PILUM: Det europeiske forsvarsbyrået lanserer sitt elektriske pistolprogram

Det var på tide, kan man si... Det europeiske forsvarsbyrået annonserte at det hadde valgt ut partnerne som skal delta i PILUM-programmet, for Projectiles for Increased Long-range effects Using Electro-Magnetics (litt kapilotert som et akronym) , et program rettet mot å studere og utvikle en prototype av elektrisk kanon, eller Railgun, i løpet av de neste to årene. Det europeiske konsortiet som på denne måten ble opprettet, samler den franske Nexter Systems, Nexter Munitions and Naval Group, det belgiske Von Karman Research Institute, det tyske Diehl Defense, det polske Explomet og det italienske ICAR. Det vil bli ledet av det fransk-tyske Saint-Louis-instituttet, som allerede har utviklet innledende ekspertise på feltet, og vil bli finansiert av EU-kommisjonen gjennom Preparatory Action on Defense Research eller PADR-programmet.

Målene for programmet er doble, siden det både innebærer å designe en digital modell som tjener som grunnlag for utformingen av en demonstrator, samt å definere faktiske driftsmuligheter av et slikt system, enten det er innen land-, sjø- eller sjøluftkamp, ​​men også for å overvinne A2/AD-tilgangsnektsystemene som multipliserer på planeten. Som sådan markerer tilstedeværelsen av Naval Group og Nexter ikke bare Frankrikes interesse (og derfor bevissthet) av dette våpensystemet, men også den forventede allsidigheten til denne pistolen, som må brukes både fra landkjøretøyer og fra kampskip.

Tufan jernbanepistol 2017 UDEX Defense News | Tyskland | Artilleri
Tyrkia utvikler sitt eget avanserte elektriske kanonprogram.

LOGO meta forsvar 70 Forsvarsnyheter | Tyskland | Artilleri

Resten av denne artikkelen er kun for abonnenter -

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
alle artikler uten reklame, fra €1,99.

- Annonse -

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler