Første investeringer for DefInvest-fondet

DefInvest-fondet, forvaltet av Bpi på vegne av Forsvarsdepartementet, og med et årlig budsjett på 50 millioner euro, er gikk inn i hovedstaden til den franske oppstarten Kalray, spesialisert på design av "intelligente" prosessorer. Dette er den første investeringen fra fondet som ble lansert i fjor høst, med mål om å beholde oppstartsbedrifter av strategisk betydning for Frankrike i Frankrike. 

Start-ups som Kalray har faktisk en strategisk betydning for den franske forsvarsindustrien, ved å redusere avhengigheten av USA (men også av Japan eller Tyskland) for halvledere. Imidlertid, som vist av gjeldende fil vedrørende signering av en ny ordre for Rafale Egyptere betinget av en amerikansk autorisasjon angående SCALP EG-missilet, vil den amerikanske ITAR-lovgivningen med stor sannsynlighet skade fransk eksportfrihet.

Ministerinitiativet er desto viktigere ettersom mange selskaper klassifisert som forsvar hevder å ha vanskeligheter med å finne investorer eller finansielle partnere i Frankrike.

Det vil mest sannsynlig være nødvendig for det franske forsvarets økosystem å utvikle sin kommunikasjonsstrategi, og spesielt mot allmennheten, for bedre å synliggjøre det økonomiske og strategiske potensialet til forsvarsinvesteringer i befolkningen, og for å vri slaget mot forutinntatte ideer som i stor grad skader landets evne til innovasjon på dette området.

For videre

Alle

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler

Meta-Defense

GRATIS
UTSIKT