Powolna odnowa okrętów przeciwminowych bułgarskiej marynarki wojennej (2015–2020)

- Reklama -

Odnowa Sił Morskich Republiki Bułgarii (FNRB lub Voennomorski sili na Republika Bǎlgariya) jest efektem kilku dokumentów strategicznych o spójnych celach. Zdolności przeciwminowe floty bułgarskiej w najlepszym razie skorzystałyby jedynie na modernizacji poprzez zakup używanych statków. Odnowienie nastąpi w latach 2020. XX wieku.

Republika Bułgarii przystąpiła do Sojuszu Atlantyckiego 29 marca 2004 r. i w tym samym roku dostosowała się do niego przez P.LAN dla ukonstytuowania i modernizacji organizacyjnej sił zbrojnych którego zakończenie zaplanowano na 2015 r. Plan zaktualizowano w 2008 r. Symetrycznie, bułgarskie wydatki wojskowe w relacji do produktu krajowego brutto (PKB) spadły z 2,86% (2000 r.) do 1,41% (2010 r.). W dniu 28 października 2010 r. bułgarski parlament przyjął Biała księga w sprawie obrony i sił zbrojnych Republiki Bułgarii którego cele miały zostać osiągnięte w roku 2014. Założenia tej białej księgi znalazły odzwierciedlenie w dwóch dokumentach ją aktualizujących:

  • Wizja: Bułgaria w NATO i Obronie Europejskiej 2020, zatwierdzony w odpowiednim czasie przez Radę Ministrów Republiki Bułgarii jako wstęp do szczytu NATO w Newport (4–5 września 2014 r.) w Walii. Wydatki na wojsko osiągnęły 1,5% w 2015 r. i oczekiwano, że będą rosły o 0,1% rocznie, aż do osiągnięcia 2% w 2020 r., co jest celem określonym dla wszystkich sojuszników na tym samym szczycie.
  • Program rozwoju zdolności obronnych sił bułgarskich 2020, zatwierdzony przez Radę Ministrów Republiki Bułgarii w dniu 30 września 2015 r., przyjęty przez Bułgarskie Zgromadzenie Narodowe w dniu 1 grudnia 2015 r., obejmował Plan Rozwoju Sił Zbrojnych Republiki Bułgarii 2020 w paragrafie 9.2.
Analiza obronności Fregate Verni 2009 | Budżety sił zbrojnych i wysiłki obronne | Bułgaria
Trzy fregaty z czterech klasy Wielingen, tj Wandelaara (1978 - 2004) Wielingen (1978 – 2009) i Westdiep (1978 – 2007) zostały sprzedane do Bułgarii, gdzie odpowiednio zmieniono ich nazwę, Drazki (2004) lakierowane (2007) i Gordi (2009).

Bułgarski budżet wojskowy wyniósł około 887,23 mln euro w 2018 r. (tj. 1,6% PKB) i 979,22 mln euro w 2019 r. W białej księdze dokonano reorganizacji Sił Morskich Republiki Bułgarii w latach 2010–2014 w celu uproszczenia i centralizacji struktur dowodzenia i przewidywał modernizację istniejących budynków. „Wizja” przyjęta na wstępie szczytu NATO (2014) zakładała modernizację trzech fregat pozyskanych od Belgii (klasy Wielingen (lub typ E-71) oraz utworzenie centrum baz danych o walce minowej, aby móc handlować z sojusznikami. Plan rozwoju sił zbrojnych Republiki Bułgarii Rok 2020 uzupełnia te cele, dążąc do poprawy zdolności morskich do zwalczania min poprzez nabycie nowych „stawiaczy min”.

- Reklama -

Flota bułgarska jest podzielona pomiędzy dwie stacje morskie – Warnę na północy i Atiya na południu – organicznie powiązane z dowództwem nadzorującej je bazy morskiej. Zdolność zwalczania min morskich przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w bułgarskiej przestrzeni morskiej w czasie pokoju i umożliwia realizację tych misji w czasie wojny, samodzielnie lub we współpracy z sojusznikami z NATO, NATO i Unią Europejską. Aktywa przeciw minom morskim są rozdzielane w następujący sposób:

  • 3. Dywizja Przeciwminowa (Warna) składa się z siedmiu budynków. Najnowszym jest niszczyciel min Tsibar (2004) nabyty od Marine Component (Belgia), gdzie służył pod nazwą Niezapominajka (1989 – 2004). Są też trałowce przybrzeżne Iskar, Dobrotycz, Porucznik-kapitan E. Kirill Minkow, Przewracać, Kapitan porucznik Evtati Vinarov et Kapitan 1. stopnia Dimitar Paskalev z radzieckiego projektu 12592 (Malakhit-2 w kodzie NATO), które zostały dopuszczone do czynnej służby w latach 1984-1991.
  • 6. Dywizja Przeciwminowa (Atiya) ma siedem statków i trzy trałowce Bryz (1981) Szkwał (1983) Priboĭ (1983) radzieckiego projektu 1265E (Yachont w kodzie NATO) i przybrzeżne trałowce radzieckiego projektu 1258, 65 et 66 Do służby wszedł w 1976 roku i radziecki projekt 1258E, a także 67 et 68 dopuszczony do czynnej służby w latach 1976 i 2009. Jednostki projektu 1258 i 1258E uznaje się za wycofane ze służby.
Trałowiec Priboi 1983 Analiza obrony | Budżety sił zbrojnych i wysiłki obronne | Bułgaria
Trałowiec Priboĭ (1983) należy do radzieckiego projektu 1265E (Yachont w kodzie NATO) z Bryz (1981) i Szkwał (1983). Są wyposażone w pogłębiarki akustyczne i magnetyczne w celu detonowania min morskich na swojej drodze.

Rada Ministrów Republiki Bułgarii zatwierdziła 6 listopada zakup dwóch kolejnych niszczycieli min typu Tripatite – takich samych jak niszczyciel min Tsibar (2004) – z Królestwa Niderlandów na kwotę 1,99 mln euro. Bułgarskie Zgromadzenie Narodowe nie zatwierdziło jeszcze tego przejęcia.

W ramach trójstronnego programu zbudowano 40 niszczycieli min, z których 10 pozostaje w służbie we Francji, sześć w belgijskim komponencie piechoty morskiej, a 6 innych w Koninklijke Marine (Królewska Marynarka Wojenna Holandii). Jeśli bułgarska marynarka wojenna rozważy pozyskanie w ramach tego programu używanych niszczycieli min, może być zainteresowana 2 okrętami wycofanymi niedawno ze służby we Francji i 2 innymi wycofanymi ze służby w Holandii, przy czym dwa ostatnie są przedmiotem postępowania w sprawie nabycia.

- Reklama -

Natomiast okręty przeciwminowe mają średni wiek 32,9 lat – nie licząc okrętów radzieckich projektów 1258/1258E – a najnowsza jednostka ma 28 lat. Zakup dwóch dodatkowych trójstronnych niszczycieli min nie odmłodzi zatem bułgarskiego komponentu walki minowej, ale przynajmniej pozwoli na jego modernizację dzięki nowoczesnemu wyposażeniu tych jednostek.

Nie wydaje się prawdopodobne, aby perspektywy morskie bułgarskiej marynarki wojennej uległy poprawie przed następną dekadą, pomimo ponownego zainteresowania polityczno-strategicznego zdolnościami morskimi w Bułgarii, Rumunii i bardziej ogólnie na Morzu Czarnymw związku z przejęciem przez Rosję Ukrainy i aneksją Krymu. Głównym programem akwizycji w 2019 r osiem F-16V Block 70 żmija na rzecz armii air na kwotę 1452,04 mln euro wymaga opóźnienia budowy dwóch morskich statków patrolowych (429,71 mln euro). Jeśli chodzi o projekt mający na celu przejęcie dwie korwety (400 mln euro), wydają się zostać przesunięte co najwyżej na przyszły rok, gdyż bułgarski budżet wojskowy (około 950 mln euro, w tym część przeznaczona na zakup sprzętu do 15–20%) nie jest w stanie przeprowadzić jednocześnie kilka głównych operacji. Z tej perspektywy zakup okrętów przeciwminowych na rynku wtórnym wydaje się najlepszą hipotezą utrzymania zdolności operacyjnych przed uruchomieniem nowego programu w połowie lat 2020. XX wieku.

- Reklama -

Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły