Senat USA wprowadza zabezpieczenia zapobiegające wyjściu z NATO

Stanowiska prezydenta Donalda Trumpa wobec NATO są nieprzewidywalne. Co więcej, liczba mnoga użyta w „pozycjach” nie jest figurą retoryczną, ponieważ amerykański prezydent jasno określił, w zależności od kontekstu, bardzo różne, a nawet rozbieżne stanowiska dotyczące sojuszu atlantyckiego, od groźby jednostronnych wyjść po ogniste oświadczenia o niezachwianej więzi, która w sojuszu jednoczy Stany Zjednoczone i kraje europejskie.

Tak czy inaczej, amerykańscy senatorowie woleli przejąć inicjatywę przeciwko swojemu wszechstronnemu prezydentowi, ustawiając sięzabezpieczenia zapobiegające wszelkim nieprzemyślanym działaniom. A co może być bardziej efektywne niż pukanie do portfela? Aby osiągnąć swoje cele, senatorowie przegłosowali ustawę uniemożliwiającą finansowanie jakiegokolwiek wycofania wojsk amerykańskich z Europy przez rok, tak aby zerwać powiązanie jednoczesności, które mogłoby istnieć między ogłoszeniem wyjścia z NATO a wycofaniem pierwszych wojsk, a tym samym ograniczenie korzyści politycznych płynących z takiej inicjatywy.

Czy jest to wewnętrzny manewr polityczny, mający na celu dalsze uwypuklenie niekonsekwencji prezydenta? To hipoteza, jednak trzeba mieć na uwadze, że po wyborach śródokresowych w 2018 r. Senat pozostał w rękach Republikanów. Do uchwalenia tej ustawy konieczne było zatem poparcie jej senatorów z Partii Republikańskiej.

Druga hipoteza głosi, że w amerykańskiej klasie politycznej istnieje realna obawa co do zamierzeń prezydenta wobec NATO. Hipoteza tym bardziej problematyczna, że ​​większość państw europejskich buduje swoją politykę obronną wyłącznie w ramach NATO, przy masowej interwencji Stanów Zjednoczonych. Ten paradygmat leży u podstaw europejskiego plebiscytu na F35, podobnie jak Patriot PAC3, w dużej mierze preferowany od ich europejskich odpowiedników, w celu optymalizacji interoperacyjności z siłami USA.

Pomiędzy hipotezą z pewnością mało prawdopodobną o opuszczeniu NATO przez Stany Zjednoczone a hipotezą z drugiej strony bardziej niż prawdopodobną o szybkiej erozji sił amerykańskich na teatrze europejskim w związku ze wzmocnieniem militarnym Chin, założeniami, na których opiera się wiele krajów europejskich budowanie obrony okazuje się bardzo ryzykowne….

Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły