Stany Zjednoczone złożyły „silną” propozycję rozmieszczenia sił w Polsce

Amerykańskie władze wojskowe poinformowały, że przesłały do ​​polskiego rządu propozycję uznaną za solidną do odpowiedzi na propozycje warszawskiedo stałego rozmieszczenia amerykańskiej dywizji pancernej na swoim terytorium, na obszarze, który polski prezydent zaproponował nazwać „Fort Trump”.

Szczegóły propozycji nie zostały na razie ujawnione, ale odpowiedź ta wskazuje, że Polsce mogłoby się udać przyciągnięcie części sił amerykańskich rozmieszczonych w Niemczech i przyjęcie w określony sposób roli, jaką RFN miał w czasie zimnej wojny. 

Niedawne wypowiedzi Niemiec dotyczące wydatków na obronność z pewnością dadzą jeszcze więcej do myślenia Polakom i amerykańskim zwolennikom ostrzejszego stanowiska wobec Berlina.

Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły