Indie, Indonezja: Czy powinniśmy zmienić paradygmaty programowe? Rafale przewidywać przyszłe sukcesy?

Rok 2021 niewątpliwie będzie rokiem poświęcenia dla Dassault Aviation, Safran, Thales, MBDA i około 400 francuskich firm tworzących Zespół Rafale, ze 146 wiążącymi zamówieniami na eksport lub rekompensatę za używane urządzenia. Rok 2022 również może być dobrym rokiem, ponieważ w przygotowaniu są dwa duże kontrakty: Indie za swoją marynarkę wojenną z jednej stronyoraz z drugiej strony wzmocnienie swoich sił powietrznych w obliczu wzrostu potęgi Chin i Pakistanu oraz Indonezji, która obecnie systematycznie integruje Rafale w swoich prezentacjach dotyczących ewolucji jego sił powietrznych. W tym samym czasie sama Francja zamówiła samoloty przejmując od swojego Mirage 2000 C, a dziś nowych jest już ponad 100. Rafale które muszą zostać dostarczone do 2035 roku Siłom Powietrzno-Kosmicznym.

Sukces ten nie wiąże się jednak z postawieniem Francji przed prawdziwymi wyzwaniami przemysłowymi i operacyjnymi. A właściwie linia produkcyjna Rafale Według Dassault Aviation de Merignac może produkować do 3 nowych samolotów miesięcznie lub 36 samolotów rocznie. Zamówienia przyjęte w 2021 roku, planowanie dostaw dla Sił Powietrznych i obecnie negocjowane ponad poważne perspektywy wystarczą już do nasycenia tego potencjału przemysłowego w ciągu najbliższych 10 lat. Jeżeli tej sytuacji niewątpliwie pozazdrości wielu producentów samolotów na całym świecie, nie jest to pozbawione realnych utrudnień, ponieważ przemysł nie ma już pola manewru, aby móc reagować na nowe zamówienia, czyli akty zamówień krajowych, eksport czy nawet rekompensaty sprzedaży urządzeń używanych, a jednocześnie niezwykle perspektywiczny rynek dla Rafale. Czy w tym kontekście można sobie wyobrazić nowe paradygmaty dla Programu? Rafale, aby wykorzystać obecną dynamikę w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, zaspokajając jednocześnie oczywiste potrzeby zwiększenia masy francuskich sił powietrznych?

Rafale grecja 1 Analiza obronności | Samolot myśliwski | Budżety sił zbrojnych i wysiłki obronne
Od podpisania greckiego kontraktu do przybycia pierwszych 6 kontraktów minął zaledwie rok Rafale w Grecji, co jest czynnikiem decydującym o powodzeniu tego zamówienia

Zanim przystąpimy do przedstawienia zoptymalizowanego rozwiązania alternatywnego, warto postawić kilka postulatów wyjaśniających obecną sytuację. A właściwie program dzisiaj Rafale jest, że tak powiem, kontrolowana od razu przez władze francuskie i jest nią od prawie piętnastu lat. Podczas gdy Francja miała początkowo zamówić 320 samolotów dostarczonych w ciągu kilkunastu lat, aby utworzyć filar przemysłowy, na którym Dassault Aviation mogła zbudować swoją strategię eksportową, pilotowała program „co najmniej”, to znaczy umieszczając krótkoterminowe zamówień niezbędnych do utrzymania linii produkcyjnej, czyli 11 urządzeń rocznie, przy jednoczesnym obniżeniu docelowego wolumenu urządzeń do 225 i rozłożeniu tych dostaw na około dwadzieścia lat. Doprowadziło to do znacznego wzrostu kosztów produkcji urządzenia, co stanowiło utrudnienie podczas międzynarodowych zawodów.

Rozkazy z 2015 r. (Egipt i Katar) i 2016 r. (Indie) pozwoliły Francji zawiesić własne przejęcia, aby zachować skromne środki na obronę na niektóre inne programy priorytetowe, zobowiązanie do przejęcia 11 Rafale rocznie, szanowany przez Francję, poważnie podważając ambicje innych programów, takich jak na przykład FREMM. Od tego czasu panującym paradygmatem wokół tego programu było przedkładanie zamówień eksportowych nad zamówienia krajowe, zarówno w celu spełnienia oczekiwań klientów w zakresie szybkich dostaw, jak i umożliwienia finansowania innych, równie pilnych programów w armiach. Zamówienia na rok 2021 nie są wyjątkiem, ponieważ dostawy oczekiwane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Chorwację i Grecję rozłożone są na następne 7 lat, pozostawiając bardzo niewielką marżę przemysłową na integrację nowych produktów. Inne „pilne” zamówienia również od klientów eksportowych jak z armii narodowych.

Rafale e Mirage 2000 D foto Siły Powietrzne analizują obronę | Samolot myśliwski | Budżety sił zbrojnych i wysiłki obronne
Format francuskich sił powietrznych określony w białej księdze z 2013 r. przewiduje jedynie 225 samolotów bojowych Rafale do 2030 r., co obecnie uważa się za zbyt małą w obliczu zaostrzenia stosunków międzynarodowych

Pozostało 75% tego artykułu do przeczytania. Zasubskrybuj, aby uzyskać do niego dostęp!

Logo Metadefense 93x93 2 Analiza obrony | Samolot myśliwski | Budżety sił zbrojnych i wysiłki obronne

Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory Klasyczne subskrypcje zapewnić dostęp do
artykuły w pełnej wersjii bez reklam,
od 1,99 €.


Na dalej

1 KOMENTARZ

Komentarze są zamknięte.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły