Utmattelse blir et vanskelig problem for franske helikopterflåter

Spørsmålet om å erstatte fly tapt ved et uhell eller i kamp (hovedsakelig roterende vinger) blir sjelden reist. Dette kommer i tillegg til den ekstremt bekymringsfulle tilgjengeligheten av nyere utstyr, som Tiger (kom i tjeneste i 2005 og har en gjennomsnittlig flåtealder på syv år) eller NH 90 (i drift i 2010 i sin marine versjon og i 2011 i sin landversjon), som viser svært lave tekniske tilgjengelighetspriser, beløper seg til 25 % for Tiger, 37 % for NH 90 i landversjon og 41 % i marineversjon. [efn_note]Senatets rapport datert 11. desember 2019 : hærens helikopterflåte: skyhøye vedlikeholdskostnader, kronisk utilgjengelighet, innsats som må utvides[/efn_note]

I tillegg til at Cougar mistet utenfor kysten av Gabon i 2009 og forårsaket døden til 3 besetningsmedlemmer og fem operatører av det 13. RDP, ødela Indelimane-krasjen som førte til døden til 13 piloter og kommandosoldater en andre Cougar og en tiger. Dette er en tredje tiger tapt i kamp. Den første var i Afghanistan, en annen ble alvorlig skadet helt i begynnelsen av Serval i 2013. I Sahel mistet derfor ALAT to Tigre, en Cougar, en Caracal og minst tre Gaseller. Når det gjelder luftvåpenet, ville det ha mistet to Mirage 2000D-er, hvorav en MK3, en MQ-9 Reaper og flere CASA 235-er ble skadet.  

Tiger Caiman Defense News | Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Konstruksjon av militære helikoptre
Til tross for all teknologi som er innebygd i den nye generasjons helikoptre, er ulykker og kamptap uunngåelige

Imidlertid ble en enkelt H225M Caracal beordret til å erstatte flyet som ble tapt i 2018 av luftforsvaret. ALAT-flåten gjennomgår slitasje, ellers statistisk forutsigbar, forårsaket av intensiv bruk av helikoptrene i kamp eller som forberedelse til kamp. 

Den militære programmeringsloven sørger for et mål på 2025 rekognoserings- og angrepshelikoptre innen 147, dvs. 67 TIGRE + 80 GAZELLE, samt 115 manøverhelikoptre bestående av 70 NH 90 Caïman, 11 PUMA, 26 renoverte CACGARAL. Det er derfor nødvendig å stille spørsmål ved, fra nå av, relevansen av et slikt mål gitt våre nåværende forpliktelseskontrakter og projeksjonen av disse kontraktene inn i fremtiden dersom det tapte utstyret sannsynligvis ikke vil bli erstattet. I tillegg til å erstatte det eldste utstyret med moderne fly, slik tilfellet er med NH 8 Caiman som erstatter Puma, eller fremtidens H90M Guépard for å erstatte ALAT Gazelle (blant annet), blir det nødvendig å starte på nytt i betraktning, i prognosen modeller, utilsiktet slitasje samt kampslitasje slik at de væpnede styrkene på lang sikt er i stand til å ha det formatet som anses nødvendig av programmeringslovene og andre hvitebøker.

H160M Guepard 2 Forsvarsnyheter | Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Konstruksjon av militære helikoptre
H160M Guépard blir bedt om å erstatte gasellene så vel som noen av ALATs Puma. Men tar det bestilte formatet i betraktning de sannsynlige effektene av slitasje?

Merk at slitasje og forventet slitasje på utstyr, i likhet med personellet som bruker det, på grunn av effektivt operativt press, ikke bare påvirker helikopterflåten, selv om dette ofte er oppgitt som referanse. Hele luftflåten, men også pansrede kjøretøyer, artillerisystemer, eller mer prosaisk kommunikasjonssystemer, nattsyn eller styrkebevæpning opplever en svært merkbar akselerasjon i deres utilgjengelighet, og reduksjonen av flåten, på grunn av dette trykket. Dermed er mindre enn halvparten av Hærens 77 Caesar selvgående kanoner i dag i skytekapasitet, på grunn av intensiv bruk i Irak og Syria, mens kun 5 kanoner var permanent utplassert der.

Vi forstår derfor de gjentatte meldingene fra stabssjefene for de 3 hærene, samt fra deres leder, general Lecointre, til varsle både politiske myndigheter og den nasjonale representasjonen om dette emnet. Det virker viktig at en grundig, uavhengig og objektiv refleksjon, knyttet til utviklingen av fremtidige trusler og formatet til de hærene som er nødvendige for å svare på dem, gjennomføres i forkant av presidentvalget i 2022, for å gi den generelle ansatte med bred forståelse av aktuelle problemstillinger.

Roland Pietrini og Fabrice Wolf

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler