Kustverdedigingsbatterijen keren terug naar het middelpunt

Traditioneel werden havens en militaire arsenalen, evenals bepaalde strategische locaties aan de kust, tot het midden van de jaren zestig vaak beschermd door kustbatterijen, zowel luchtafweer als anti-schip. Maar de erosie van de dreiging, vooral na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, evenals het verschijnen en de democratisering van raketten aan boord van gevechtsschepen, hebben ertoe geleid dat veel landen deze verdedigingswerken moesten missen. In de afgelopen jaren hebben verschillende legers zich echter ertoe verbonden nieuwe capaciteiten van dit type te verwerven, met name door kustbatterijen te verwerven die zijn uitgerust met anti-scheepsraketten. Hoe kunnen we deze terugkeer naar de gunst van defensiebatterijen verklaren...

Lees het artikel
Meta-Defense

GRATIS
ZIEN