Japan lanserer offentlig-privat partnerskap for å støtte og øke forsvarseksporten

- Annonse -

Konstitusjonelt sett kan ikke Japan eksportere våpen, og det er grunnen til at den japanske våpenindustrien i hovedsak har holdt seg begrenset til nasjonal produksjon. Men den raske utviklingen av den geostrategiske situasjonen i Asia, og de resulterende konsekvensene i form av investeringer for det japanske budsjettet, har ført til at landets myndigheter har revidert dette strenge dogmet og søker nye markeder, eksport for visse nasjonale produksjoner.

Dermed har Tokyo nettopp annonsert opprettelsen av en struktur i form av Offentlig-privat partnerskap i samarbeid med den private våpensektoren, for å fremme og utvide eksporten av "ikke-dødelig" forsvarsutstyr til nærliggende land som Indonesia, India, Malaysia og Vietnam. Det er innenfor denne rammen at eksporten og finansiering av 6 patruljebåter for de vietnamesiske kystvaktene ble implementert. Hvis Tokyo avstår fra å eksportere dødelig utstyr direkte, ser det ut til at ingenting vil hindre japanske forsvarsselskaper fra å delta i design og produksjon av slikt utstyr av kundens lokale industri.

XASM 3 F2 Japan JASDF anti-skip missil 1 Forsvarsnyheter | Forsvarskontrakter og anbudskonkurranser | Internasjonalt teknologisk samarbeid Forsvar
Avledet fra F16, ble den japanske F2 aldri eksportert til tross for sine avanserte egenskaper

LOGO meta forsvar 70 Forsvarsnyheter | Forsvarskontrakter og anbudskonkurranser | Internasjonalt teknologisk samarbeid Forsvar

Resten av denne artikkelen er kun for abonnenter

- Annonse -

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
alle artikler uten reklame, fra €1,99.


Nyhetsbrev påmelding

Registrer deg for Meta-Defense nyhetsbrev å motta
siste moteartikler daglig eller ukentlig

- Annonse -

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler