Moskwa otwiera technologiczne śluzy dla Pekinu

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział na dorocznej konferencji Klubu Dyskusyjnego Wałdaj, że Rosja pomoże Chinom zaprojektować system obserwacji rakiet antystrategicznych, a jest to dziedzina, w której rosyjscy inżynierowie mają znaczną wiedzę specjalistyczną. Zapowiedź ta otwiera jednak liczne implikacje w obszarze współpracy technologicznej Rosji i Chin, gdyż Moskwa do tej pory zawsze odmawiała transferu do Pekinu wrażliwych technologii, m.in. związanych z obroną przeciwrakietową.

Od 1971 roku Rosja posiada system antyrakietowy, który chroni główne miasta kraju, takie jak Moskwa i Sankt Petersburg, przed atakami rakiet balistycznych średniego i średniego zasięgu. Pierwotnie wdrażany system A-35 został w latach 90. zastąpiony systemem A-135. Wdrażany jest nowy system A-235, który będzie w stanie przechwytywać cele oddalone o ponad 1.500 km na wysokości 800 km i z prędkością przekraczającą 20 Mach. Będzie montowany na ramieniu, na krótkim dystansie (w zmysł balistyczny) przez system S-500, który wejdzie do służby w przyszłym roku. Oprócz technologii rakietowej systemy A-135 i A-235 opierają się na specjalistycznym radarze antybalistycznym Don-2N, który jest modernizowany od lat 70. XX wieku.

Radar antybalistyczny DON 2N Sojusze wojskowe | Analiza Obrony | Międzynarodowa współpraca technologiczna Obronność
Imponująca konstrukcja radaru DON-2N pod Moskwą

Don-2N to system radarowy PESA UHF składający się z 4 trapezowych ścian o długości 130 m i wysokości 33 m, zapewniający obserwację 360° na dystansie 2000 km. Znajduje się pod Moskwą, a jego systemem informatycznym steruje rosyjski superkomputer Elbrus. Wydaje się, że właśnie ta technologia zostanie udostępniona Chinom i jasne jest, jak ważna jest ona dla Moskwy. Ponieważ mając dogłębną wizję systemu antyrakietowego chroniącego Moskwę, Sankt Petersburg czy Irkuck, Chiny mogłyby z powodzeniem opracować technologie umożliwiające jego obejście.

Deklaracja ta jest bezpośrednią konsekwencją podpisanej latem pomiędzy obydwoma krajami nowej umowy o współpracy obronnej, która w swej treści znacząco rozszerza zakres tej współpracy, dotychczas ograniczającej się do wymiany i eksportu systemów uzbrojenia. Od teraz, oprócz bardzo wzmocnionej współpracy technologicznej, siły rosyjskie i chińskie będą regularnie przeprowadzać dwu- lub wielostronne ćwiczenia, jak miało to miejsce podczas ćwiczeń Tzcentr 2019 czy podczas strategicznego nalotu realizowanego wspólnie przez rosyjskie Tu-95 i Chińskie H-6 na Morzu Chińskim i wokół Japonii dwa miesiące temu.

Silosy A135 Sojusze wojskowe | Analiza Obrony | Międzynarodowa współpraca technologiczna Obronność
Silosy rakiet antybalistycznych systemu A-135, który dziś chroni Moskwę

Ta wzmocniona współpraca może szybko pomóc okazać się problematyczne dla Zachodu i Europy. Rzeczywiście, dziś oba kraje rozwinęły umiejętności na wysokim poziomie w niektórych obszarach, ale odnotowały krytyczne niepowodzenia w innych, pozostawiając Zachodowi wygodny margines technologiczny, aby zrekompensować lukę cyfrową w sile poprzez jednorodny postęp technologiczny. Jeżeli jednak Chiny, ich możliwości w zakresie technologii cyfrowej oraz potęga przemysłowa i gospodarcza, miałyby bardzo ściśle współpracować z Rosją, która dysponuje unikalnym know-how w zakresie silników lotniczych, opancerzenia i rakiet oraz znaczącymi rezerwami surowców, rozwój technologiczny ale także przewaga gospodarcza Zachodu może szybko zaniknąć, pozostawiając jedynie miejsce na niekorzystną liczbową równowagę sił….

Obecnie wydaje się pilne, aby Europejczycy znaleźli stanowisko umożliwiające im odnowienie konstruktywnego dialogu z Moskwą, o ile społeczeństwo rosyjskie w dalszym ciągu będzie postrzegać siebie jako bardziej europejską niż azjatycką, aby na nowo zdefiniować umowę o zrozumieniu i współpracy z Rosją. W przeciwnym razie powrót do opozycji blokowej wydaje się szybko nabierać kształtu. Tę nową postawę można osiągnąć jedynie poprzez znaczne wzmocnienie zdolności obronnych krajów europejskich, co jest niezbędnym warunkiem wznowienia konstruktywnego dialogu z Kremlem bez ingerencji ze strony Waszyngtonu, przy jednoczesnym zapewnieniu temu ostatniemu możliwości skoncentrowania swoich zasobów w celu powstrzymania Chin moc. Zamiast zastanawiać się, jak rozwiązać równanie podwójnego frontu, może lepiej byłoby przestudiować to, które umożliwiłoby Rosji powrót do Europy?

Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły