Sverige aktiverer obligatorisk embetsverk for enkelte opplæringskurs

- Annonse -

Sju år etter tilbakeføringen av den obligatoriske verneplikten har svenske myndigheter nettopp kunngjort aktivering av obligatorisk embetsverk for unge mennesker med faglig kompetanse innen førstehjelp, eller produksjon og transport av elektrisitet. I anvendelse av totalforsvarsdoktrinen lansert i 2017, har denne avgjørelsen, sannsynligvis inspirert av konflikten i Ukraina, som mål å øke landets motstandskraft mot mulig aggresjon.

I likhet med Finland var Sverige, gjennom hele den kalde krigen, sterkt knyttet til sin nøytralitet, og til å sikre, om nødvendig, forsvar av sitt territorium, mens 85 % av unge svenske mennesker på den tiden utførte et obligatorisk militært der. tjeneste på 11 måneder, noe som gir de svenske væpnede styrkene betydelig operativt og defensivt potensial.

Suspendert i 2010, obligatorisk militærtjeneste ble gjeninnført i 2017 av Stockholm, i stor grad for å overvinne vanskelighetene de svenske hærene møtte med å rekruttere. I 2023 har således 4 unge svenske mennesker fullført sin obligatoriske militærtjeneste, som representerer 000 % av landets væpnede styrker.

- Annonse -
Den svenske hærens verneplikt
I 4 fullførte 000 unge svensker sin militærtjeneste i Sverige. Det vil være 2023 i 5, og sannsynligvis 000 innen 2024.

Stilt overfor den voksende trusselen planlegger svenske myndigheter å øke dette antallet vernepliktige til 6 000 i 2025, og til 10 000 innen 2035, kanskje til og med utover hvis situasjonen krever det. Til denne militærtjenesten kommer nå siviltjeneste, også obligatorisk, som gjelder unge svensker med ferdigheter innen helse eller elektrisitetsproduksjon.

Helse og elektrisitet: de to opplæringskursene som er målrettet av den nye obligatoriske tjenesten i Sverige

Det har den svenske sivilforsvarsministeren Carl-Oskar Bohlin nettopp kunngjort embetsverk, til nå utelukkende basert på frivillig tjeneste, var blitt obligatorisk, fra 19. januar, for ungdom med dokumentert opplæring innen helse, spesielt førstehjelp, samt de med kompetanse innen elektrisitetsproduksjon og transport.

Som med verneplikten, selv om embetsverk anses som obligatorisk, gjelder det imidlertid ikke alle unge i alderen 18 til 30 år som oppfyller de angitte kriteriene. Bare de som blir oppringt av de berørte tjenestene har plikt til å svare. Antall unge det gjelder vil avhenge av hvilke behov statlige tjenester, men også regioner og kommuner gir uttrykk for.

- Annonse -

Denne virkemåten gjør at svenske institusjoner kan stole på et stabilt juridisk og konstitusjonelt grunnlag, uten å måtte møte, på kort sikt, en massiv tilstrømning av rekrutter. En aldersgruppe representerer faktisk i landet rundt 100 000 ungdommer hvert år. Faktisk, med 4 vernepliktige i hærene, er verneplikten knapt 000 %, og siviltjenestesatsen vil helt sikkert også være veldig lav.

Progressiviteten til verneplikten og den svenske siviltjenesten svarer dermed på en rekke imperativer og begrensninger, enten de er operasjonelle, politiske og sosialøkonomiske, spesielt den gradvise økningen i makten til de svenske hærene, som har gått fra 2 manøverbataljoner, og 4 hjelpekompanier som kan mobiliseres innen 90 dager i 2010, til 7 manøverbataljoner og like mange hjelpebataljoner som kan mobiliseres innen 7 dager i 2019.

Russisk angrep på ukrainsk strømnett
De russiske streikene mot det ukrainske strømnettet påvirket helt sikkert det svenske sivilforsvarsdepartementet i å utvikle profilene som er målrettet for aktiveringen av obligatorisk siviltjeneste.

LOGO meta forsvar 70 Sverige | Forsvarsnyheter | Landstyrker

Resten av denne artikkelen er kun for abonnenter

- Annonse -

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
alle artikler uten reklame, fra €1,99.


Nyhetsbrev påmelding

Registrer deg for Meta-Defense nyhetsbrev å motta
siste moteartikler daglig eller ukentlig

- Annonse -

For videre

3 Kommentarer

 1. Jeg vet ikke om det kommer fra meg, men etter avsnittet som begynner med "Looking closely, we find, here" har jeg betalingsmuren som ber meg koble til, selv om jeg allerede er det.

  Når det gjelder verneplikten, lurer jeg på om vi i Frankrike ikke kunne praktisere det på en måte som var mer tilpasset tiden, i stedet for det vanlige gapet på rundt ti måneder i hæren midt i utdanningen av unge mennesker. Hvorfor ikke oversette denne verneplikten til obligatorisk deltakelse i hærens operative reserve, slik den allerede eksisterer?
  Vi kunne tenke oss at alle unge franskmenn ville måtte, mellom 18 og 20 år, gjennomgå 25-dagers første militære reservisttrening når de måtte ønske det. Deretter, i de neste 10 årene (omtrent, kanskje mindre), måtte de tilbringe 25 dager hvert år i hæren, noe de kunne gjøre i helgene eller i feriene, avhengig av studiene/jobben. De ville ha muligheten til å rykke opp i rangering etter hvert som studiene skrider frem, og ville kanskje til og med få betalt (for å bli sett). Til sammen ville de ha brukt 11x25 dager i hæren, 275 dager totalt, eller 9 måneder. Så, hvis de vil, fornyer de kontrakten, eller går helt tilbake til det sivile livet.
  Dette ville gjort det mulig å ha en stor reserve løpende oppdatert, som kunne trenes opp i det nye utstyret som kommer i tjeneste i hæren i mellomtiden, uten at hæren må håndtere for stort antall vernepliktige samtidig, og uten ikke lenger avbryte skolekarrierer.
  Hva tror du ?

  • Det var en feil på siden, den er fikset)
   Forslaget ditt er interessant. Problemet i dag er imidlertid at en aldersgruppe i Frankrike vil være 700 000 unge mennesker. Umulig å integrere dem alle, og gi dem nødvendig opplæring, uten å forstyrre organisasjonen og effektiviteten til hærene dypt, og uten å øke budsjettet med 50%. Spørsmålet er om, selv om det betyr å øke budsjettet så mye, å ty til allmenn verneplikt, enten det er tradisjonell eller knyttet til nasjonalgarden, er den beste løsningen? Hvis vi hadde 15 år foran oss, kunne det gjort det. Men jeg tviler på at vi har dem.
   Interessen for den svenske modellen er nettopp dens progressive dimensjon, samtidig som den forblir obligatorisk, og utelukkende orientert mot «forsvar og offentlig tjeneste», uten at andre hensyn forstyrrer debatten.

   • Du har rett. Og for å si sannheten burde jeg ikke ha sagt «ALLE unge franskmenn», jeg tenkte faktisk på noe slikt som svenskene gjør.
    Dette kan gjøres gradvis, og/eller kun gjelde en del av ungdommen. Vi ville trekke lodd for å hindre at de rikeste var de som rømmer.
    Til slutt snakket jeg der om hæren, men vi ser for oss at dette kan utvides til reserven for rettshåndhevelse, sivil sikkerhet, brannmenn

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler