Uusi hollantilainen ilmatorjuntafregatti, mahdollisuus Ranskalle?

Se on tehty! Hollannin parlamentti hyväksyi 11. kesäkuuta neljän Blacksword Barracuda -tyyppisen sukellusveneen hankinnan Ranskan laivastoryhmältä korvaamaan Alankomaiden laivastossa tällä hetkellä käytössä olevat Walrus-luokan sukellusveneet. Viimeinen este viralliselle määräykselle on nyt TKMS:n Haagin tuomioistuimeen nostama valitus, joka on ratkaistava 26. kesäkuuta.

Jos Batavian kansanedustajat luottavat pääasiassa ranskalaiseen tarjoukseen, on totta, että jotkut keskusteluissa esiin nousseet kysymykset ansaitsevat Pariisin ja ranskalaisen teollisuuden ennakoivan pohdinnan.

Erityisesti kysymys teollisen toiminnan jakamisesta Alankomaiden laivastoteollisuuden ja tarkemmin sanottuna Damenin kanssa on erityisen arkaluonteinen ja eripuraa aiheuttava kohta, jota olisi käsiteltävä ennen kuin Haagin uusi hallitus ottaa maan hallitsijat.

Aiheesta Alankomaiden laivasto käynnisti äskettäin alustavan tutkimuksen uudesta raskaasta ilmatorjuntafregatista aikataulussa, joka on lähellä sitä, mitä Ranskan laivastolle määrätään korvaamaan Forbin-luokan Horizon-fregatteja.

Olisiko tässä yhteydessä asianmukaista ja tehokasta, että Ranska, samoin kuin Naval Group, liittyisi Damenille uskottuun Alankomaiden ohjelmaan, pienentäisi uuden ranskalaisen ilmapuolustusfregatin kehittämiskustannuksia ja antaisi Alankomaiden viranomaisille yhteistyötakuut sen laivastoteollisuudelle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä?

Hollannin parlamentti hyväksyy virallisesti Blacksword Barracudan hankinnan Naval Groupilta

Hieman yli viikko sitten Alankomaiden kuninkaallisen laivaston Koninklijke Marine Walrus-luokan sukellusveneitä korvaava ORKA-ohjelma saavutti ratkaisevan virstanpylvään.

Blacksword barracuda Naval Group
Naval Groupin Blacksword Barracuda on lähempänä kuin koskaan löytääkseen tiensä Koninklijke Marine -veneelle.

jälkeen eroava hallitus ilmoitti Naval Groupin voitosta, Blacksword Barracuda -mallilla, kilpailun aikana, jossa se kohtasi sen saksalaisen TKMS:n ja Saab-Damen-parin kanssa, ohjelman piti itse asiassa saada Alankomaiden uuden parlamentin hyväksyntä kansallismielisellä enemmistöllä vaalien jälkeen. vaalit syksyllä 2023.

Eroava puolustusministeri Christophe Van der Maat ei suinkaan ollut muodollisuus, vaan joutui vastaamaan lukuisiin kysymyksiin ja hyökkäyksiin, jotka olivat nousseet Hollannin lehdistössä parlamentaarista kuulemista edeltäneiden viikkojen aikana, erityisesti koskivat takuun tarjoamia hintatakuita. ranskalainen teollisuusmies, 25 % halvempi kuin muut kilpailijansa, sekä Naval-konsernin investointisitoumukset paikalliselle teollisuudelle.

Puolustusministerin ja hänen ryhmiensä antamat vastaukset kansanedustajien kysymyksiin olivat ilmeisesti osuneet kohdilleen, sillä tämän istunnon lopussa enemmistöpuolueet ilmoittivat kannattavansa ohjelmaa. Oli kuitenkin välttämätöntä, että Chris Stofferin Reformed Political Party (SPG) -puolueesta, joka edustaa vain kolmea 3 paikasta uudessa kamarissa, jättämistä esitysten sarjasta äänestettiin jatkettavaksi.

Se on nyt tehty. Todellakin, Stofferin kolme hakemusta hylättiin, joka tasoittaa tietä tilauksen viralliselle allekirjoittamiselle, jonka on tapahduttava ennen heinäkuun 2024 loppua. Meidän on kuitenkin odotettava, että Saksan TKMS:n tekemä valitus koskien itse tarjouspyyntöä saa hollantilaisen päätöksen oikeuteen, aihe esiteltiin 26. kesäkuuta Haagin tuomioistuimessa.

2 Hollannin laivaston kolmesta suuresta ohjelmasta, jotka on myönnetty Naval Groupille

Kun tiedämme, että kesäkuun 4. päivän ja parlamentaarisen keskustelun epävirallisten päätelmien jälkeen Damen ja Saab ovat, vaikkakin ennen sitä erityisen kiihkeitä, näyttäneet heittäneen pyyhkeen siirtyäkseen muihin lupaavampiin taisteluihin, voimme ajatella, että mahdollisuudet, että TKMS:n tekemällä valituksella on vähäiset mahdollisuudet menestyä, ja se ennen kaikkea herättää jonkin verran epäilyjä Naval-konsernin ehdottaman hinnan pätevyydestä tulevissa kilpailuissa.

rMCM miinasodankäyntiohjelma
Kuusi suurta hollantilaista miinasodankäyntialusta ovat Naval Groupin ja ECA:n suunnittelemia ja valmistamia.

Joka tapauksessa tällä parlamentin päätöksellä ja ennakoiden Alankomaiden hallituksen välimiesmenettelyä suotuisaa tuomioistuimen päätöstä näyttää siltä, ​​että Koninklijke Marine on uskonut kaksi kolmesta tämän hetken suurimmasta laivastoohjelmasta Ranskan laivastoryhmälle, joka joko suoraan, ORKA-ohjelman Blacksword Barracuda -sukellusveneillä tai epäsuorasti rMCM-ohjelman suurilla miinasota-aluksilla.

Näissä olosuhteissa voimme ymmärtää Batavian erikoislehdistössä julkaistut erilaiset mielipiteet siitä korvauksesta, jonka Ranska voisi maksaa Hollannin puolustusteollisuudelle. Tämä on erityisen totta, koska Haagin luottamus ranskalaisiin laitteisiin on saanut uutta eloa viime kuukausina. 14 H225M Caracal -ohjaushelikopterin tilaus erikoisjoukkoja varten lokakuussa 2023.

Tämä näyttää kuitenkin helpommin sanotulta kuin tehdyltä. Hollannin puolustusteollisuus on todellakin erinomaista kahdella alalla. Ensimmäinen on merivoimien tutkat ja anturit, Thales Nederlandin kanssa.

Vuonna 1990 ranskalainen Thomson-CSF osti hollantilaisen tutka-asiantuntijan Signaalin, josta on sittemmin tullut Thales. Yritys valmistaa eräitä tehokkaimmista meritutkista ja IR-järjestelmistä, joita käytetään laajalti maailmanlaajuisissa laivastoissa, kuten SMART-S-sarja ja NS-100. Tähän jo vakiintuneeseen ja molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön Thales-konsernin sisällä on vaikea koskea.

Ilmapuolustusfregatti Forbin
Forbin-luokan Horizon-fregattien S1850-tutka on Thales Nederlandin SMART-L:n evoluutio.

Hollannin BITD:n toinen huippuosaamisalue on laivanrakennus Damen-konsernin telakoiden kanssa. Joka vuosi se saavuttaa liikevaihto on 2-2,5 miljardia euroa, ja sillä on 32 telakkaa. Se on äskettäin saavuttanut merkittäviä menestyksiä sotilaallisella alalla Indonesian, Marokon, Meksikon ja Kolumbian laivaston hankkimilla SIGMA-perheen korvetteilla.

Ryhmä voitti tammikuussa 2020 myös saksalaisen Bundesmarinen F126-fregattien suunnittelun Blohm&Vossin ja Lurssenin telakoiden kanssa huhtikuussa 4 neljästä kuuteen laivaan, kun puolustusministeriö käytti sopimukseen liitettyä optiota. Lopuksi Damen suunnittelee ja valmistaa Hollannin laivaston tärkeimpiä pintayksiköitä ja erityisesti uusia Belgian kanssa kehitettyjä M-fregaateja.

Damen on kuitenkin vedonnut yhteistarjouksesta Saabin kanssa ORKA-ohjelman puitteissa, ja se ei ole ymmärrettävästi integroinut pitkälle kehitettyä yhteistyötä tämän ryhmän kanssa ehdotukseensa ja erityisesti sen liitteenä olevaan budjettikohtaan. yksi, joka oli ratkaiseva tässä asiassa.

