Darpa chce badać przewidywalność geopolityczną przy użyciu Big Data i sztucznej inteligencji

Pod skrótem KAIROSw odniesieniu do „Rozumowania opartego na sztucznej inteligencji opartego na wiedzy” (ang. wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości, na poziomie państwa. 

Poza całym aspektem emocjonalnym i wyobraźnią, jakie mogą nieść takie perspektywy, jest to przede wszystkim kwestia badania pojawiających się profili w masie dostępnych informacji, aby móc wzmocnić możliwy rozwój sytuacji, „obraz prognoz pogody”. Jednakże liczba i charakter parametrów, które należy badać w prognozach geopolitycznych, są znacznie liczniejsze i bardziej złożone niż te stosowane w meteorologii, mimo że jest to już bardzo trudny i wymagający dużych zasobów temat.

Z drugiej strony, jeśli projekt odniósłby sukces, umożliwiłby nie tylko statystyczne przewidywanie rozwoju kryzysów, ale także testowanie różnych scenariuszy w celu oceny ich skuteczności przed podjęciem działań.

We Francji doktor Philippe Fabry opracował stosunkowo porównywalną teorię, zwaną historionomią, zgodnie z którą duże społeczeństwa ludzkie respektują z góry określone i stosunkowo precyzyjne cykle w swojej czasowości. Jego podejście, jeśli jest atrakcyjne, ma charakter wyłącznie jakościowy i nie pozwala na potencjalny rozwój, przez co traci wiele ze swojej skuteczności.

Faktem jest, że dzisiaj, pomimo dziesięcioleci obserwacji i ograniczonej liczby wartości liczbowych do uwzględnienia, bardzo trudno jest sporządzić precyzyjne prognozy pogody na okres dłuższy niż 4/5 dni. Mnogość parametrów, które należy wziąć pod uwagę, ich bardzo zróżnicowany i czasami trudny do oszacowania charakter oraz brak wyraźnych teorii w tej dziedzinie sprawiają, że jest to na razie i przez bardzo długi czas bardziej niż eksperymentalne.

Należy zauważyć, że technologię tego typu można również przenieść na poziom gospodarczy, a w szczególności na poziom wahań na giełdzie. Rzeczywiście, te ostatnie wynikają po części z tych samych parametrów ekonomicznych, socjologicznych i politycznych, co ewolucja społeczeństw ludzkich, a także z pewnych kryteriów związanych z psychologią. Takie podejście stawiałoby zatem pod znakiem zapytania całą dotychczasową organizację rynków w skali globalnej, de facto tworząc kryzys o niespotykanej dotąd skali. 

W pewnym sensie druga puszka Pandory...

Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły