Służba wojskowa: czy Francuzi cierpią na amnezję wsteczną?

Opierając się na rosnących aspiracjach Francuzów na rzecz powrotu do służby wojskowej, premier Elizabeth Bornes uwzględniła w swoich 4 sztandarowych środkach mających na celu zapobieganie zamieszkom takim jak te z lata 2023 r. propozycję nadzoru wojskowego nad najbardziej problematyczną młodzież. Jeśli rozwiązanie rządowe jest oczywiście niespójne, jak przypomną to Armie, opiera się na wyidealizowanej wizji Francuzów dotyczącej Służby Narodowej ozdobionej wszystkimi cnotami, z wyjątkiem tych, dla których została zaprojektowana.

Czy wiesz o amnezji wstecznej? Według Słownika lekarskiego Akademii Medycznej jest to zaburzenie pamięci typu amnezja ewokacji lub skupienia, które polega na przywróceniu sobie zdarzeń poprzedzających chorobę, o których pamięć była wcześniej dobrze zachowana.

Konkretnie, cierpimy na tego typu amnezję, gdy nie jesteśmy już w stanie przywołać wspomnień sprzed traumy, która ją wywołała. A amnezja następcza, cóż, jest odwrotnie.

Zdaniem lekarzy Francuzi mogą cierpieć na tę ciężką chorobę, przynajmniej jeśli chodzi o służbę państwową, a dokładniej służbę wojskową.

Nadzór nad młodocianymi przestępcami przez Siły Zbrojne: bis repetita

Przy okazji prezentacji rządowego planu działania rozpoczętego po zamieszkach miejskich, które miały miejsce zaledwie trzy miesiące temu, po tragicznej śmierci młodego Nahela, po zastrzeleniu policjanta po tym, jak wymusił on kontrolę drogową, Premier przedstawił cztery środki, które zostaną wdrożone w celu powstrzymania tego znaczącego dryfu we francuskim społeczeństwie.

Uzbrojone urządzenie JET
W latach 1986–2003 eksperymentowano z nadzorem wojskowym nad młodymi przestępcami w ramach zespołów roboczych lub systemem JET, ale bez jednoznacznych rezultatów.

Jedno z tych środków opiera się na możliwym nadzorowaniu przez siły zbrojne „młodych ludzi z problemami”. Zapowiedź ta jak zawsze ostro zareagowała na ekosystem obronny, dla którego armie nie mają powołania, a zwłaszcza środków, aby realizować taką misję, zwłaszcza że napięcia międzynarodowe wymagają koncentracji.jego zasobów zmniejszonych o połowę w ciągu ostatnich piętnastu lat , aby chronić kraj i jego interesy.

„Jak zawsze”, bo taką hipotezę, polegającą na oparciu armii o kontrolę przestępczości nieletnich, stawiano w ostatnich latach kilkukrotnie. Dlatego nieco ponad rok temu Minister Spraw Wewnętrznych Gérald Darmanin również zapowiedział podjęcie podobnych działań na Majotcie, ponownie mających na celu powstrzymanie wymykającej się spod kontroli młodzieży.

Jeśli pomysł ten wychodzi na światło dzienne przy każdym zamieszkach, pomimo zaciekłego sprzeciwu armii, nie jest to przypadek. Rzeczywiście wydaje się, że większość Francuzów popiera to rozwiązanie. Mówiąc bardziej ogólnie, zdecydowana większość opowiada się dziś za przywróceniem do 1996 r. instytucji francuskiej, a mianowicie służby krajowej.

Rzeczywiście, w ostatnich latach liczne zlecane na ten temat badania wykazały coraz większą liczbę przychylnych opinii na temat powrotu słynnej służby wojskowej.

Francuzi w sondażach za powrotem do służby wojskowej opowiadają się 75%.

Pokazuje to jeden z najnowszych, datowany na zimę 2023 r. i wyprodukowany przez firmę Ifop 75% Francuzów twierdzi, że opowiada się za jej przywróceniem w drodze wprowadzenia obowiązkowej powszechnej służby narodowej, jedno ze sztandarowych działań programu Emmanuela Macrona na 2017 rok i jedna z bardzo nielicznych obietnic wyborczych prezydenta w zakresie obronności, która nie zostanie dotrzymana.

Militaire usług
Zadaniem francuskiej służby narodowej było przygotowanie młodych mężczyzn do ewentualnej mobilizacji w przypadku poważnego konfliktu, w szczególności do stawienia czoła Związkowi Radzieckiemu i Układowi Warszawskiemu, liczebnie znacznie przewyższającym NATO.

Pozostało 75% tego artykułu do przeczytania. Zasubskrybuj, aby uzyskać do niego dostęp!

Logo Metadefense 93x93 2 Polityka obrony | Analiza Obrony | Wojska Lądowe

Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory Klasyczne subskrypcje zapewnić dostęp do
artykuły w pełnej wersjii bez reklam,
od 1,99 €.


Na dalej

2 Komentarze

 1. Czytając artykuł na temat powrotu obowiązkowej służby wojskowej, chciałbym w pierwszej kolejności poczynić następujące uwagi:
  Tak ma obowiązkową służbę narodową z czterema podstawowymi ideami:
  1) musi mieć charakter powszechny i ​​skierowany do wszystkich młodych ludzi w wieku od 17 do 23 lat
  2) musi mieć charakter regionalny lub krajowy, na zasadzie dobrowolności, na poziomie odpowiedzialności lub specjalności
  3) musi przekazywać mocne idee, które można zakwalifikować jako misję, takie jak „przygotowanie Francji na globalne ocieplenie”, „obrona Francji i jej podstawowych wartości (wolność myśli, tolerancja i szacunek dla innych, słowem uczynienie obywateli możliwie żołnierzy), pomoc innym poprzez pełnienie funkcji zbliżonych do bezpieczeństwa cywilnego”
  4) ograniczać się do ponownego uczenia się życia w grupie i esprit de corps

  marc

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły