NATO etterlyser en tilnærming av FCAS-, Tempest- og NGAD-programmene

- Annonse -

Nei, det er ikke snakk om å slå sammen de 3 programmene! (dette burde sette en stopper for mange kommentarer som kommer fra folk som bare leser tittelen). Når det er sagt... I anledning en konferanse organisert av The Atlantic Council, en amerikansk organisasjon som har som mål å fremme effektiviteten til NATO og den transatlantiske forbindelsen, har general Tod Wolters, den nåværende øverste allierte sjefen i Europa, eller SACEUR, talt ut til fordel for å samle de 3 såkalte 6. generasjons kampluftsystem-programmene som for tiden er under utvikling, nemlig Next Generation Air Dominance eller NGAD fra US Air Force, Future Combat Air System eller British FCAS, oftere kalt med navnet på kampflyet det utvikler, Tempest, og Future Air Combat System eller FCAS som samler Tyskland, Spania og Frankrike. Hvis det ikke er snakk om å foreslå å slå sammen programmene, som helt klart vil falle utenfor SACEURs ansvarsområde, utarbeider sistnevnte en objektiv observasjon som ber om en viss tilnærming til disse 3 programmene, for å garantere deres operasjonelle effektivitet, men også bærekraft.

For det første, for General Told Wolters, er disse såkalte 6. generasjons luftkampsystemene preget av en svært avansert dimensjon når det gjelder samarbeidskamp, ​​samt av innsamling og utveksling av en stor masse data for å konsolidere denne doktrinen. Fra Atlanterhavsalliansens synspunkt er det derfor avgjørende at disse 3 systemene er perfekt i stand til å samarbeide naturlig med hverandre, men også med systemene som omgir dem, enten de tilhører den teknologiske boblen til det nevnte programmet eller ikke. . Denne kapasiteten forutsetter imidlertid en høy grad av harmonisering av protokollene og kommunikasjonssystemene til hvert teknosystem, for ikke å gjengi det som skjer i dag mellom for eksempel F22 og F35, som må ty til en kommunikasjonsformidler for å utveksle taktiske data.

F35B og Typhoon prefigurer Royal Air France for de neste 30 årene Defense News | Tyskland | Militære allianser
Samarbeidsevner er kjernen i NATOs doktrine for å svare på fremveksten av russisk eller kinesisk makt.

Det andre argumentet som er fremmet gjelder optimalisering av forsknings- og utviklingsinnsatsen, og dermed bærekraften til disse programmene ansett som strategiske av SACEUR. Konkret vil de tre programmene samtidig utvikle lignende teknologier for å oppnå identiske mål. Men både US Air Force, som fortsatt er alvorlig handikappede i sine investeringskapasiteter pga støtte fra kongressen og en del av den utøvende grenen for F35-programmet, det Storbritannia som fører til det bare nesten alle utviklingskostnadene til Tempest, at den europeiske FCAS hvis høye investeringer er delvis årsaken til spenninger mellom aktørene, alt må utvikle seg i et komplekst og svært begrenset budsjettmiljø, tvinge visse kompromisser og sette programmene i fare på mellomlang eller lang sikt.

- Annonse -

LOGO meta forsvar 70 Forsvarsnyheter | Tyskland | Militære allianser

Resten av denne artikkelen er kun for abonnenter

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
alle artikler uten reklame, fra €1,99.


Nyhetsbrev påmelding

- Annonse -

Registrer deg for Meta-Defense nyhetsbrev å motta
siste moteartikler daglig eller ukentlig

- Annonse -

For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler