Å sammenligne lands forsvarsbudsjetter er en alvorlig feil! Derfor…

Når vi snakker om forsvar, dukker det systematisk opp to fraser i debatter. Den første er åpenbart den latinske frasen fra slutten av det 4. århundre "Si vis Pacem, Para Bellum", inspirert av Vegetius, som sier at for å sikre fred, må man være klar for krig.

Det andre er et fransk ordtak, sitert av Raymond Aron i 1962 i Peace and War Between Nations, "Money is the sews of war", ifølge hvilket effektiviteten til hærer i kamp avhenger av investerte summene.

Sett fra ende til annen antyder disse to setningene at investeringskapasiteten gitt av stater, spesielt i forkant av kriger, betinger maktbalansen, og derfor effektiviteten av avskrekkingsstillinger, og med dem bevaringen av freden.

Det er derfor fristende å sammenligne forsvarsbudsjetter mellom land, eller til og med mellom allianser, for å sikre forsvarsverktøyets avskrekkende karakter, og i forlengelsen av dette å få en ide om den militære maktbalansen.

Mange var raske til å trekke konklusjoner fra publiseringen av den nye SIPRI-årsrapporten, som studerte nøyaktig forsvarsinvesteringene til alle nasjoner, så vel som deres respektive utvikling. Men er forsvarsinvesteringer en effektiv indikator på dette området, for å sammenligne militære kapasiteter mellom land, og derfor utlede en nåværende og fremtidig maktbalanse? Dette er langt fra åpenbart...

SIPRIs årsrapport publiseres, med, som alltid, dens kohort av kommentarer

« Med et forsvarsbudsjett på 109 milliarder dollar i 2023, overstiger Russland knapt Ukrainas budsjett på 100 millioner dollar, inkludert 35 milliarder dollar i amerikansk og europeisk militærhjelp, og uten sammenligning med 1 milliarder dollar i NATO-budsjettet. Russland er derfor ikke en trussel mot Vesten.« 

Russiske forsvarsbudsjetter
De russiske og ukrainske forsvarsbudsjettene er svært like, men de representerer radikalt forskjellige realiteter.

Denne analysen, som virker rimelig ved første øyekast, har dukket opp igjen de siste dagene, på sosiale nettverk, men også i ordene til journalister og visse politiske skikkelser, i Frankrike og over hele Europa, etter publiseringen av dsiste SIPRI-rapport, for noen dager siden. Det samme gjelder den kinesiske trusselen, selv om Beijing med 290 milliarder dollar investerer tre ganger mindre enn USA på dette området.

Hvert år publiseres faktisk mange slike analyser kort tid etter at Stockholm International Peace Research Institute, eller SIPRI, publiserer sin årlige rapport om globale militærutgifter.

Faktisk, enten det er for politiske, media eller kommersielle formål, er fristelsen stor å bruke disse elementene, spesielt når de ser ut til å bevege seg mot den ønskede demonstrasjonen, mens de smykker seg med en tilsynelatende kappe av sammenheng. Imidlertid er de svært tvilsomme, for ikke å si feilaktige.

Å sammenligne forsvarsbudsjetter er ikke effektivt når det gjelder å utlede en maktbalanse

Det er sant at måten SIPRI presenterer sin rapport på, dessuten ved å oppsummere presentasjonen av forsvarsbudsjettene til statene, med en samlet omregning til amerikanske dollar, lett oppmuntrer til denne typen sammenligning, uansett hvor spesielt ineffektiv, og til og med ofte helt unøyaktig. Denne typen sammenligning forutsetter faktisk at forsvarsinvesteringer representerer en streng indikator på den militære maktbalansen mellom stater.

Destroyer Type 052 DL
Kina kommuniserer ikke om prisene de kjøper forsvarsutstyr til sine hærer til; På eksportmarkedet er imidlertid de kinesiske skipene som tilbys ofte 30 til 50 % billigere enn sine vestlige motparter.

Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame.

Meta-Defense feirer 5-årsjubileum!

LOGO meta forsvar 114 Militær maktbalanse | Forsvarsanalyse | Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats

- 20% på ditt Classic- eller Premium-abonnement, med koden Metanniv24

Tilbudet gjelder fra 10. til 20. mai for online-abonnement på et nytt Classic eller Premium, års- eller ukentlig abonnement på Meta-Defense-nettstedet.


For videre

1 KOMMENTAR

  1. Vestens manglende evne til å styre og spore eksporten av dets komponenter til Russland direkte eller indirekte, letter situasjonen for Russlands våpenindustri. Etterpå er det fortsatt i dag fordeler med vestlige våpen fremfor deres russiske ekvivalenter, Cæsaren fryktes for eksempel av russiske soldater på grunn av sin presisjon, der den russiske strategien går mot metning uten presisjon, Patriot er også overlegen S300...

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler