Lansering av ARCHANGE Electronic Warfare-programmet for Luftforsvaret

- Annonse -

Ministeren for de væpnede styrker, Florence Parly, kunngjorde beslutningen om å lansere New Generation Useful Charge Intelligence Aircraft-programmet (ERKEENGEL) den 18. november 2019 i henhold til vilkårene for den ministerielle investeringskomiteen. Det må tillate levering av tre Falcon 8X utstyrt med en Universal Electronic Warfare Charge (CUGE) hvorav den første må leveres i 2025 til Luftforsvaret.

Oppdrag SIGINT (SIGNAL Intelligens) inkluderer handlinger ELINT (Elektronisk intelligens) for deteksjon og kartlegging av motstående radarer og handlinger KOMINT (Kommunikasjonsintelligens) for å identifisere beslutningssentre. Dette innebærer å kunne mate de koblede databasene samtidig som hovedkvarteret, spesielt planleggingskontorene, får oppdaterte kart over faste og mobile motstående enheter.

Fransk luftbåren elektromagnetisk intelligens er i dag bare avhengig av de to C-160G Gabriel. Dette er en versjon av transportflyet C-160G NG (Ny generasjon – 1. flyging 9. april 1981) Transal utviklet og tilpasset implementeringen av en pakke med sensorer og elektroniske krigføringssystemer slik at de kan brukes til å samle intelligens av elektromagnetisk opprinnelse, i optisk for å kartlegge motstående enheter. Både C-160G Gabriel kom i tjeneste i 1989; de erstattet de åtte Nord 2501 Gabriel innenfor Airborne Electronic Squadron (EEA) 11/54.

- Annonse -

De ble tidligere supplert i strategisk målestokk med to DC-8 SARIGUE (Airborne Electronic Warfare Information Collection System) og DC-8 SARIGUE-NG som etterfulgte hverandre mellom 1977 og 2004 under registreringene F-RAFE (1. juni 1977 – 22. august 2001) og F-RAFD (12. april 2001 – 17. september 2004) innenfor Electronic Squadron 51 Aubrac, (April 1 – 1976. september 1). Og av ASTAC (TACctic Signal Analyzer) naceller båret av Mirage F2004 CT-er og deretter av Mirage 1Ds siden 2000.

På den tiden ønsket Luftforsvaret tre fly som kunne sammenlignes med DC-8 SARIGUE med sikte på bruk i strategisk skala for å komplettere Nord 2501 Gabriel og deres etterfølgere hvis formål var taktisk. Både C-160G Gabriel De utfører både strategiske og taktiske oppdrag.

C 160G Gabriel Defense News | Awacs og elektronisk krigføring | Konstruksjon av militære fly
Luftforsvaret har to C-160G Gabriels som gikk i tjeneste fra 1989. De erstattet Nord 2501 Gabriels og vil selv bli erstattet av tre ARCHANGEs (2025, 2026 og 2027).

Den nåværende modellen av luftvåpenet som bæres av Military Programming Law 2019 – 2025 tar på en viss måte opp arkitekturen til styrker ønsket av Luftforsvaret på 1970-tallet med tre programmer. Den nye generasjonen Useful Charge Intelligence Aircraft-programmet (ERKEENGEL) utstyrt med en Universal Electronic Warfare Charge (CUGE) vil med fordel erstatte C-160G Gabriel med sikte på å utføre oppdrag i strategisk skala. ASTAC-nacellene kan muligens erstattes innenfor rammen av det permanente strukturerte samarbeidet kalt Luftbåren elektronisk angrep under ledelse av Spania hvor Frankrike og Sverige deltar.

- Annonse -

The Light Surveillance and Reconnaissance Aircraft-programmet (ALSR) har som mål å levere åtte Beechcraft King Air 350 modifisert av Sabena Technics og Thales Systèmes Aéroportés. Kontrakten ble varslet 22. juni 2016 for de tre første flyene for cirka 50 millioner euro. Det endelige målet for programmet tilsvarer antallet fly som for tiden leies av departementet til fordel for Forsvaret, DRM (Directorate of Military Intelligence) og DGSE for oppdrag i Vest-Afrika, fra Libya til Mali. De vil særlig utføre elektromagnetiske etterretningsoppdrag. Forente stater (RC-12 Guardail) og Storbritannia (seks Skygge R1) bruke svært like fly.

Universal Electronic Warfare Charge (CUGE) er utviklet takket være flere oppstrøms studieprogrammer, ble overlatt til Thales. Dette programmet ble lansert av en ministeriell investeringskomité 28. februar 2018. Denne "avgiften" vil tillate samtidig avlytting av radio- og radarutslipp.

Den nye generasjonen Useful Charge Intelligence Aircraft (ERKEENGEL) ble også lansert av ministeriell investeringskomité 18. november 2019. Dåpsnavnet er smart med hensyn til de to generasjonene til Gabriel (Nord 2501 Gabriel et C-160G Gabriel). Flyet som frakter CUGE er for en tid betegnet "Epicure" fordi hvis det ble bekreftet at det ville være et apparat fra Falcon-serien fra Dassault aviation, ville valget i favør av Falcon 8X ble først kommunisert 17. juni 2019. Airbus tilbød et fly fra A320-serien eller A400M.

- Annonse -
DC 8 SARIGuE Defense News | Awacs og elektronisk krigføring | Konstruksjon av militære fly
Den DC-8 SARIGuE-registrerte F-RAFE (1. juni 1977 – 22. august 2001) ble erstattet av en DC-8 SARIGuE-NG-registrert F-RAFD (12. april 2001 – 17. september 2004) med en lang operativ karriere .

To ting er bemerkelsesverdige for valget av fremtid ERKEENGEL :

  • Tallet som gjør at holdningen kan heves i forhold til de to C-160G Gabriel og gå tilbake til det eksisterende formatet frem til 2004.
  • Valget av enhet – den Falcon 8X – gjør det mulig å få en plattform med svært høy autonomi (11 945 km farbar (sammenlignet med 5500 XNUMX km for C160G Gabriel), en maksimal hastighet på Mach 0,9 (sammenlignet med Mach 0,42) og et operativt tak opp til 15 545 meters høyde (sammenlignet med 8200 meter) og i stand til å bruke de fleste flyplassplattformer og flystriper. DE Falcon 8X er mindre restriktiv i dette perspektivet enn et mye større fly som DC-8 eller tilsvarende.

På den annen side vil fremtidige enheter ikke være snikende og motstående enheter vil ha god tid til å tilpasse seg deres tilstedeværelse, hvis militære operasjoner ikke tvinger dem til å fortsette å operere til tross for at de blir avlyttet. Dette forutsetter imidlertid at motstanderen utfører streng overvåking og at han er i stand til å identifisere at ERKEENGEL, som ser ut som et sivilt fly, er i realiteten etterretningsplattformer. Disse iboende egenskapene til skjønn avslutter ikke debatten om behovet for å overraske motstanderen i dette segmentet av intelligens.

Videre Falcon 8X er utstyrt med flyegenskaper som gjør at den kan gå raskere, lenger og dermed øke plassen som dekkes under samme utflukt eller for å ha en nyttig flytid lenger i forhold til det inspiserte området. Operasjonell innflytelse vil derfor utvikle seg sterkt og nye regioner vil være lettere tilgjengelig fra Europa, uten engang å nevne sporadiske utplasseringer i utlandet.

Systemet dannet av ERKEENGEL et CUGE vil inkludere en treningsplattform ved flybasen Evreux. DE ERKEENGEL, i henhold til gjeldende programmering, skal leveres i 2025, 2026 og 2027. Beløpene til de to programmene (ERKEENGEL et CUGE) har ikke blitt kommunisert. Melding om deler av kontraktene forventes logisk sett i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020.

- Annonse -

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler