Kinesiske forsvarsutgifter i 2022 tilsvarte USAs, ifølge en amerikansk tenketank.

Som hvert år gir publiseringen av SIPRI-rapporten om verdensmaktenes forsvarsutgifter opphav til en rekke tolkninger gjennom presseartikler og en rekke mer eller mindre informerte kommentarer.

Som vi nylig nevnte, hvis publiseringen av disse budsjettene, som presentert av SIPRI, har en syntetisk interesse, er den trivielle bruken, for å utlede et antatt forhold mellom militære styrker, svært tvilsom, for ikke å si villedende. Det er neppe overraskende i denne forbindelse at disse tallene først og fremst brukes av Russland og Kina, for å støtte deres egen fortelling, snarere enn av alle verdens militærmakter.

Det er i denne sammenheng at American Enterprise Institute for Public Policy Research, eller AEI, en ikke-partisan (ikke-politisk tilknyttet) amerikansk tenketank, nylig publiserte en metodikk ment å transformere dette ansiktsbudsjettet til et mer sannsynlig kompensert budsjett være en indikasjon på utviklingen av maktbalansen.

Konklusjonene er som sådan, om ikke overraskende, i alle fall helt klare. Faktisk, ifølge forskerne, ville kinesiske forsvarsutgifter, for referanseåret 2022 brukt her, være mer enn tre ganger høyere enn det nominelle budsjettet angitt av Beijing og tatt opp av SIPRI. Fremfor alt ville de være nesten perfekt på linje med det amerikanske forsvarsbudsjettet samme år.

Den misvisende sammenligningen av forsvarsutgifter mellom verdens militærmakter

Som nevnt i artikkelen " Å sammenligne lands forsvarsbudsjetter er en alvorlig feil! Derfor… » den 23. april er sammenligningen indusert av SIPRIs årlige utgivelse av verdenshærenes budsjett, ofte ineffektiv, noen ganger mindre, fullstendig misvisende.

HQ-18B hypersonisk missil Nord-Korea
Til tross for et forsvarsbudsjett på bare 0,96 milliarder dollar, har Nord-Korea svært betydelig militærmakt, også på det ballistiske feltet, og har rundt femti atomstridshoder.

Faktisk, for å gi en homogen form til oppsummeringsdokumentet, sender SIPRI det gjennom flere filtre, inkludert harmonisering av disse budsjettene i amerikanske dollar, som ikke tar hensyn til mange økonomiske, sosiologiske og politiske faktorer rundt bruken av disse budsjettene.

Det overbevisende eksemplet i denne artikkelen er Nord-Korea. Faktisk er dets årlige forsvarsbudsjett på 0,96 milliarder dollar slett ikke representativt for landets militærmakt, som har en hær på 1,3 millioner mann, 5000 stridsvogner og 2500 artillerisystemer, samt bare rundt femti atomstridshoder.

Selv kompensert for kjøpekraftspariteten som ble brukt på Nord-Koreas BNP, nådde den bare 3 milliarder dollar, nok en gang, ute av proporsjon med virkeligheten til landets militærmakt. Husk at Sør-Korea bruker 14 ganger dette budsjettet kompensert av Purchasing Power Parity, og må fortsatt stole på de 28 000 amerikanske soldatene, og Washingtons atomparaply, for å beskytte seg selv.

Vi forstår, under disse forholdene, i hvilken grad den enkle sammenligningen av forsvarsutgifter mellom land basert på svært forskjellige økonomiske, teknologiske og industrielle realiteter gir ingen mening, for å trekke noen relevante konklusjoner angående utviklingen av den militære maktbalansen.

Den kompenserte beregningsmodellen av det kinesiske forsvarsbudsjettet fra tenketanken AEI

Det er i denne sammenheng at den amerikanske tenketanken American Enterprise Institute for Public Policy Research, eller AEI, forpliktet seg til å legge visse grunnlag mht. en kompensert beregningsmodell som gjør det mulig å gi disse budsjettdataene et mer realistisk tolkningspotensial.

kinesiske væpnede styrker
Kinas væpnede styrker er 2 millioner sterke, en tredjedel av dem vernepliktige.

Det er 75 % av denne artikkelen igjen å lese. Abonner for å få tilgang til den!

Metadefense Logo 93x93 2 Forsvarets budsjetter og forsvarsinnsats | Forsvarsnyheter | FORENTE STATER

den Klassiske abonnementer gi tilgang til
artikler i sin fulle versjonog uten reklame,
fra 1,99 €.


For videre

SOSIALE NETTVERK

Siste artikler