Nye silkeveier: Japan mot EU-angrep

Den europeiske unionen og Japan signerte 27 september, i løpet av EU-Asia tilkoblingsforum, et strategisk partnerskap. Det fremmer rettferdig internasjonal handel, finansieringspraksis som oppfyller internasjonale standarder og bærekraftige miljø- og sosiale regler. Og inkluderer alle dimensjoner av tilkoblingsmuligheter, inkludert digital, transport og energi.

Jean-Claude Juncker og Shinzo Abe minnet om at denne avtalen representerer et avslag på proteksjonisme og støtte til et regelbasert handelssystem. EU og Japan blir dermed flaggskipet for fri handel og vergerne for universelle verdier.

EU og Japan hadde signert en frihandelsavtale i juli 2018[efn_note]JEFTA Japan-EU frihandelsavtale[/efn_note]. Den trer i kraft i februar 2019 og representerer det største frihandelsområdet i verden med 630 millioner mennesker. Og utgjør et svar på multilateralismens krise som truer WTO. Det strategiske partnerskapet undertegnet 27. september utdyper de økonomiske båndene til de to medunderskriverne, men har en politisk og geostrategisk karakter : dette er et motangrep mot prosjektet til de nye silkeveiene.

Junker Abe 3 Forsvarsnyheter | Europa | Sjøstyrker
Jean-Claude Juncker, president for Europakommisjonen og Shinzo Abe, japansk statsminister
ved signeringseremonien

Konnektivitetsprosjektet EU og Asia vil nødvendigvis innebære å sikre handelsrutene. Som sådan passerer 35% av varene som eksporteres av EU til Asia gjennom Det indiske og Stillehavet. Når den kinesiske marinen forbereder seg på å cruise på høye hav og utenfor Sør-Kinahavet, vil EU og Japan rettferdiggjøre deres tilstedeværelse i disse havene der Kina skyver sine bonde.

Det handler også om å motvirke Kinas innflytelsesstrategi ved å foreslå et konkurrerende prosjekt til de nye silkeveiene. Et spareprosjekt for noen land, men tildeler noen ganger en status som vasal til kinesiske partnere: Noen økonomisk svake land er gjeld til Kina for å finansiere infrastruktur.

Disse mottakerlandene som smuldrer under gjeldsbelastningen (eid av kinesiske banker) kan bare godta alle forespørsler fra den kinesiske regjeringen, inkludert gi logistisk støtte for sin flåte (se situasjonen i Kambodsja). Og dette infrastrukturarbeidet blir ofte utført av kinesiske selskaper og ledet av kinesiske arbeidere. Denne måten å fortsette på er ikke veldig dydig: denne prosessen tillater ikke overføring av kunnskap eller teknologier.

De nye Silk Roads er derfor ikke så attraktive for små land som handler med den kinesiske giganten. Og EU-Japan-prosjektet er et veldig prisverdig alternativ. Denne strategiske motoffensiven vil således appellere til visse land fordi den er mer rettferdig, bærekraftig og dydig når det gjelder finansiering. Med tanke på produksjonen av kinesiske militærskip med de kjennetegnene vi kjenner, har den kinesiske marinen dype projeksjonsambisjoner.  

Det er nødvendig å overgå det og forhindre at det finner støttepunkter. Som sådan utgjør tilkoblingsprosjektet EU-Asia i regi av EU og Japan en inneslutningsstrategi. Å motvirke overtakelsesbudet[efn_note] Overtakelsesbudet: består i å ta kontroll over et børsnotert selskap på en til tider fiendtlig måte[/efn_note] fra Kina til resten av verden, det var på tide!

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler