Russland planlegger å ha 32 Status-6 strategiske undervannsdroner

Ifølge TASS Agency planlegger den russiske marinen å har 32 strategiske Status-6-systemer, den oseaniske kjernefysiske torpedoen som er i stand til å bære en tung konvensjonell ladning eller en kjernefysisk ladning på 2 megatonn. For å utplassere dem ville den ha 2 spesialmodifiserte ubåter av Yassen-klassen; den første enheten, Khabarovsk, er for tiden under bygging. Dronene og deres bæreubåter vil ifølge artikkelen bli delt mellom Nordsjøflåten, som dekker Nord-Atlanteren, og Stillehavsflåten. 

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler