Budsjettet til de svenske væpnede styrkene vil øke med 28 % i 2024 for å nå 2,1 % av BNP

Gjennom den kalde krigen forble budsjettet til de svenske hærene høyt, og nådde en topp på 4 % av BNP i 1963, for å sikre sikkerheten til denne skandinaviske staten. knyttet til dens nøytralitet, og da ikke være i stand til å stole på NATO for å sikre sin beskyttelse.

Men, som de fleste europeiske land, grep Stockholm raskt muligheten til å redusere forsvarsutgiftene som de berømte «fredens fordeler» ga etter sammenbruddet av den sovjetiske blokken.

Den svenske forsvarsinnsatsen tok seg opp fra 2017.

Mellom 1990 og 2017 falt altså den svenske forsvarsinnsatsen fra 2,5 % til kun 1 % av landets BNP. Den svenske hæren på sin side gjennomgikk en veldig streng vekttapsbehandling, og gikk for eksempel fra nesten 300 Saab 37 Viggen jagerfly på slutten av 80-tallet, til kun 70 JAS 39 Gripen C/D i dag.

Etter at spenningen med Russland kom tilbake, forpliktet Stockholm seg til å øke, i utgangspunktet beskjedent, sin forsvarsinnsats. Dermed gikk budsjettet til de svenske hærene vedtatt fra 47 milliarder kroner og 1 % av BNP i 2017, til 57 milliarder kroner og 1,3 % av BNP i 2020.

Saab 37 gripen
På 80-tallet stilte Flygvapnet nesten 300 Saab 37 Viggen jagerfly, sammenlignet med 70 JAS 39 Gripen C/D i dag.

Innsatsen akselererte deretter og nådde 67 milliarder kroner i 2021, deretter 78 milliarder kroner i 2022, en økning på 66 % på fem år, og en forsvarsinnsats som flørter med 1,5 % av landets BNP.

Krigen i Ukraina, søknaden om NATO-medlemskap, og den stadig sterkere støtten fra Stockholm til Kiev i møte med russisk aggresjon, har ført regjeringen til Ulf Kristersson til en ny økning i denne innsatsen, denne gangen spektakulær, for 2024.

Spektakulær økning i budsjettet til de svenske hærene i 2024

En effet, budsjettet til de svenske hærene vil i år oppleve en rekordøkning på 27 milliarder kroner, eller 2,27 milliarder euro, for å nå 119 milliarder kroner (10 milliarder euro). Denne økningen på 28 % i hærens budsjett vil tillate Séude å oppnå en forsvarsinnsats på 2,1 % av BNP i 2024.

Målene for denne spektakulære økningen er mange. For det første er det for Stockholm et spørsmål om å gi de nødvendige garantiene for å fjerne de siste opposisjonene for å fremskynde svensk tilslutning til NATO.

CV9040 Sverige
Den svenske militærindustrien er effektiv og eksporterer, spesielt innen pansrede kjøretøy med CV90.

Dette gjenstår under åket til Ankara og president Erdogan, fortsatt fast bestemt på å tjene penger på den tyrkiske autorisasjonen ved å oppheve amerikanske og europeiske sanksjoner angående eksport av visst militært utstyr til Tyrkia.

Som sådan spesifiserer den svenske pressemeldingen at 700 millioner kroner av dette budsjettet vil bli direkte brukt til denne NATO-tiltredelsesprosedyren.

Resten av denne budsjettmessige nedturen vil tillate de svenske hærene å gjenoppbygge og endre størrelsen på seg selv for å svare på den utviklende trusselen i Skandinavia og Østersjøen.

Med bare 24 000 aktivt personell og 35 000 reservister er de faktisk veldig langt fra formatet de hadde på slutten av den kalde krigen, da de stilte 16 kampbrigader, rundt hundre territorielle bataljoner og 300 kampfly klare til å bli engasjert innenfor 48 timer.


LOGO meta forsvar 70 Forsvarsnyheter | Militære allianser | Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats

Resten av denne artikkelen er kun for abonnenter -

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
alle artikler uten reklame, fra €1,99.

- Annonse -

For videre

1 KOMMENTAR

Kommentarer er stengt.

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler