Rosja opracuje hipersoniczną naziemną wersję pocisku morskiego Kalibr

- Reklama -

Koniec traktatu INF, kontynuacja… Tak jak przewidywaliśmy wczoraj, Rosja rozwinie się w bardzo krótkim czasie hipersoniczna wersja naziemna morskiego pocisku manewrującego Kalibr. Takie jest w istocie oświadczenie ministra obrony Siergieja Choigou, który zapowiedział, że nowy pocisk będzie rozwijany w latach 2019-2020.

Należy jednak pamiętać, że pocisk Kalibr nie jest obecnie naddźwiękowy. Pocisk, którego zasięg waha się w zależności od wersji od 300 do 2500 km, ma poddźwiękową prędkość przelotową i prędkość ponaddźwiękową w fazie końcowej. Określenie „hipersoniczny pocisk manewrujący” jest zatem najprawdopodobniej mylące, ponieważ pocisk nie jest w stanie utrzymać prędkości naddźwiękowej przez cały czas trwania lotu.

S’il est possible d’augmenter la vitesse terminale au delà de mach 5 (seuil hypersonique), l’augmentation de la vitesse de vol engendrerait une réduction très importante de la portée, ainsi que de nombreux problèmes concernant la navigation et le contrôle du missile.

- Reklama -

A noter que la France, qui dispose du missile de croisière naval MdCN, pourrait également, dans des délais relativement courts, concevoir une version déployée à partir d’un lanceur terrestre. En revanche, contrairement au Kalibr, le MdCN n’est pas conçu pour pouvoir emporter de charge nucléaire si besoin, ce volet étant réservé au missile ASMPA déployés par les Rafales de l’Armée de l’Air, et par les missiles M53 déployés par les SSBN de la Marine.

- Reklama -

Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły