De Europese Unie zet een krachtig instrument op voor de aanschaf van Europees defensiematerieel … of bijna

een kmw-luipaard 2a7 met trofee aps op navo-dag 2022 4608 x v0 9cxnnjwz5afa1.jpg

Dit is raadselachtig. De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben inderdaad een akkoord bereikt de implementatie van een instrument dat de Europese voorkeur bij de aanschaf van defensiematerieel aanzienlijk zou moeten vergroten door de lidstaten, terwijl de standaardisatie van legers wordt verbeterd, een al lang bestaande doelstelling voor de EU.

Concreet zal het nieuwe systeem de gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopkosten van defensiematerieel door de legers van de lidstaten mogelijk maken, op voorwaarde dat deze aankopen aan een aantal regels voldoen.

Ten eerste is het essentieel dat de aangekochte apparatuur wordt aangekocht door ten minste 3 aangesloten of geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) via een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Aan de andere kant, en zoals te verwachten, moet de aangekochte defensiematerieel in Europa worden geproduceerd, door Europese bedrijven.

Naleving van deze voorwaarden zou kopers in staat moeten stellen om tot 15% van het bedrag van de bestelling per deelnemende staat terugbetaald te krijgen om eventuele misbruiken te reguleren, met fantoomparticipaties ter ondersteuning van een geallieerde staat.

De Europese Unie steunt de aanschaf van Europees defensiematerieel

De tekst moet nog door alle lidstaten worden onderschreven om van kracht te worden, maar het is op het eerste gezicht een krachtig instrument dat het mogelijk zou kunnen maken om de Europese voorkeur in de verwervingsprogramma's van de legers te versterken en zo de Europese technologische industriële basis voor defensie (BITD).

Helaas, zoals zo vaak, zit de duivel in de details, en in het bijzonder de definitie van wat kan worden gekwalificeerd als in Europa geproduceerde apparatuur, en daarom in aanmerking komt voor de aangeboden financiële steun.


De rest van dit artikel is alleen voor abonnees -

Artikelen met volledige toegang zijn toegankelijk in de sectie 'Gratis artikelen'. Flash-artikelen zijn in volledige versie 48 uur geopend. Abonnees hebben volledige toegang tot de analyse- en samenvattingsartikelen. Artikelen in Archieven (ouder dan twee jaar) zijn gereserveerd voor Premium-abonnees.

- 15% op uw abonnement Klassiek of Premium (maandelijks of jaarlijks) met de code Terug naar school23
Alleen tot en met 30 september!


Deel het artikel:

Voor