Vladimir Putin ønsker å gjenopplive INF-traktaten på korte og mellomstore raketter

Det vil ikke ha dratt ut. I vår artikkel dedikert til beskyldninger fra Moskva mot Berlin angående manglende overholdelse av ikke-spredningstraktaten atomvåpen, lurte vi på Moskvas mål med å ta opp denne saken i dag, som har eksistert i mer enn 40 år. En ledetråd kan ha blitt gitt av Vladimir Putin seg selv i dag, da han la på bordet et tilbud om å kontrollere atomvåpen i European Theatre, uavhengig av andre teatre. Dette er et dypt brudd i russiske stillinger, og et tilbud som i stor grad kan appellere til europeere.

Vladimir Putins forslag er enkelt: det er et spørsmål om å betrakte det europeiske teateret som et isolert teater, med egne regler og forskrifter, for å effektivt kunne holde seg til de lukkede dørene til INF-traktaten, som forbød besittelse og bruk av kjernefysiske missiler, enten det er ballistiske eller cruise, skutt opp fra landvektorer og med en rekkevidde på 500 til 2500 km. For Vladimir Putin kunne det europeiske teatret dermed gå med på å ikke utplassere atomvåpen av denne typen, både på det kontinentale Europa og i den vestlige delen av Russland, vest for Ural. Den russiske presidenten spesifiserer at han i denne sammenheng ikke ville utplassere det nye 9M729 Novator-systemet i den østlige delen av landet, som var bak den amerikanske tilbaketrekningen fra INF-traktaten. I tillegg vil begge sider være enige om å ikke distribuere antiraketsystemer.

9M729 Novator-systemet er kjernen i spenningene mellom USA og Russland over INF-traktaten Defense News | Militære allianser | Atomvåpen
9M729 Novator System utfordret av Washington for løslatelse av INF-traktaten

Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

Metadefense Logo 93x93 2 Forsvarsnyheter | Militære allianser | Atomvåpen

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame,
fra 1,99 €.


For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler