Czy armia francuska może uniknąć dobrowolnego poboru do wojska?

W miarę narastania napięć międzynarodowych armia francuska staje w obliczu coraz większych trudności w utrzymaniu liczebności, w obliczu spadku liczby kandydatów i wzrostu liczby nieprzedłużeń kontraktów wojskowych.

Jeśli w ramach LPM 2024-2030 zostaną ogłoszone działania paliatywne, nie ma gwarancji, że uda im się odwrócić tę tendencję, a jednocześnie armie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują odzyskania masy.

Nowy model poboru, pobór wybrany, wdrażany w krajach skandynawskich od kilku lat, mógłby zapewnić skuteczne, możliwe i postępowe rozwiązanie tych problemów kadrowych.

Potrzeba masy staje się krytyczna dla armii francuskich w obliczu zagrożeń

« Wojna na Ukrainie otwiera nową formę zimnej wojny„. W tych słowach Minister Sił Zbrojnych Sébastien Lecornu rozpoczął konferencję prasową zorganizowaną 26 marca, aby podsumować wysiłki i oczekiwania swojego ministerstwa, francuskich sił zbrojnych i krajowego przemysłu obronnego w obliczu ewoluujących zagrożeń na Ukrainie, w Morzu Czerwonym i gdzie indziej.

Armia francuska w Mali
Armia francuska została przekształcona pod koniec lat 90. XX w., tak aby posiadała znaczną zdolność do projekcji sił, opierając bezpieczeństwo narodu wyłącznie na jej działaniu odstraszającym.

Ten zaakceptowany obecnie powrót do formy zimnej wojny z konieczności będzie miał wpływ na sam model armii francuskiej, budowany od końca lat 1990. XX w. na dyptyku złożonym z jednej strony z odstraszania, a z korpusu, który można rzutować z drugiej ekspedycyjny, reaktywny, ale o ograniczonej masie.

Model ten nie jest, jak często się wspomina, jedyną konsekwencją ograniczeń budżetowych związanych z korzyściami z postzimnowojennego pokoju. O ile postrzegany upadek rosyjskiego zagrożenia miał oczywiście decydujące znaczenie w tej kwestii, to trudności, jakie napotkała armia francuska przy rozmieszczeniu jednolitych i skutecznych sił w Arabii Saudyjskiej naprzeciw Iraku, przed operacją Pustynna Burza, odegrały co najmniej równie duże znaczenie.

Francja wskazywała na ograniczenia swoich armii poborowych, zaprojektowanych tak, aby stawić czoła sowieckiemu zagrożeniu, ale strukturalnie nieodpowiednich do projekcji władzy pod względem wielkości, nawet jeśli liczba aktywnych żołnierzy była wówczas o 50% wyższa w „Dzisiaj”.

Dzięki profesjonalizacji armie francuskie zyskały elastyczność i zdolność reagowania. Jednak jednocześnie stracili znaczną masę do tego stopnia, że ​​dziś nie są już w stanie pozwolić głowie państwa na „ wybierz swoje wojny i wygraj je„, zgodnie z maksymą Charlesa de Gaulle’a, bez integrowania się w szeroką koalicję.

Ten powrót do zimnej wojny, ogłoszony przez Sébastiena Lecornu, będzie zatem wymagał w nadchodzących latach zmiany modelu i formatu armii francuskiej, aby odzyskać konwencjonalną wiarygodność niezbędną do jej odstraszania.

Wyzwanie związane z zasobami ludzkimi, które utrudnia armię francuską

Jeżeli obserwacja jest stosunkowo banalna w wykonaniu, to ustosunkowanie się do niej okazuje się natomiast bardzo skomplikowane. Rzeczywiście, poza kwestiami budżetowymi, które są istotne, ale omówione w innym miejscu w innych artykułach, obecny model armii nie jest przystosowany do znaczącego przyrostu masy.

Parady Maistrance
Armie mają coraz większe trudności z rekrutacją wykwalifikowanego personelu spełniającego ich oczekiwania.

Pozostało 75% tego artykułu do przeczytania. Zasubskrybuj, aby uzyskać do niego dostęp!

Logo Metadefense 93x93 2 Polityka obrony | Analiza Obrony | Budżety sił zbrojnych i wysiłki obronne

Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory Klasyczne subskrypcje zapewnić dostęp do
artykuły w pełnej wersjii bez reklam,
od 1,99 €.


Na dalej

1 KOMENTARZ

  1. Przyjąć model Konfederacji Szwajcarskiej lub adaptację, która pozwoli zrekompensować nasze niepowodzenia rekrutacyjne. Przewartościuj ten bardzo wyjątkowy zawód, zmniejsz liczbę „generałów” i przewartościuj wewnętrzne awanse i szkolenia, a nie papierowe tygrysy, które wychodzą ze szkół bez doświadczenia jako medaliści.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły