Første iranske luftvernsted utstyrt med BAVAR-373

Siden slutten av 2018 ser det ut til at den første bakken/luftplassen utstyrt med det nasjonalt produserte BAVAR-373 luftvernsystemet (også kalt TALASH-3) er i drift.

BAVAR Nettsted 373 Forsvarsnyheter | Luftvernforsvar | Iran
Tidligere SA-2-anlegg utstyrt med BAVAR-373

BAVAR-373 ble utviklet av Iran for å kompensere for Russlands avslag på å levere S-300 i 2010. Dette systemet presenteres som en konkurrent til S-300. Den inkluderer en MERAJ-4 overvåkingsradar med 450 km rekkevidde, en HAFEZ brannkontrollradar erklært som AESA med 250 km rekkevidde samt SAYYAD-3 og 4 missiler som er inspirert av de amerikanske RIM-66B missilene (SM -1MR Blokk V) som ble levert til Iran før 1979. Maksimal engasjementsrekkevidde ville være 200 km.

MERAJ 4 Forsvarsnyheter | Luftvernforsvar | Iran
MERAJ-4 overvåkingsradar
HAFEZ Defense News | Luftvernforsvar | Iran
HAFEZ brannkontrollradar

Leveringen av S-300-ene fra Russland har ikke stoppet dette urfolksprogrammet, og dette bekrefter Irans ønske, så vel som et økende antall land, om å bli autonome i produksjonen av våpensystemer. Familien av langdistanse luftvernsystemer vokser ytterligere med BAVAR-373, så vel som risikoen for spredning av disse langdistansesystemene. Spredningen av langdistanse bakke/luftsystemer risikerer på lang sikt å begrense handlingsfriheten til vestlige luftstyrker over stadig større geografiske områder.

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler