Polska dołącza do ESSI, Francja odizolowana w obronie powietrznej w Europie

Od chwili uruchomienia w sierpniu 2022 r. przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza europejska inicjatywa SkyShield (ESSI) stała się jednoczącym i potężnym paktem, którego celem jest zapewnienie skutecznej i jednorodnej europejskiej obrony powietrznej.

Już w sierpniu 2022 r. ponad piętnaście krajów ogłosiło swoje członkostwo w ESSI. Obecnie jest ich 22, a niedawno Grecja, Turcja i Szwajcaria zobowiązały się do przyłączenia. Jednak kilka krajów europejskich się pod tym nie podpisało. Dotyczy to szczególnie Francji i Włoch.

Rzeczywiście, ESSI, zaprojektowany przez Berlin, integruje tylko 3 uzupełniające się systemy przeciwlotnicze: antybalistyczny Arrow 3, Patriot PAC dalekiego zasięgu i IRIS-T SLM średniego zasięgu. Wykluczono więc inne europejskie systemy, NASAMS, CAMM, Mica VL i przede wszystkim Aster, konkurentów Patriota oraz niemieckiego IRIS-T SLM/SLX.

Meta-Defense świętuje swoje 5-lecie!

LOGO metaobrona 114 analiz Obrona | Niemcy | Sojusze wojskowe

- 20% w ramach subskrypcji Classic lub Premium, z rozszerzeniem kod Metanniv24, jusqu'au Tylko 21 maja !

Oferta ważna od 10 do 21 maja na subskrypcję online nowej subskrypcji Classic lub Premium, roczną lub tygodniową na stronie Meta-Defense.

Polska ogłasza zamiar przystąpienia do europejskiej inicjatywy SkyShield

Wśród krajów europejskich, które dotychczas opierały się wzrostowi ESSI, Polska odegrała centralną i decydującą rolę. Choć kraj nie posiada własnego rozwiązania przemysłowo-technologicznego w zakresie systemów przeciwlotniczych średniego i dalekiego zasięgu, to w nadchodzących latach będzie dysponował bardzo potężną obroną powietrzną.

ESSI Szwecja Dania
Szwecja i Dania dołączyły do ​​ESSI w lutym 2023 r

Będzie się on składać z 6 baterii Patriot PAC-3, wspomaganych przez 44 baterie krótkiego zasięgu uzbrojone w brytyjski pocisk CAMM oraz 22 baterii SHORAD PSR-A Pilica uzbrojonych w podwójne stanowisko 23 mm i rakiety Manpads GROM.

Polska korzysta także z jednego z dwóch systemów AEGIS Ashore, uzbrojonych w amerykańskie rakiety antybalistyczne SM-3 i SM-6, wdrażanych w ramach NATO. Podobnie jak izraelski Arrow 3 nabyty przez Berlin, SM-3 jest egzoatmosferycznym pociskiem antybalistycznym, zaprojektowanym do przechwytywania zagrożeń MRBM i IRBM.

Jeżeli pewne przechwycenia powiodły się przeciwko odpowiednikom MIRV przez SM-3, podczas testów system nie jest jednak zaprojektowany ani skrojony, aby zapewnić ochronę przed rosyjskim lub chińskim atakiem strategicznym. Przypomnijmy w tym kontekście, że Rosja nie używa już rakiet MRBM ani rakiet IRBM, a jedynie półbalistyczne SRBM i międzykontynentalne rakiety balistyczne oraz SLBM, głównie Mirvés, przeciwko którym systemy te nie działają.

Warszawa ze względu na swoje położenie geograficzne, ale także ambicje w zakresie zdolności militarnych niewątpliwie odgrywa obecnie rolę osi europejskiej obronności w obliczu zagrożenia rosyjskiego i białoruskiego. Dość powiedzieć, że arbitraż warszawski w tym zakresie był najbardziej wyczekiwany.

AEGIS Ashore Polska
Polska jest gospodarzem jednego z dwóch obiektów NATO AEGIS Ashore tworzących europejską tarczę antyrakietową przed zagrożeniami typu MRBM i IRBM.

Porażka PiS i prezydenta Dudy ostatniej jesieni z proeuropejską wspólną listą Donalda Tuska umożliwiła normalizację stosunków Polski z Francją, a także z Niemcami. W tym kontekście ten ostatni ogłosił to w tym tygodniu Warszawa przystąpiłaby do europejskiej inicjatywy SkyShieldjako wyraz poprawy stosunków niemiecko-polskich.

Posiadając już baterie Patriot PAC-3, polskie siły zbrojne będą mogły szybko zintegrować standard komunikacji i wymiany informacji, na którym oparty jest ESSI.

