Geeft Frankrijk, met een defensie-inspanning van 2% van het bbp, zijn rol op het internationale toneel op?

Terwijl de parlementaire debatten in de Nationale Assemblee op het punt staan ​​te beginnen rond het wetsontwerp Militaire Programmering voor de periode 2024-2030, zijn de ambities van het land op het gebied van defensie nu bekend en gedetailleerd. Het aangekondigde doel van deze toekomstige LPM zal dus zijn om de defensie-inspanningen van het land te bereiken en te behouden op een niveau dat meer gelijk is aan meer dan 2% van het bruto binnenlands product, om het in 68 op € 2030 miljard te brengen. , vergeleken met € 43 miljard in 2023. In veel opzichten zal deze nieuwe LPM het mogelijk maken om de wederopbouw van de legers, begonnen in 2017, uit te breiden, na twintig jaar onderinvestering die het instrument ernstig hebben verslechterd...

Lees het artikel

Worden human resources de meest kritische hulpbron van de westerse strijdkrachten?

Het was tegenwoordig gebruikelijk om de kracht van een gewapende macht te evalueren, voornamelijk op basis van de inventaris van materialen. Het aantal moderne tanks, onderzeeërs of gevechtsvliegtuigen bepaalde vaak het waargenomen militaire potentieel van een land. Vanwege de complexiteit van moderne opdrachten wordt nu rekening gehouden met andere factoren, zoals logistieke en ondersteunende capaciteiten, de training van strijdkrachten en de geïmplementeerde doctrine. In veel opzichten maakt de operationele kracht van een leger echter deel uit van een millenniumpatroon dat welbekend is in de levenswetenschappen, namelijk dat een organisme, wat het ook is, zich zal ontwikkelen in verhouding tot...

Lees het artikel

Hoe kan een wijziging van de LPM legers de uitrusting geven die ze in 2030 zullen missen?

Sinds de presentatie aan de ministerraad op 4 april is er veel gezegd of geschreven over de toekomstige wet op de militaire programmering. Als de leden van de presidentiële meerderheid het terecht zien als een ongekende inspanning ten gunste van de legers, onderstrepen hun tegenstanders het vaakst de tekortkomingen en tekortkomingen ervan, ondanks de snelle veranderingen in de internationale context, wat net zo gerechtvaardigd is. Het feit, objectief gezien, als de budgettaire inspanning van de regering onbetwistbaar is, is het echter niet voldoende om de legers terug te geven die zwaar gehandicapt zijn door 25 jaar onderinvestering, de middelen die...

Lees het artikel

Waarom zijn de Franse legers ondanks een begroting die sinds 11 met € 2017 miljard per jaar is gestegen, nog steeds bloedeloos?

De uitvoering van de Franse militaire programmeringswet 2019-2025 is tot nu toe, naar de mening van alle waarnemers, voorbeeldig geweest. Het respecteerde inderdaad nauwgezet de geplande verhogingen van het budget, een primeur sinds het begin van de oefening. Zo bedroeg het legerbudget in 2017 slechts € 32,7 miljard, na vijftien jaar van kritieke onderinvestering, waardoor de Franse legers op de rand van implosie stonden. De extra toegekende kredieten hebben het immers mogelijk gemaakt om het budget van de krijgsmacht in 43,9 op € 2023 miljard te brengen, een stijging van € 11,2 miljard of 34% ten opzichte van de begroting van 2017. En als de volgende LPM…

Lees het artikel

Is er een pilot voor de Franse industriële defensiestrategie?

Met de terugkeer van de oorlog in Europa en de snelle verslechtering van de spanningen tussen de grote militaire machten in Azië en het Midden-Oosten, werd de Franse defensie-industrie binnen enkele maanden een belangrijk centrum van belangstelling, zowel voor de media als voor een aantal politieke persoonlijkheden die de staat van verval lijken te ontdekken van de voorraden munitie en reserveonderdelen van de legers, of de productievertragingen van bepaalde uitrusting zoals het Caesar-kanon. Er gaat nu geen week voorbij zonder een aankondiging over de defensie-industrie, de legers of de volgende militaire programmeringswet, evenals de opmerkingen dat ...

Lees het artikel

Welke militaire hulp kan Frankrijk objectief aan Oekraïne verlenen?

