Forsvarsinnsats: vil terskelen på 2 % BNP snart bli knust under press fra USA?

LMinimumsforsvarsinnsatsen, etablert av NATO til 2 % av BNP for medlemmene, blir stadig oftere stilt spørsmålstegn ved og bedømt som anakronistisk og utilstrekkelig, mens flere analyser angående nåværende geostrategisk utvikling nylig har blitt publisert over Atlanterhavet.

Uansett resultatet av det amerikanske presidentvalget i 2024, kan det godt hende at Washington snart vil legge press på sine europeiske allierte for å øke denne terskelen og dermed balansere den umulige globale strategiske ligningen som dukker opp.

Opprinnelsen til terskelen på 2 % for NATOs forsvarsinnsats

Regelen om minimum forsvarsinnsats på 2 % av BNP innenfor NATO oppfattes i dag, både av opinionen og av en stor del av den vestlige politiske sfæren, som terskelen for effektivitet som gjør det mulig å sikre omfattende kollektiv sikkerhet.

Faktisk, for mange, ville denne terskelen blitt etablert etter innlærte og komplekse beregninger, evalueringer og anslag, for å bestemme den optimale mengden. Dette er imidlertid ikke tilfelle, snarere tvert imot.

2 % forsvarsinnsats etablert på NATO-toppmøtet i Cardiff i 2014
Regelen om en minimumsforsvarsinnsats på 2 % av BNP ble fremforhandlet i forkant av NATO-toppmøtet i 2014 i Cardiff.

Som forberedelse til NATO-toppmøtet i Cardiff i 2014, ble NATOs politiske og militære ledere gitt et spesielt vanskelig oppdrag, det å finne det maksimale beløpet av en felles forsvarsinnsats, akseptabel for alle medlemmer av alliansen under dette toppmøtet. Slik så 2%-terskelen ut, og det samme gjorde 2025-fristen uten noen annen mellomliggende begrensning, fordi det var det beste kompromisset som var akseptabelt for alle interessenter.

For mange av datidens ledere var denne avtalen symbolsk, og svært uforpliktende, med sin spesielt lange tidsplan som tillot dem å utsette ansvaret for å finne nødvendig finansiering til neste mandat, eller til og med neste. Dessuten er det klart at frem til den russiske offensiven i Ukraina virket det store flertallet av europeiske land, men også Canada, langt fra å være spesielt bekymret over dette engasjementet.

Selv etter det vil ikke Belgia, Canada, Portugal og Italia respektere 2025-fristen, noen ganger mye, uten å bekymre seg mer enn riktig (Luxembourg er et eksempel), på den annen side på grunn av et svært høyt BNP per innbygger , og en svært lav befolkning).

Gulveterskelen for en forsvarsinnsats på 2 % etablert av NATO i 2014, representerer derfor bare den laveste felles politiske nevneren for medlemmene, dessuten i 2014, da oppfatningen av trusselen var radikalt annerledes enn i dag.

Russiske hærer er mye kraftigere i 2030 enn i 2022

Trusselen, og mer spesielt trusselen som Russland utgjør for Europa, har imidlertid utviklet seg mellom 2014 og i dag, og lover å utvikle seg ytterligere i årene som kommer, uansett konklusjonen av konflikten i Ukraina.

T-14 Armata 9. mai 2015 Røde plass
Den offisielle presentasjonen av T-14 Armata under paraden 9. mai 2015 for 70-årsjubileet for seieren mot Nazi-Tyskland. Åtte år senere er Armata fortsatt ikke i drift.

Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

Metadefense Logo 93x93 2 Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Forsvarsnyheter | Militære allianser

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame,
fra 1,99 €.


For videre

1 KOMMENTAR

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler