F35 nadal boryka się z poważnymi problemami bez rozwiązania

Chociaż cena nabycia F35 nadal spada, nie dotyczy to listy krytycznych usterek, na które narażone jest urządzenie Lockheeda. Ujawniony przez kanał Bloomberg, raport Pentagonu rzeczywiście wskazuje na wiele słabych punktów F35, czasami bardzo krytycznych. 

W związku z tym F35B, wersja myśliwca Stealth o krótkim czasie startu i lądowania, która w szczególności jest przeznaczona dla korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych i Królewskich Sił Powietrznych do wsiadania na pokłady LHD i lotniskowców STOBAR, podlegałaby bardzo przedwczesnemu starzeniu się, co jest istotne dla płatowca. ograniczenie żywotności statku powietrznego do 2100 godzin lotu zamiast oczekiwanych 8000. F150B, pokładowy myśliwiec latający średnio od 200 do 35 godzin rocznie, wyczerpałby cały potencjał swojego płatowca w niecałe 12 lat, co znacznie różniło się od 40 lat obiecanych przez producenta.

Ponadto F35 byłyby bardzo narażone na zagrożenia cybernetyczne i wykazywałyby bardzo znaczny brak precyzji w walce powietrze-ziemia. Przede wszystkim konserwacja urządzenia nie mogłaby być bardziej złożona, a 80% celów jakościowych i ilościowych określonych w specyfikacji urządzenia i tak nie zostałoby osiągnięte.

Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły