De japanske selvforsvarsstyrkene ser budsjettet deres øke med 12 % for å motstå det kinesiske sjokket

I likhet med Washington og Taipei har Tokyo de siste årene påtatt seg å transformere de japanske selvforsvarsstyrkene, for å forberede seg på en mulig konflikt med Beijing.

Siden 2019 har derfor banen gitt av landets myndigheter, og statsministeren, Fumio Kishida, sikte på å modernisere og utvide midlene tilgjengelig for sine væpnede styrker for å avskrekke og om nødvendig motstå et angrep fra People's Liberation Army.

For dette, og etter intense politiske forhandlinger som særlig gjorde det mulig å bryte glasstaket til en forsvarsinnsats begrenset til 1 % av BNP, er Tokyo forpliktet til å bringe dette samme forsvarsinnsats til 2 % av landets BNP, eller 100 milliarder dollar, innen 2027.

Imidlertid står de japanske selvforsvarsstyrkene overfor betydelige vanskeligheter med å rekruttere og beholde ansatte, enda mer betydelig enn for andre vestlige hærer, mens japansk demografi er preget av en rask aldring av befolkningen, og til og med en betydelig demografisk nedgang i tiårene som kommer.

17-årsjubileum DF70 missil Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Forsvarsanalyse | Militære marinekonstruksjoner
People's Liberation Army, og dens langtrekkende ballistiske eller hypersoniske våpen, blir tatt svært alvorlig av japanske myndigheter.

7 milliarder yen i 700 for de japanske selvforsvarsstyrkene

Det er i denne sammenheng preget av en stor trussel, relativt korte frister for å reagere, høye ambisjoner og betydelige begrensninger, at landets myndigheter har utarbeidet forsvarsbudsjettet for 2024, som en del av femårsplanen 2022-2027 som sørger for en samlet bevilgning på 43 000 milliarder yen, eller 271 milliarder euro.

Som man kunne forvente er dette preget av en betydelig ressursøkning, med et totalbudsjett på 7 milliarder yen, eller 700 milliarder euro og en økning på 12 % sammenlignet med 2023-budsjettet på 6 milliarder yen (820 milliarder euro), som allerede er kraftig opp.

Ifølge kommentarer fra landets myndigheter vil denne økningen særlig gjøre det mulig å finansiere byggingen av en ny integrert kommandopost som samler landets tre væpnede styrker, som det amerikanske Pentagon, for et beløp på 10,5 milliarder yen.

Fremfor alt vil det gjøre det mulig å finansiere flere nylig annonserte programmer, som bygging av to AEGIS tunge destroyere som vil erstatte AEGIS Ashore-enheten som ble forlatt i 2021, for å beskytte de japanske øyene mot ballistiske angrep fra Kina, Nord-Korea eller Russland.

Japan ASEV Arsenal Ship Preview e1672148325905 Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Forsvarsanalyse | Militær marinekonstruksjon
Visual utgitt av det japanske forsvarsdepartementet angående ASEV-programmet til AEGIS tung destroyer bevæpnet for anti-ballistisk beskyttelse

Bare i 2024 vil dette programmet motta 380 milliarder yen (2,4 milliarder euro) for å finansiere forskning og designarbeid på de to skipene som må settes i drift innen slutten av tiåret.


Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame.

Meta-Defense feirer 5-årsjubileum!

LOGO meta forsvar 114 Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Forsvarsanalyse | Militær marinekonstruksjon

- 20% på ditt Classic- eller Premium-abonnement, med koden Metanniv24

Tilbudet gjelder fra 10. til 20. mai for online-abonnement på et nytt Classic eller Premium, års- eller ukentlig abonnement på Meta-Defense-nettstedet.


For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler