Den amerikanske marinen bruker ALMDS-lasersystemet for å oppdage marineminer under BALTOP 2019-øvelsen

Under den kalde krigen representerte minekrigføring en stor utfordring for NATO, som måtte sikre tilgang til sine viktigste havner for å opprettholde strømmen av tropper, utstyr og materialer fra USA og Canada, for å kunne møte panserdivisjonene i Warszawapakten. Under den sovjetiske kollapsen mistet denne trusselen mye av sin relevans, og minekrigføringsflåter, som moderniseringen av spesialiserte deteksjons- og prosesseringssystemer, ble i stor grad neglisjert til fordel for mer tilpassede våpensystemer.

Med den stadig mer åpenbare returen av risikoen for såkalt "Høy Intensitet"-konflikt, nemlig mellom teknologiske nasjoner, kommer trusselen om marineminer tilbake i forgrunnen. Frankrike og Storbritannia påtok seg, innenfor rammen av Lancaster House-avtalene, å utvikle et høyautomatisert minekrigføringssystem, MMCM[efn_note]Maritime Mines Couter Measures[/efn_note]-programmet utviklet av Thales. Belgia og Nederland har betrodd et konsortium dannet av Naval Group og ECA å designe og bygge en flåte av 12 minekrigsfartøy for å erstatte deres trepartsklasse Minehunters fra 80-tallet.

Den amerikanske marinen har ikke vært inaktiv. Den betrodde blant annet Northrop-Grumman-gruppen Airborn Laser Mine Detection System, eller ALMDS, program som hadde som mål å oppdage marineminer ved hjelp av en laserstråle fra et helikopter. Resultatet var AN/AES-1-systemet, en pod festet til stubben til et MH60-helikopter, ved hjelp av en pulserende laser for å oppdage marineminer, selv i tung sjø. Systemet er både veldig trygt, helikopteret er av natur ikke utsatt for marineminer, og veldig effektivt, fordi det lar et veldig stort område behandles, sammenlignet med tradisjonelle ubåt- eller overflatesystemer. Informasjonen blir deretter overført til tilsynsfartøyet, i dette tilfellet et Littoral Combat Ship, som har ansvaret for å analysere det og iverksette passende tiltak.

Dette systemet ble brukt for første gang i en operativ situasjon under øvelse BALTOP 2019, en NATO marineøvelse som foregår i Nordsjøen og Østersjøen.

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler