Presidentdekret for å lette eksport av kampdroner deler amerikanske politikere

Til nå har USA eksportert kategori 1 dronesystemer, det vil si med en bæreevne på mindre enn 500 kg ved mer enn 300 km, slik som MQ-1 Predator, MQ -9 Reaper eller RQ-4 Global Hawk , var betinget av eksplisitt forhåndsgodkjenning fra amerikanske myndigheter, i henhold til regelen om «presumption of refusal», å bli assimilert med missiler i lovgivningen Missile Technology Control Regime, eller MTCR. Kjøperlandet måtte begrunne sin forespørsel under eksepsjonelle omstendigheter, noe som førte til en lang prosedyre, og betydelig mer tungvint enn for annet utstyr. Ifølge uttalelser fra flere amerikanske produsenter hadde denne vanskeligheten hatt skadelige konsekvenser for amerikansk eksport av denne typen utstyr, spesielt overfor hovedkonkurrenten. Kina som siden 2015 har overtent USA i dette området på den internasjonale scenen.

Fredag ​​25. juli kunngjorde visesekretæren ved kontoret for politisk-militære anliggender, R. Clarke Cooper, tilbaketrekkingen av denne spesifisiteten for disse dronene, etter å bedømme risikoen for teknologisk lekkasje og den potensielle trusselen som disse dronene representerer for statens sikkerhet -USA og dets allierte kan sammenlignes med andre forsvarsutstyr som ikke er begrenset av denne spesifikke lovgivningen. Denne kunngjøringen tilfredsstilte naturligvis industrimennene, men genererte også mange motstander og forbehold, både fra den politiske klassen og fra industrimennene selv.

Den kinesiske dronen MALE Wing Loong 2 og de forskjellige bevæpningene den kan implementere Defense News | Kampdroner | MANNlige droner
Siden 2014 har Kina overtent USA i salget av militære droner på den internasjonale scenen, særlig takket være MALE Wing Long II-dronen.

Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame.

Meta-Defense feirer 5-årsjubileum!

LOGO meta forsvar 114 Forsvarsnyheter | Kampdroner | MANNE Droner

- 20% på ditt Classic- eller Premium-abonnement, med koden Metanniv24

Tilbudet gjelder fra 10. til 20. mai for online-abonnement på et nytt Classic eller Premium, års- eller ukentlig abonnement på Meta-Defense-nettstedet.


For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler