Disse 5 internasjonale krisene som truer verdensfred

I løpet av bare noen få uker har flere områder med internasjonal spenning utviklet seg til en krise som truer med å bli til åpen konflikt, med en betydelig risiko for forlengelse, til det punktet å true fred på planetarisk skala. Disse store krisene har faktisk det til felles at de alle involverer, direkte eller indirekte, atomnasjoner som er permanente medlemmer av FNs sikkerhetsråd, som mesteparten av tiden står overfor hverandre. I denne artikkelen vil vi presentere en rask oppsummering av de 5 hovedkrisene som potensielt truer med å bli til konflikt, og involverer nasjoner med atomvåpen.

1- Den hviterussiske krisen

Så lenge du følger relevante nyhetsstrømmer som AFP eller Reuters, eller nyhetskanaler som Euronews, er det umulig å ikke være klar over krisen som ryster Hviterussland, etter gjenvalget av president Lukasjenko som ble ansett som uredelig både av den hviterussiske opinionen og av mange nasjoner. I tillegg til de økende demonstrasjonene fra landets befolkning som krever presidentens avgang, har denne krisen en internasjonal dimensjon pga. Russlands potensielle engasjement, som president Lukashenko appellerte om å komme og sikre sitt mandat.

hybrid krigsfartøy Russland Hviterussland Hviterussland | Kypros | Konflikt i Libya
Bilder som viser umerkede russiske militærkjøretøyer på vei mot den hviterussiske grensen ble publisert på russiske sosiale nettverk søndag 16. august, noe som vekker frykt for et scenario i ukrainsk stil.

Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

Logo Metadefense 93x93 2 Biélorussie | Chypre | Conflit en Libye

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame,
fra 1,99 €.


For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler