Den fransk-tyske konfrontasjonen for å lede europeisk forsvar hemmer svaret på Russland

Fikk den fransk-tyske konfrontasjonen, rundt den antatte ledelsen av europeiske forsvarsinitiativer, bedre av Thierry Bretons ambisjoner angående det europeiske forsvarsindustriprogrammet?

Faktisk, der EU-kommissæren håpet på 100 milliarder euro for å gjenopplive og styrke den europeiske forsvarsindustrien, og for å finansiere ukrainske behov for å møte Russland, dette vil bare ha fått 1,6 milliarder euro fra EU, en dråpe i havet i møte med utfordringene som må løses.

Vi kan gjette, bak denne tapte muligheten for EU, i de verste tider, miasmaen til denne konfrontasjonen mellom Paris og Berlin, og et veto fra Tyskland, som ikke møter de samme vanskelighetene som Frankrike, for å finansiere sine europeiske ambisjoner når det gjelder forsvar, og som ikke har noe ønske om å gi franskmennene, men også andre, som Italia, midler til å utfordre sin egen ledelse på dette området.

Faktum er i dag at denne mindre og mindre flekkete foliekonfrontasjonen, mellom Paris og Berlin, for ledelsen av det europeiske forsvaret, i betydelig grad hemmer europeernes kollektive respons på den russiske trusselen, og deres støtte til Ukraina.

Forsvars-Europa: en idealisert fransk-tysk ambisjon, men dårlig innrammet

Paradoksalt nok kommer selve ideen om Defense Europe, i sin endelige form, i det minste fra et fransk-tysk initiativ. I 2017, etter ankomsten av Emmanuel Macron til Élysée, og spenningene mellom Angela Merkel og Donald Trump, engasjerte Paris og Berlin i fellesskap en rekke initiativer rettet mot å bygge dette forsvarets Europa rundt det fransk-tyske ekteparet.

Fransk-tysk konfrontasjon Merkel Macron
Selv om de var forpliktet til et felles program for å få til fremveksten av Forsvars-Europa, så Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands kansler Angela Merkel i to motsatte retninger for å føde det.

I rask rekkefølge kunngjorde de i fellesskap lanseringen av flere strukturerende forsvarsprogrammer for fremtiden til europeiske hærer, med sjette generasjons kampfly FCAS, MGCS for erstatning av Leclerc-stridsvogner og Leopard 2, CIFS innen artilleri, MAWS innen maritim patrulje, og Tiger 3, angående kamphelikoptre.

På den tiden var det fransk-tyske samholdet slik at Emmanuel Macron og Angela Merkel til og med snakket om opprettelsen av en europeisk hær, og banet vei for Europas fremvekst i den globale konserten av supermakter.

Imidlertid kom visse realiteter raskt til å uthule, for så å kutte, disse sannsynligvis for idealiserte ambisjonene. Dermed ble Tiger 3-, MAWS- og CIFS-programmene suksessivt forlatt av Berlin, enten for å vende seg til rene nasjonale løsninger, eller for å vende seg til amerikansk utstyr, mens forholdet mellom Berlin og Washington normaliserte seg.

De to overlevende programmene, FCAS og MGCS, møtte mange hindringer, og var ved flere anledninger på randen av implosjon, mot et bakteppe av uenigheter rundt spørsmål om deling mellom fransk og tysk industri.

I begge tilfeller var den faste inngripen fra de ansvarlige ministrene i de to landene nødvendig for å bevare dem, uten dessuten at deres fremtid var absolutt garantert, snarere tvert imot.

Gjentatte angrep mellom Paris og Berlin de siste månedene på forsvarsspørsmål

Det må erkjennes at angrepene i dette området hovedsakelig kom fra Tyskland, inntil nylig. Dette var tilfellet da Olaf Scholz presenterte European Sky Shield-initiativet, i Praha i august 2022, med mål om å skape et homogent luftvern- og antimissilskjold i Europa.

Olaf Scholz
De siste ukene har franske og tyske ledere økt sine gjensidige angrep, konsekvensene av to motstridende visjoner, og to konkurrerende ambisjoner i Europa, når det gjelder forsvar.

Dette er faktisk basert på tre luftvernsystemer, den tyske Iris-T SLM, den amerikanske Patriot og den israelske Arrow 3, unntatt andre europeiske luftvernsystemer, som den franske SAMP/T Mamba. -Italiensk , tilsvarende Patriot, eller den franske Mica VL og den norske Nasams, sammenlignbar med den tyske Iris-t SLM.


Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

Logo Metadefense 93x93 2 Politique de Défense | Allemagne | Alliances militaires

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame,
fra 1,99 €.


For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler