Miksi Ranskan asevoimien muoto ei vastaa puolustusvoimien ministerin esittämää operaatiosopimusta?

Onko puolustusvoimien ministerin Sebastien Lecornun LPM 2024-2030 äänestyksen yhteydessä esittämä toimintasopimus yhdenmukainen tämän LPM:n soveltamisesta johtuvan armeijoiden muodon kanssa? Se on kaukana itsestään selvästä...

Kansalliskokouksen puolustuskomissio muutti ja vahvisti luonnos sotilaallista ohjelmointilakia 2024–2030, lisäten erityisesti valtion velvoitteen taata rahoitussuunnitelmaan sisältyvät 13 miljardin euron poikkeukselliset tulot. Puolustusvoimien ministeri on osittain järkyttynyt lukuisista kritiikistä, joka koskee tämän LPM:n "kunnianhimoa", joka vielä tulee , ja ylivoimaisesti merkittävin asevoimien budjettikasvu 30 vuoteen, vaati täsmentämään, mitkä tavoitteet olivat, erityisesti operaatiosopimuksen osalta.

Näin Sebastien Lecornu halusi tililleen antamassaan twiitissä kuvailla kolmelle armeijalle uskottua päätoimintasopimusta. Armeijan kannalta on kysymys siitä, pystytäänkö sijoittamaan divisioona, joka koostuu erityisesti kahdesta taisteluprikaatista, sekä kaikki komentokapasiteetit valvomaan armeijajoukkoa Ranskan Etelä-Euroopan rintamalla. Naton sisällä.

Ranskan laivaston on omalta osaltaan pystyttävä sijoittamaan Charles de Gaullen ja sitten sen seuraajan ympärille organisoitunut kantaja-taisteluryhmä. Lopuksi ilma- ja avaruusvoimien on omalta osaltaan pystyttävä lähettämään laivue, joka koostuu erityisesti 40 taistelukoneesta.

Näin määritellyt tavoitteet näyttävät olevan täysin sopusoinnussa Ranskan sitoumusten kanssa, erityisesti Natoa kohtaan, ja vastaavat Ranskan asemaa suurena liittolaisena ja tasapainottavana voimana toimeenpanovallan edistämänä.

Ne osoittautuvat kuitenkin myös paljon paremmiksi kuin ne, jotka mahdollistivat Ranskan armeijoiden muodon määrittelemisen vuoden 2013 valkoisen kirjan puitteissa, kun taas LPM 2024-2030 perustuu monilta osin tähän samaan. muodossa, ja tämä koskee kolmea armeijaa.

Tästä syystä herää kysymys tulevan LPM:n määrittelemän liikeradan ja puolustusvoimien ministerin esittämän toimintasopimuksen välisestä johdonmukaisuudesta.

Armeija: Ota käyttöön 2 prikaatin divisioona

Ranskan armeijaa koskevat sitoumukset pysyvät suurin piirtein samanlaisina kuin tähän asti. Itse asiassa Ranska valvoo jo Naton Etelä-Euroopan rintamaa, ja sen vuoksi sen on omaksuttava tälle rintamalle omistautuneiden paikallisten joukkojen ja liittolaisten divisioonoista ja prikaateista koostuvan armeijajoukon (kuten Belgian) johdon lisäksi myös osallistuttava siihen divisioona, joka koostuu kahdesta taisteluprikaatista.

Tämän saavuttamiseksi armeija voi luottaa kuuteen orgaaniseen prikaatiin, jotka on jaettu 6 divisioonaan. Ranskan Naton sisällä tekemien sitoumusten mukaan viimeksi mainitun on kyettävä lähettämään ensimmäinen taisteluprikaati viikossa ja toinen prikaati 2 päivässä.

Ranskan armeijoiden muoto ei vastaa MINARMin määrittelemää operatiivista sopimusta

Tämän saavuttamiseksi ranskalaiset prikaatit varmistavat operatiivisen vuorottelun, ja prikaati huolehtii hälytyksestä, kuten tapahtui vuonna 2013 Maliin lähetetyn Serval-prikaatin tapauksessa erittäin lyhyellä varoitusajalla. Toinen koulutuksessa oleva prikaati varmistaa 30 päivän hälytyksen, ja kolmas prikaati on myös koulutuksessa voidakseen ottaa hälytyksen vuorotellen.

Viimeiset 3 prikaatia lepäävät ja toipuvat varsinkin lähetysten jälkeen ja osallistuvat myös muihin Naton ulkopuolisiin tehtäviin. Valitettavasti tämä organisaatio osoittautuu enemmän teoreettiseksi kuin käytännölliseksi, ja Nato itse katsoi viime aikoihin asti, että armeija voisi varmistaa vain vahvistetun prikaatin lähettämisen 30 päivän kuluttua ja mahdollisesti toisen prikaatin 90 päivän kuluttua.

Tosiasia on, että tällaisen operatiivisen asenteen ottamiseksi armeijaan olisi luotava 2 uutta prikaatia, jotta sillä olisi tehokkaasti riittävät kiertomahdollisuudet olettaakseen Naton kahden prikaatin jatkuvan käytön ajan mittaan. mainita sitoumus).

Lisäksi on pidettävä mielessä, että merkittävä osa ranskalaisista rykmenteistä on erikoistuneita, kuten merijalkaväen yksiköt amfibiohyökkäystä varten, laskuvarjoyksiköt ilmataisteluihin ja vuoristojoukot.


Tästä artikkelista on 75 % lukematta. Tilaa lukeaksesi se!

Metadefense Logo 93x93 2 Sotilaallinen suunnittelu ja suunnitelmat | Sotilaalliset liitot | Puolustusanalyysi

Les Klassiset tilaukset tarjota pääsy
artikkelit täysversiossaanja mainosvapaa,
alkaen 1,99 €.


Jatkoa ajatellen

SOSIAALISET VERKOSTOT

Viimeiset artikkelit