Sinds het begin van de Russische agressie tegen Oekraïne heeft Frankrijk Kiev gesteund op politiek, economisch en militair gebied. Sinds enkele maanden wordt deze militaire hulp echter regelmatig betwist, zowel in Frankrijk als in Europa, omdat deze door tegenstanders als ontoereikend wordt beoordeeld, met name ten opzichte van de hulp die door andere Europese landen wordt verleend. Het is waar dat Parijs discreet is gebleven over de verleende hulp, en op verschillende gebieden grotendeels achterloopt in vergelijking met andere Europese landen, waaronder landen die veel minder rijk zijn dan Frankrijk kan zijn. Bij verschillende gelegenheden werden forums gepubliceerd in de grote nationale dagbladen, ci…

Lees het artikel

Hoeveel Rafales zal de Franse luchtmacht in 2030 inzetten?

Eerder deze week maakte het Ministerie van de Strijdkrachten bekend dat er een nieuwe bestelling zal worden geplaatst voor 42 Rafale-gevechtsvliegtuigen in het begrotingsjaar 2023. Dit was te verwachten, aangezien in lijn met de militaire programmeringswet 2019-2025 en in lijn met de doelstellingen van de strategische evaluatie van 2017. Vanwege het uitstel van leveringen vanaf 2016 om industriële capaciteit vrij te geven voor export, maar ook om investeringskredieten vrij te geven die elders nodig zijn, evenals de verkoop van 12 tweedehands Rafales aan Griekenland in 2020, vervolgens 12 vliegtuigen naar Kroatië in 2021, allemaal genomen van de ...

Lees het artikel

LPM 2023: Frankrijk wil zijn strijdkrachten de nodige middelen geven om nieuwe dreigingen het hoofd te bieden

Na de verkiezing van François Hollande tot president van de republiek in 2013 heeft de nieuwe regering van Jean-Marc Ayrault zich ertoe verbonden een nieuwe militaire programmeringswet te ontwerpen, met als duidelijk doel de militaire uitgaven op dit gebied tot een strikt minimum te beperken. Het is in deze context dat de diensten van het ministerie van Financiën van Bercy zich ertoe hebben verbonden het beroemde "Plan Z" voor te stellen, dat erop gericht is de Franse strijdkrachten te beperken tot een expeditieleger van 60.000 man voor externe operaties, en om de internationale dreiging werd toen als bijzonder diffuus ervaren, ondanks de vele waarschuwingen waaruit bleek...

Lees het artikel

Wat zijn de 5 kritieke punten van de volgende Franse militaire programmeerwet?

De dag na het begin van het Russische offensief in Oekraïne ontdekte of herontdekte een meerderheid van de Fransen op een zeer wrede manier de rol van de strijdkrachten bij het waarborgen van wat ze tientallen jaren als vanzelfsprekend hadden beschouwd, namelijk hun veiligheid. In een poging de publieke opinie gerust te stellen en een mediaruimte in te nemen die door politici werd verwaarloosd tegen de achtergrond van presidents- en parlementsverkiezingen, vermenigvuldigden de Franse legers vervolgens de communicatie en probeerden ze de Fransen een geruststellend gezicht te bieden, met name door aan te dringen op zogenaamde “high intensity” oefeningen, een term die ook ineens ter sprake kwam in discussies, ook op de sets…

Lees het artikel

Wat zullen de prioriteiten zijn van de volgende Franse militaire programmeringswet?

Tot het begin van de Russische interventie in Oekraïne had de Franse uitvoerende macht één wachtwoord en slechts één met betrekking tot de uitvoering van de defensie-inspanning: alle militaire programmeerwet 2019-2025, maar dat de LPM 2019-2025. Ontworpen op basis van de Strategische Herziening van 2017, die zelf sterk werd beperkt door het Witboek van 2013, was het LPM 2019-2025 bedoeld om de aanzienlijke schade te herstellen die het gevolg was van twee decennia van onderinvestering in de Franse legers, ook al bleef de operationele druk zeer hoog. hoog. Het is duidelijk dat in 5 jaar de situatie van de legers sterk is verbeterd, met een jaarlijks budget dat met € 8,5 miljard is verhoogd, d.w.z. …

Lees het artikel
Meta-Defense

GRATIS
ZIEN