Alliantie in de Britse regering om het defensiebudget te verhogen

Penny Mordaunt en Jeremy Hunt verlaten Downing Street 10

Ondanks de zeer moeilijke positie van Theresa May en haar regering, lijkt de nieuwe minister van Defensie, Penny Mordaunt, de lijnen diepgaand te willen veranderen in termen van het budget dat is toegewezen aan de verdediging van het Koninkrijk, hierbij geholpen door Jeremy Hunt, de minister van Buitenlandse Zaken.

Beiden hebben hun ambitie aangekondigd om het budget van de legers "op het vereiste niveau" te verhogen, dat wil zeggen op het niveau dat nodig is om het hoofd te kunnen bieden aan de geopolitieke omwentelingen die gaande zijn, wat volgens hen (en naar mijn mening ), de wereldwijde geopolitieke kaart sterk veranderen, zoals het machtsevenwicht. In de zoeker van de minister van Defensie wordt de militaire versterking van Rusland als zeer zorgwekkend beschouwd, evenals die van China, maar ook van Iran, om maar de meest voor de hand liggende mogendheden te noemen. Daarnaast viel het dynamische duo de befaamde "2%-regel" van de NAVO aan, die jarenlang fungeerde als een politiek rookgordijn, waardoor leiders de echte problemen van Defensie uit het oog verloren en vasthielden aan een puur boekhoudkundige benadering.

Nieuwsartikelen die na 24 maanden worden gepubliceerd, vallen in de categorie "Archief" en zijn alleen toegankelijk voor professionele abonnees.
Voor meer informatie over deze aanbieding, cliquez ici

Deel het artikel:

Voor