Svartehavet, NATOs andre front

Mens medieoppmerksomhet angående friksjon mellom NATO og russiske militære styrker primært er fokusert på de baltiske statene, er dette ikke det eneste kriseområdet Alliansen står overfor. Dermed står landene som grenser til Svartehavet, Bulgaria og Romania, men også allierte land som Ukraina eller Georgia, overfor en betydelig økning i russiske militære aksjoner

Dette er grunnen til at NATO også utplasserte en amerikansk mekanisert brigade til Romania for noen måneder siden, og forsterket tilstedeværelsen av alliansefly, initiert i 2014, i et tillitstiltak likt det som ble utplassert i de baltiske landene. 

Tyrkias urolige spill i forhold til alliansen og Russland øker usikkerheten i dette teateret, spesielt ettersom spenningene med Hellas i Egeerhavet fortsetter å vokse, og Ankara har "nøklene" til sundet som tillater passasje gjennom Svartehavet . 

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler