MBDA leder motangrepet for å utvikle Europas hypersoniske avskjærer for fremtiden

Etter å ha blitt kastet ut av HYDEF-programmet, presenterer den europeiske missilprodusenten MBDA en ny hypersonisk avskjærer for å returnere til kampen om det europeiske anti-missilsystemet

I november 2019, som svar på kunngjøringer fra Vladimir Putin et år tidligere angående idriftsettelse av det luftbårne ballistiske missilet Kinzhal som deretter ble presentert som hypersonisk, og den kommende ibruktakelsen av det strategiske basilikamissilet RS-28 Sarmat og dets gliderhypersoniske Avangard, den TWISTER-programmet for TIDLIG VARSLING OG AVSTYRNING MED ROMBASERET TEATEROVERVÅKNING ble lansert innenfor rammen av det permanente europeiske strukturerte samarbeidet PESCO.

Ledet av Frankrike, har dette programmet som også samler Finland, Italia, Nederland og Portugal, og senere Tyskland, som mål å utvikle et system som er i stand til å oppdage, identifisere og spore hypersoniske kjøretøy som missiler og seilfly, gjennom kombinasjonen av rom, land og luftbårne midler.

To år senere påtok EU seg å lansere den logiske utvidelsen av programmet Twister Europeisk hypersonic Defence Interceptor eller HYDEF, for å utvikle en interceptor som er i stand til å engasjere og ødelegge trusler oppdaget av Twister-systemer.

En hypersonisk interceptor vil stole på TWISTER-deteksjonssystemet

Den europeiske rakettprodusenten MBDA, den eneste europeiske aktøren som faktisk har utviklet et anti-ballistisk system med Aster Block 1 og Block 1NT, trodde da at det helt naturlig ville lede det europeiske programmet.

Faktisk var overraskelsen hans målestokken på skuffelsen hans da Brussel i juli 2022 kunngjorde at de hadde tildelt designet av den europeiske hypersoniske avskjæreren til et konsortium bestående av Spania, Tyskland, Belgia, Polen, Tsjekkia og Sverige, som samt Norge, ikke-EU-medlem, og fremfor alt fra selskaper med betydelig mindre erfaring og kunnskap på dette området enn MBDA.


Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

Metadefense Logo 93x93 2 Anti-missilforsvar | Tyskland | Hypersoniske våpen og missiler

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame,
fra 1,99 €.


For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler