Pentagon og NATO frykter at PESCO-programmene ikke oppfyller NATOs standarder

- Annonse -

I anledning NATOs industritoppmøte uttrykte viseforsvarssekretær David Norquist åpent bekymring for europeiske initiativ rundt Permanent Strukturert europeisk forsvarssamarbeid, PESCO, respekterer ikke "NATO-standarder", fordi de ikke tillater selskaper som ikke tilhører EU muligheten til å delta i anbudskonkurranser. Han la til at denne mangelen på samarbeid kan føre til duplisering av utviklingsinnsatsen i NATO. Disse kommentarene ble absolutt kvalifisert av Ellen Lord, lederen for oppkjøp i Pentagon, som foretrekker å snakke om komplementaritet mellom Atlanterhavsalliansen og EU. Han la til at på den annen side er investeringsnivået fra europeiske land i forsvarsspørsmål fortsatt altfor lavt, og peker som alltid, og ikke uten grunn, fingeren mot Tyskland om dette emnet.

Vi har imidlertid rett til å undre oss over "NATO-standardene" som David Norquist refererte til. Det ser faktisk ut til at sistnevnte assimilerer amerikanske forsvarsstandarder med den atlantiske alliansen. Absolutt, som vi har sett nylig, representerer USA i dag 80 % av NATOs samlede militærmakt, i numeriske termer. Men dette tallet antar at sistnevnte kan vie alle sine militære styrker til forsvaret av Europa, noe som er mer enn usannsynlig med den kinesiske trusselen i Stillehavet. Hvis vi derimot vurderer at USA i dag er tvunget til å konsentrere 50 % av sine styrker om det indo-stillehavsteater for å motvirke den kinesiske, nordkoreanske og iranske trusselen, og beholde en reserve på 30 % styrker for endelig forsvar av territoriet, er det knapt mer enn 20 % av de amerikanske styrkene som potensielt kan tilskrives europeisk forsvar, noe som bringer USAs representativitet i NATO til 16 %, dvs. på samme nivå som Frankrike og Tyskland til sammen. Overrepresentativiteten til USA er faktisk et veldig diskutabelt spørsmål, og det samme er det antatte privilegiet til å definere de teknologiske standardene til selve alliansen.

F35 nederland Forsvarsnyheter | Militære allianser | Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats
Amerikanske tjenestemenn virker overbevist om at amerikanske teknologiske standarder må påtvinges NATO, og derfor på medlemmene av Alliansen. Det er ingen tvil i dette tilfellet at PESCO utgjør et problem for dem.

Videre ser det ut til at viseforsvarsministeren glemmer, eller later til å gjøre det, at PESCO er nettopp designet for å redusere europeiske staters avhengighet av amerikansk teknologi, og derfor å gjenvinne en viss form for strategisk autonomi, som ville gjøre det mulig for europeere å om nødvendig kunne ta avstand fra amerikanske posisjoner, handle i total autonomi, uten å risikere å bli fratatt en del av sine styrker. Med andre ord, David Norquist ser ut til å være skremt i dag av den konstitutive grunnen til PESCO, selv om den helt klart hadde blitt etablert som sådan siden lanseringen.

- Annonse -

Til slutt, la oss minne om at USA de siste årene ikke har nølt med å bruke ITAR-lovgivning, som gjør det mulig å forby eksport av amerikanske teknologier innebygd i utstyr designet i utlandet, for å ta en gunstig posisjon på visse internasjonale forsvarsmarkeder. Det var f.eks. saken i Egypt for å hindre en ny rekkefølge av fly Rafale fransk, ved å forhindre eksport av SCALP luftbårne kryssermissiler som brukte noen amerikanske komponenter.

Den harde kritikken og gjentatte trusler fra amerikanske tjenestemenn angående PESCO ser i dag ut til å vitne om den økende effektiviteten til dette europeiske initiativet, med i sikte muligheten for å rebalansere innen NATO mestringen av teknologiske standarder mellom europeere og amerikanere. Uansett ser det ut til at David Norquists uttalelse sa mye mer om den amerikanske oppfatningen av teknologisk mestring i NATO, enn han egentlig ville si...

- Annonse -

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler