NATO: Nederland satt til å forlate militære utgiftsmål

- Annonse -

Som en direkte konsekvens av Covid-19-krisen som har rammet Europa siden mars i fjor, må mange europeiske økonomier møte ekstremt bekymringsfulle budsjettsituasjoner, først og fremst Nederland, en økonomisk makt som er fryktelig avhengig av verdenshandelen, som nå vurderer å redusere sine forsvarsutgifter. En beslutning som kan ha en snøballeffekt på andre NATO-land, som allerede frykter de budsjettmessige konsekvensene av Covid-19-krisen for alle medlemmene.

I dag virker det lite sannsynlig, i lys av ordene fra forsvarsminister Ank Bijleveld rapportert av den nasjonale daglig De Telegraaf, at den nederlandske regjeringen oppfyller sine budsjettmessige forpliktelser overfor Alliansen. Faktisk, etter Krim-krisen forårsaket av Russland i mars 2014, forpliktet Haag seg sammen med sine transatlantiske partnere under toppmøtet i Wales (Storbritannia) om å øke forsvarsutgiftene opp til 2 % av BNP innen 2024. Selv om det allerede er vanskelig å oppnå – av statsminister Mark Ruttes egen innrømmelse – Det bataviske kongedømmets erklærte forsvarsmål er på nippet til å bli feid bort av helsekrisen som rammer kontinentet, og undergraver landets bemerkelsesverdige innsats de siste fem årene.

A330MRTT Nederland NATO Forsvarsnyheter | Militære allianser | Hærens budsjetter og forsvarsinnsats
Som et ledd i moderniseringen av deres luftstyrker kjøpte Nederland sammen med Luxembourg to Airbus A330 MRTT (Tankertransport med flere roller), og erstattet den aldrende McDonnell Douglas KDC-10s fra Royal Netherlands Air Force. Anskaffet via Støtte- og anskaffelsesbyrå (NSPA), vil disse to flyene bli plassert under NATO-kommando, selv om de to overtakende statene kan ha eksklusive bruksrettigheter. Andre A330 MRTT-er, operert av Norge, Tyskland, Belgia, forventes også å være basert i Nederland under samme NATO-kommando.

LOGO meta forsvar 70 Forsvarsnyheter | Militære allianser | Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats

Resten av denne artikkelen er kun for abonnenter

- Annonse -

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
alle artikler uten reklame, fra €1,99.


Nyhetsbrev påmelding

Registrer deg for Meta-Defense nyhetsbrev å motta
siste moteartikler daglig eller ukentlig

- Annonse -

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler