Jak możemy doprowadzić francuski wysiłek obronny do 3% PKB w ciągu 7 lat, nie powiększając deficytów?

Baza Obronna oferuje innowacyjne i trafne podejście do sprostania wyzwaniom finansowania wysiłków obronnych we Francji w obecnym kontekście silnych ograniczeń budżetowych i równie ważnej konieczności modernizacji i rozbudowy zdolności wojskowych kraju.

W pierwszej części tego artykułuprzedstawiliśmy strukturę i paradygmaty leżące u podstaw tego podejścia do finansowania opartego na czterech filarach: firma finansująca oferująca wynajem sprzętu dla sił zbrojnych, model finansowania z wykorzystaniem oszczędności, nowoczesna analiza efektywności budżetowej inwestycji przemysłu obronnego w celu poprawy trwałości wysiłku oraz nowy paradygmat projektowania i długoterminowego użytkowania sprzętu obronnego.

W drugiej części szczegółowo omówimy zastosowanie tego modelu dla czterech głównych graczy w tym numerze: Sił Zbrojnych w celu zaspokojenia ich potrzeb sprzętowych, Francuskiej Bazy Przemysłowo-Technologicznej Obrony w celu optymalizacji jej wydajności i atrakcyjności, szczególnie pod względem eksportu, finansów publicznych i polityki planowania regionalnego, a także jej zastosowanie w programach współpracy.


Baza Obronna Armii

Baza Obronna jest przede wszystkim zaprojektowana tak, aby umożliwić armiom posiadanie sprzętu i kredytów operacyjnych zgodnych z ewolucją globalnego zagrożenia. Rzeczywiście, jeśli działanie projektu skupia się przede wszystkim na finansowaniu dużego sprzętu, jego realizacja pozwoliłaby armiom na elastyczne i efektywne rozbicie wykorzystania kredytów, aby sprostać wyzwaniom bezpieczeństwa w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej termin. 

Bańka inwestycyjna, aby sprostać najpilniejszym wyzwaniom

Francuski wysiłek obronny
Jak możemy doprowadzić francuski wysiłek obronny do 3% PKB w ciągu 7 lat, nie powiększając deficytów? 3

Po pierwsze, SD pozwoliłaby Siłom Zbrojnym bardzo szybko i znacząco zwiększyć możliwości sprzętowe. Na wykresie obok przyjęto hipotezę mówiącą o wzroście inwestycji w sprzęt o 5 miliardów euro w 2025 r. do 20 miliardów euro w 2032 r., po wyłączeniu inflacji.

Z kolei koszty wynajmu będą ewoluować stopniowo z 500 mln euro w 2025 r. do 18,5 mld euro w 2039 r., przy założeniu stopy procentowej wynoszącej 2,5% rocznie, V0 na poziomie 10%, VR na poziomie 35% i leasingu na 15 lat.

Stopniowy wzrost inwestycji stanowi reakcję na ograniczenia przemysłowe. Na podstawie wysiłku obronnego doprowadzonego do 3% PKB w ciągu 7 lat (stałe euro) model generuje następnie budżetową wartość dodaną dla armii w wysokości 20 miliardów euro ponad wzrost kredytów przeznaczonych na wyposażenie sił o 20 miliardów euro. 

Sprzęt kwalifikujący się do Bazy Obronnej

Baza Obronna umożliwia w ramach swojego modelu finansowanie wielu rodzajów sprzętu obronnego i programów o dużym oddziaływaniu, pod warunkiem, że po zakończeniu leasingu będzie on mógł zostać reeksportowany.

Wyklucza to zatem systemy przeznaczone do odstraszania nuklearnego, a także sprzęt o ograniczonym potencjale skuteczności w czasie, który uniemożliwia ich wywóz na dobrych warunkach, taki jak niektóre rodzaje amunicji.

Jednak główne potrzeby armii w zakresie wyposażenia opierają się właśnie na sprzęcie spełniającym kryteria kwalifikacyjne dla Bazy Obronnej. 

Przeniesienie dostępnych kredytów na krytyczne pozycje


Pozostało 75% tego artykułu do przeczytania. Zasubskrybuj, aby uzyskać do niego dostęp!

Logo Metadefense 93x93 2 Budżety sił zbrojnych i wysiłki obronne | Analiza Obrony | Międzynarodowa współpraca technologiczna Obronność

Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory Klasyczne subskrypcje zapewnić dostęp do
artykuły w pełnej wersjii bez reklam,
od 1,99 €.


Na dalej

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły