtenä velkalähteenä, ja osa heistä on syytetty kavalluksesta tai vallan väärinkäytöstä. Puolustusministeriö on tietoinen tästä todellisuudesta ja on pyytänyt liittovaltion monopolien vastaista palvelua suorittamaan tutkimukset, joka on tehnyt 46 tarkastusta keväällä 2019[efn_note]Venäjän puolustusvoimat, käytetty 4. elokuuta 2019. [/efn_note]. Lisäksi Venäjän puolustusteollisuudessa työskentelevä informantti väittää, että pätevien johtajien puute johtaa puolustusalan holdingyhtiöiden kokonaistoiminnan tehottomuuteen. Esimerkkinä hän mainitsee Rostecin, joka vuoden 2007 perustamisestaan ​​lähtien investoiduista miljardeista ruplista huolimatta ei ole onnistunut parantamaan sen muodostavien yritysten taloudellista tilaa. Asiantuntijan mukaan tämän valtionyhtiön luomisella oli tiettyjä myönteisiä vaikutuksia, mutta pitkällä aikavälillä se lisäsi riippuvuutta valtion rahoituksesta.  

Lopuksi Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin pakotteet pakottavat venäläiset valmistajat käyttämään huomattavia resursseja toimitusten monipuolistamiseen ja ennen kaikkea valmistamaan itse materiaalit, jotka ne olivat aiemmin ostaneet länsimaalaisista, samalla kun heillä on rajoitettu pääsy ulkomaisiin lähteisiin. rahoitusta. Venäjän presidentti on myös asettanut tuonnin korvaamisen puolustussektorilla maansa teollisuuden painopistealueeksi.

Mig 29 Intian ilmavoimien puolustusanalyysistä | Sotilaslentokoneiden rakentaminen | Panssaroitujen ajoneuvojen rakentaminen
Intia tilasi 21 Mig29:ää lisää Venäjältä vuonna 2019

Näiden esteiden edessä hallitus sitoutui siirtämään sotilas-teollisen kompleksin velat valtionpankille, jonka päätavoitteena olisi nimenomaan tämän sektorin rahoittaminen. Tämä lähestymistapa hyväksyttiin vuonna 2018, kun Venäjän presidentti määräsi vuonna 2017 kansallistetun "Promsvizbank"-pankin muuttamisen puolustusteollisuuden rahoittajaksi julkiseksi pankiksi. Viime kädessä kaikki luotot on siirrettävä tälle laitokselle, mikä mahdollistaa ylivelkaantuneiden yritysten jälleenrahoituksen, mutta myös Venäjän pankkisektorin suojelemisen Yhdysvaltojen pakotteilta, jotka kohdistuvat erityisesti Venäjän puolustusteollisuuteen. Varapresidentti ja entinen valtiovarainministeri Anton Siluanov otti myös esiin mahdollisuuden poistaa osa veloista siirrettäessä luottoja Promsvizbankille. Tämä prosessi ei kuitenkaan selvästikään tapahdu lähitulevaisuudessa, koska Promsvizbankin johtajan Pjotr ​​Fradkovin mukaan tähän pankkiin on heinäkuusta 2019 mennessä siirretty vain 100 miljardia ruplaa sotilas-teollisen kompleksin luottoja.

Siten Moskovan ponnisteluista huolimatta sotilas-teollisen kompleksin pääyritysten velka painaa edelleen sen BITD:n terveyttä niin kauan kuin rakenneuudistuksia ei toteuteta. Lisäksi teollisuuden uudelleenrahoitustarve vaikuttaa voimakkaasti Venäjän budjettiin, joten puolustusmenojen seuraava merkittävä lisäys kuluu, kuten vuonna 2016, sotilassektorin teollisuuden velkojen takaisinmaksuun.


Oleg Lypko – Venäjän ja IVY-maiden puolustusteollisuuden analyytikko

Jatkoa ajatellen

Kaikki

SOSIAALISET VERKOSTOT

Viimeiset artikkelit

Meta-Defense

FREE
VIEW