Ville Russland gjennomføre digitale repressalier etter de vestlige streikene i Syria?

I følge en felles uttalelse fra britiske og amerikanske myndigheter, en serie med massive angrep på statlige rutere og brannmurer av begge land er registrert, og ser ut til å bli utført fra Russland. Denne kunngjøringen følger en annen fra de samme tjenestene, ifølge hvilke antall meldinger lagt ut på sosiale nettverk avRussiske "troll" har økt med nesten 2000% siden vestlige streiker i Syria.

Det er vanskelig å vurdere sannheten til disse uttalelsene, selv om hypotesen om cyber-gjengjeldelse ble studert under forberedelsen av streikene av de 3 deltakerlandene. Imidlertid er de mange inngrepene fra kontoer som systematisk videresender russisk og syrisk propaganda på sosiale nettverk ganske enkle å observere. Det gjenstår å håpe at hvis det er en cyberoffensiv, vil den ikke vare lenge og vil være begrenset til symbolske handlinger, ettersom USA har kunngjort at de nå anser et cyberangrep som et strategisk angrep mot USA. potensielt føre til en militær reaksjon.

Det skal imidlertid bemerkes at USA har kunngjort å utsette anvendelsen av visse sanksjoner mot Russland, en sannsynlig gest av deeskalering etter den russiske reserven i Syria.

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler