Operasjonsbufferen, et alternativ for å styrke hærene og forsvarsindustrien

Stilt overfor de raske omveltningene som påvirker geostrategiske balanser i verden, står de franske hærene, i likhet med den nasjonale forsvarsindustrien, overfor et komplementært problem, men uten en åpenbar løsning. Faktisk fortsetter hærene å gjenta, på en stadig mer hørbar måte, at de mangler ressurser, og spesielt tunge ressurser og personell, til å utføre sine oppdrag i en kontekst der høyintensive engasjementer igjen kan bli mulig, eller til og med bli. normen. Samtidig mangler den franske forsvarets industrielle og teknologiske base, eller BITD, selv om den for tiden har relativt vedvarende aktivitet, tydeligvis synlighet på mellomlang sikt, men også produksjonsvolum, for å kunne påtvinge utstyret sitt under konkurranser på den internasjonale scenen. Komplementariteten av behov er derfor åpenbar, men kan ikke oppnås i dag på grunn av de budsjettmessige begrensningene som er pålagt av tilstanden til landets offentlige finanser, i stor grad handikappet av covid-krisen.

Samtidig blir det stadig tydeligere at brukt militært utstyr, og spesielt nyere anledninger med reelt militært potensial på mellomlang og lang sikt, opplever økende suksess med mange land som ønsker å raskt øke sine kapasiteter. ansiktet til trusler som også utvikler seg raskt. Disse forespørslene gjelder også feltet for kampfly, slik tilfellet var for Hellas anskaffelse av 18 Rafale inkludert 12 brukte med en første levering i går til Istres, samt skipene, som i tilfellet med salget av de 2 franske FREMM-fregattene til Marokko og Egypt, etterfulgt av to FREMM-fregatter hentet fra inventaret til den italienske marinen for Kairo. Under disse forholdene fremstår det som relevant å vurdere en modell som komplementerer det tradisjonelle salget av forsvarsutstyr, som gjør det mulig å samtidig møte dette eksportbehovet, øke Forsvarets umiddelbare operative evner og øke aktiviteten i forsvarsindustrien, uten å påvirke offentlige finanser, Driftsbufferen.

Den franske marinen vil ha 6 FREMM og 2 FREMM DA Analyser Défense | Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Brukt forsvarsutstyr
De to FREMM-ene eksportert av Frankrike til Egypt og Marokko ble tatt fra produksjon beregnet på den franske marinen, noe som førte til en forsinkelse i leveringen og forpliktelsen til å forlenge levetiden til visse franske skip.

Prinsippet er relativt enkelt, selv om det er innovativt. De franske væpnede styrker vil motta et visst antall større overskuddsutstyr sammenlignet med formatet definert av militær programmering, som de vil kunne bruke operativt mens de respekterer visse begrensninger, innenfor rammen av en leasingkontrakt utført av et offentlig-privat partnerskapsselskap spesielt laget for dette formålet. Samtidig vil dette utstyret tilbys på det internasjonale markedet enten gjennom direkte oppkjøp eller i form av leasing, med mye kortere gjennomføringstider enn i sammenheng med on-demand-produksjon. Det er klart at jo eldre utstyret er, desto mer attraktiv vil prisen være. Overføring av utstyr til en eksportkunde ville føre til at det erstattes, enten identisk eller i inkrementell form, slik at den operative bufferen, som består av overskuddsutstyr i hærene, forblir konstant.


Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

Logo Metadefense 93x93 2 Analyses Défense | Budgets des armées et effort de Défense | Equipements de Défense d'occasion

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame,
fra 1,99 €.


For videre

1 KOMMENTAR

Kommentarer er stengt.

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler