Dlaczego format armii francuskich nie odpowiada kontraktowi operacyjnemu przedstawionemu przez Ministra Sił Zbrojnych?

Czy kontrakt operacyjny przedstawiony przez Ministra Sił Zbrojnych Sebastiena Lecornu na marginesie głosowania nad LPM 2024-2030 jest spójny z formatem armii wynikającym ze stosowania tego LPM? To wcale nie jest takie oczywiste...

Podczas gdy Komisja Obrony Zgromadzenia Narodowego zmieniła i zatwierdziła projekt ustawy o programowaniu wojskowym 2024-2030, dodając w szczególności obowiązek zapewnienia przez państwo w planie finansowania nadzwyczajnych dochodów w wysokości 13 miliardów euro, Minister Sił Zbrojnych, częściowo zirytowany licznymi krytykami dotyczącymi „braku ambicji” tego LPM, który jeszcze nie zostanie i zdecydowanie najbardziej znaczący wzrost budżetu sił zbrojnych od 30 lat, wyjaśnił, jakie były cele, szczególnie w zakresie kontraktów operacyjnych.

W ten sposób w tweecie na swoim koncie Sebastien Lecornu chciał szczegółowo opisać główny kontrakt operacyjny powierzony 3 armiom. Dla armii będzie to kwestia możliwości rozmieszczenia dywizji składającej się w szczególności z 2 brygad bojowych, a także wszelkich zdolności dowodzenia do nadzorowania korpusu armii, zgodnie z kompetencjami armii.Francja na południu Front europejski w ramach NATO.

Ze swojej strony francuska marynarka wojenna musi być w stanie rozmieścić swoją grupę lotnictwa morskiego zorganizowaną wokół nuklearnego lotniskowca Charles de Gaulle, a następnie jego następcy. Wreszcie Siły Powietrzne i Kosmiczne ze swojej strony muszą być w stanie rozmieścić eskadrę złożoną w szczególności z 40 samolotów bojowych.

Tak określone cele wydają się doskonale zgodne ze zobowiązaniami Francji, zwłaszcza wobec NATO, i odpowiadają proponowanej przez władzę wykonawczą pozycji Francji jako głównego sojusznika i siły równoważącej.

Okazują się jednak także znacznie lepsze od tych, które pozwoliły określić format armii francuskich w ramach Białej Księgi z 2013 r., podczas gdy LPM 2024-2030 w dalszym ciągu opiera się w wielu aspektach na tym samym formacie, dotyczy to 3 armii.

Powstaje zatem pytanie o spójność trajektorii wyznaczonej przez przyszłe LPM z kontraktem operacyjnym przedstawionym przez Ministra Sił Zbrojnych.

Armia: wystaw dywizję złożoną z 2 brygad

Zobowiązania dotyczące armii francuskiej pozostają mniej więcej takie same jak dotychczas. Rzeczywiście, Francja nadzoruje już południowoeuropejski front NATO i dlatego musi nie tylko przejąć dowództwo nad korpusem armii składającym się z dywizji i brygad sił lokalnych i sojuszników oddanych temu frontowi (jak Belgia), ale także wnieść do niego wkład poprzez dywizję składał się z 2 brygad bojowych.

Aby to osiągnąć, Armia może polegać na 6 organicznych brygadach podzielonych na 2 dywizje. Zgodnie z zobowiązaniami Francji w ramach NATO musi być w stanie rozmieścić pierwszą brygadę bojową w ciągu tygodnia, a drugą w ciągu 30 dni.

format armii francuskiej nie odpowiada kontraktowi operacyjnemu określonemu przez MINARM

Aby to osiągnąć, francuskie brygady zapewniają rotację operacyjną, a jedna brygada zapewnia alarm, tak jak miało to miejsce w przypadku brygady Serval rozmieszczonej w Mali w 2013 r. z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Druga brygada, która jest w trakcie szkolenia, zapewnia 30-dniowy alert, natomiast trzecia brygada również jest w trakcie szkolenia, aby móc po kolei podjąć alert.

Ostatnie 3 brygady odpoczywają i regenerują się, szczególnie po rozmieszczeniu, a także uczestniczą w innych rozmieszczeniach poza ramami NATO. Niestety, organizacja ta okazuje się bardziej teoretyczna niż praktyczna, a samo NATO do niedawna uważało, że armia może zapewnić rozmieszczenie wzmocnionej brygady jedynie w ciągu 30 dni i ewentualnie drugiej brygady w ciągu 90 dni.

Faktem jest, że aby przyjąć taką postawę operacyjną, konieczne byłoby utworzenie 2 nowych brygad dla Armii, aby efektywnie dysponować wystarczającymi zasobami rotacyjnymi, aby móc założyć trwałe rozmieszczenie w czasie 2 brygad na żądanie NATO (nawet bez mowa o zaangażowaniu).

Ponadto należy pamiętać, że znaczna część francuskich pułków jest wyspecjalizowana, jak jednostki piechoty piechoty morskiej do desantu desantowego, jednostki spadochroniarzy do walki powietrznej czy oddziały górskie.


Pozostało 75% tego artykułu do przeczytania. Zasubskrybuj, aby uzyskać do niego dostęp!

Metadefense Logo 93x93 2 Planowanie i plany wojskowe | Sojusze wojskowe | Analiza obrony

Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory Klasyczne subskrypcje zapewnić dostęp do
artykuły w pełnej wersjii bez reklam,
od 1,99 €.


Na dalej

Wszystkie kategorie

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły

Meta-Defense

DARMOWE
WIDOK