Mahdollisuus kehittää yhdessä Damenin kanssa ilmatorjuntafregatti Forbin-luokan Horizon-fregattien tilalle

Tosiasia on, että yhteistyö Damenin kanssa olisi varmasti tärkein tapa toteuttaa vastavuoroista yhteistyötä Alankomaiden teollisuuden kanssa huolimatta jännitteistä, jotka ovat toisinaan sotkeneet näiden kahden ryhmän välisiä suhteita.

Hollannin laivaston uusi ilmatorjuntafregatti
Koninklijke Marine esitteli huhtikuussa Hollannin parlamentille uuden sukupolven ilmatorjuntafregatin konseptin. Alus pystyy kuljettamaan jopa 96 pystysiiloa, yhtä monta kuin amerikkalainen DDG(x).

Itse asiassa Hollannin laivasto ilmoitti muutama viikko sitten, ilmatorjuntafregattien suunnittelutyön alkaminen joka korvaa tällä hetkellä käytössä olevat De Zeven Provincien -luokan fregatit.

Neljä hollantilaista fregattia otettiin käyttöön vuosina 2002–2005, ja ne on siksi vaihdettava vuosina 2032–2040 riippuen siitä, onko alusten käyttöikä 30 vai 35 vuotta. Tänä aikana Ranskan laivaston on kuitenkin myös vaihdettava kaksi ilmatorjuntafregattiaan, tässä tapauksessa Forbin-luokan Horizon-fregatteja, jotka otettiin käyttöön vuosina 2008 ja 2009.

Puolustusvoimien ministeriölle ja Ranskan laivastolle hypoteesi näiden kahden aluksen korvaavien osien kehittämisestä yhdessä Euroopan maan kanssa olisi varmasti merkityksellinen laskelma.

Näiden avainalusten suunnittelun tuominen vain kahden aluksen laivastoon johtaisikin erityisen suuriin lisäkustannuksiin, varsinkin kun näiden raskaiden ja erittäin kalliiden alusten vientimahdollisuudet ovat selvästi alhaiset. Lisäksi Ranska tai Italia eivät ole onnistuneet viemään Horizon-mallia.

Zeven Provincien -luokan fregatti
De Zeven Provincien -luokan fregattien vaihtaminen on ehkä mahdollisuus Ranskalle, Naval Groupille ja Ranskan laivastolle.

Toisaalta, jos yhteistyö Alankomaiden ja Damenin kanssa neuvotellaan, se tekisi kuuden rungon suunnittelukustannuksista, joista neljä Koninklijke Marinea varten ja kaksi Ranskan laivastolle, paljon siedettävämpiä.

Lisäksi Ranskan ja Hollannin yhteistyö tällä alalla ehkä rohkaisisi Alankomaiden laivastoa kääntymään kohti eurooppalaista maa-ilma-ohjusjärjestelmää Aster-ohjuksella ja sen Hydis-ohjelman kehityksellä, johon Alankomaat osallistuu nimenomaan. vaikka se tarkoittaisi suostumusta laivojen rakentamiseen Alankomaissa, mikä olisi ilman pienintäkään epäilystäkään yhteistyön ele, jota Haagissa arvostetaan suuresti.

Ulkomaisen hyökkäyshävittäjäluokan suunnittelu Alankomaiden kanssa

Ilmeisesti hypoteesi Ranskan laivaston kahden tehokkaimman taistelupinta-aluksen rakentamisesta Alankomaihin uhkaa herättää kohua Naval-ryhmän ja sen alihankkijoiden keskuudessa, vaikka tavoitteena onkin edistää ranskalaisten varusteiden käyttöä koko luokassa.

Suunnittelussa ja tutkimuksissa saavutetut säästöt antaisivat kuitenkin Ranskan laivaston ja laivaston ryhmän käynnistää toisen luokan laivan suunnittelun, joka on innovatiivisempi, täyttää tärkeät tyydyttämättömät tarpeet ja jolla on huomattavasti suurempi vientipotentiaali kuin tulevalla Francolla. -Hollantilaiset ilmatorjuntafregatit tarvittaessa.

Tässä tapauksessa kyse olisi sellaisen hyökkäyshävittäjäluokan kehittämisestä, joka olisi hengeltään verrattavissa kuninkaallisen laivaston Multi-Role Support Ship- tai MRSS-ohjelmaan. Muistutuksena, tämä on hybridilaiva, jolla on sekä fregatin tulivoima, joko kohti maata tai itsepuolustusta, että tukikohta ja d lentolava, joka mahdollistaa ilma-amfibioprojisoinnin, mutta pienemmällä tavalla kuin laivassa. Mistral PHA:t.

MRSS Fearless Steller Systems Royal Navy
MRSS Fearless -projekti ennakoi kuninkaallisen laivaston suunnittelemaa hyökkäyshävittäjäkonseptia.

Kuten edellisessä artikkelissa mainittiin, tämä alkuperäinen kokoonpano vastaisi erittäin tehokkaasti Ranskan laivaston ja laajemmin Ranskan armeijoiden tarpeisiin merentakaisella vyöhykkeellä, erityisesti Tyynellämerellä ja Intian valtamerellä, jopa Etelä-Atlantilla.

Itse asiassa tällaisen laivan luokan suunnittelu ja rakentaminen mahdollistaisi suurelta osin teollisuuden vajeen kompensoinnin, joka liittyy Forbin-fregattien korvaavien laitteiden yhteiskehittämiseen Alankomaiden kanssa sekä suunnittelutoimistojen että toimipaikan osalta. Lorientista. Lisäksi mikään ei estä muita eurooppalaisia ​​kumppaneita liittymästä tähän ohjelmaan, päinvastoin, kunhan Naval Group varmistaa ohjelman hallinnan.

Mielenkiintoista on lisäksi, että Hollannin laivasto voisi löytää kiinnostusta tähän, vaikka se ilmoittaisi yhdessä uusien ilmatorjuntafregattiensa, uuden luokan kompaktien LHD-laitteidensa, kehittämisen amfibisten kykyjensä uudistamiseksi .

Koninklijke Marine onkin yksi harvoista eurooppalaisista laivastoista yhdessä kuninkaallisen laivaston ja Ranskan laivaston kanssa, jolla on ulkomailla, erityisesti Karibialla, toimituksia. Ja nämä hyökkäyshävittäjät toisivat merkittävää toiminnallista lisäarvoa kykyjensä monipuolisuuden kautta.

Yhteenveto

Näemme, vaikkakin ensisilmäyksellä ristiriitaisia, mutta Pariisin, kuten Naval Groupin ja Ranskan laivaston mahdollisuudet yhteistyön syventämisessä sotilaslaivanrakennuksessa Haagin, Damenin ja Hollannin laivaston kanssa ovat lukuisia.

Laivastoryhmä Lorient
Naval Group Lorient -alueen teollisen osaamisen säilyttäminen on puolustusvoimien ministeriön ja DGA:n prioriteetti.

Se on erityisesti Alankomaiden laivaston huhtikuussa ilmoittama raskaiden ilmatorjuntafregattien ohjelma, joka on sopivin tuki kansallisen laivaston resurssien samanaikaiseen optimointiin ennakoiden samalla hollantilaisten oikeutettuja odotuksia suorasta teollisesta jakamisesta tai erityisesti Damenin kanssa ORKA-ohjelman suhteen.

Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan saa haitata merivoimien ryhmän suunnittelu- ja valmistustaitojen säilyttämistä suurten pintataistelijoiden osalta, ja se on yhdistettävä muihin aloitteisiin, joiden tarkoituksena on tehdä alun perin epäsuotuisasta välimiesmenettelystä toiminnallinen etu ranskalaisille. Laivasto ja kilpailukykyinen ranskalaiselle teollisuusmiehelle.

Kuitenkin yhdistämällä aloitteet ja tarpeet, esimerkiksi sijoittamalla Forbinin korvaamisesta saaduista tutkimuksista saadut säästöt merentakaisten hyökkäyshävittäjien luokan suunnitteluun, on mahdollista löytää molempia osapuolia hyödyttävä tasapaino kaikille kuudelle. mukana oleville sidosryhmille.

Epälineaarisen näkemyksen antamiseksi, sellaisena kuin se on kehitetty täällä, on kuitenkin tarpeen sopia yhteistyön ajattelusta globaalisti ja ennakoida sekä tulevia teollisia ja poliittisia tarpeita että esiin nousevia toiminnallisia tarpeita.

Artikkeli 13. kesäkuuta täysi versio 28. heinäkuuta 2024 asti

Jatkoa ajatellen

1 KOMMENTTI

SOSIAALISET VERKOSTOT

Viimeiset artikkelit

Meta-Defense

FREE
VIEW