Francja bardziej odizolowana niż kiedykolwiek w Europie w dziedzinie obrony powietrznej

To oczywiście mocny cios dla Paryża. Tak naprawdę na opór Warszawy na tym terenie pozwoliły władze francuskie, które były bardzo krytycznie odniósł się do sposobu zaprojektowania ESSI, skutecznie wykluczając jedyny europejski system przeciwlotniczy dalekiego zasięgu i służąc przede wszystkim jako komercyjny krok w stronę IRIS-T SLM firmy Diehl Defence.

Akcesja Polski de facto umożliwi ESSI zbudowanie jednolitego bloku obrony powietrznej w Europie Północnej, Europie Wschodniej i Europie Środkowej, gwarantując jego skuteczność operacyjną.

ESSI Europa
Mapa European Sky Shield sprzed kilku miesięcy. Od tego czasu Szwajcaria, Grecja, Turcja i Polska ogłosiły, że przyłączają się do inicjatywy, tworząc w Europie jednorodny blok północno-południowo-wschodni.

Paryż traci w ten sposób potężną oś negocjacyjną zwróconą ku Berlinowi, która miałaby poprowadzić go do otwarcia inicjatywy na wszystkie systemy europejskie, takie jak NASAMS, CAMM, MICA VL, a przede wszystkim SAMP/T Mamba, o ile ten ostatni wykazuje dużą skuteczność na Ukrainie, a rakieta Aster wykazała, że ​​jest odpowiednikiem Patriota i SM-6 pod względem funkcji antybalistycznej niskowarstwowej.

Co gorsza, poprzez swoje przystąpienie Warszawa prawdopodobnie zmusi Berlin do włączenia CAMM do całej gamy systemów zintegrowanych z ESSI, co niezawodnie zadowoli Londyn, ale także Rzym, ponieważ Leonardo opracował rakietę wspólnie z MBDA UK, ostatecznie stwarzając potencjał całkowitej marginalizacji Francji i MBDA France w dziedzinie przeciwlotniczej w Europie.

Zagrożenie dla przyszłości sektora rakiet przeciwlotniczych MBDA France

W rzeczywistości członkostwo Warszawy w ESSI stanowi bezpośrednio i pośrednio poważne zagrożenie dla samej przyszłości sektora rakiet przeciwlotniczych MBDA France, w który Paryż znacząco zainwestował w ostatnich dziesięcioleciach.

W istocie ESSI stworzy wymiar normatywny, z którego wykluczone zostaną francuskie systemy przemysłowe i wojskowe, co bardzo poważnie ogranicza szanse Paryża na umieszczenie swoich systemów w Europie, ale także poza nią, jako że władza normatywna i zainstalowana baza stanowią kluczowe argumenty w decyzje o nabyciu systemów obronnych.

aster 30 Mamba SAMP/T
Jedyny działający europejski system przeciwlotniczy i przeciwbalistyczny, Mamba SAMP/T, jest dziś wyłączony z ESSI.

Co więcej, centralna pozycja Niemiec w tym programie pod względem geograficznym, politycznym, a zwłaszcza technologicznym, sprawi, że ich przemysł obronny, a dokładniej Diehl Defence i Hensoldt, znajdą się w centrum europejskiego rozwoju w tej dziedzinie, jeszcze bardziej marginalizując Francję w tym obszarze chyba że będzie to akt poddania się Berlinowi.

Jakie alternatywy dla Paryża w obliczu fali ESSI?

Sytuacja jest zatem bardzo złożona zarówno dla Francji, jak i całego sektora obrony powietrznej skupionego wokół MBDA France i Thales. Paryż ma jednak kilka możliwości ograniczenia szkód lub nawet przekształcenia tej grożącej klęski w decydujący atut.

Przyłącz się do inicjatywy mającej na celu przekonanie Berlina do integracji od wewnątrz innych systemów przeciwlotniczych

Pierwszą i najbardziej oczywistą alternatywą byłoby przekonanie Berlina do zmiany paradygmatu ESSI, aby umożliwić przyłączenie Paryża (i Rzymu). Zakłada to oczywiście, że inicjatywa wykracza poza trzy systemy, które dziś stanowią jej kręgosłup.

Opcja ta, dość oczywista, bardzo korzystna i pożądana w skali europejskiej, jest jednak na razie mało prawdopodobna. W rzeczywistości Olaf Scholz uczynił z tych paradygmatów filary inicjatywy, w szczególności po to, aby wspierać swoich własnych przemysłowców i uczynić Niemcy osią europejskiej obrony drogą powietrzną.

Olafa Scholza w Pradze
Olaf Scholz podczas przemówienia w Pradze w sierpniu 2022 r. inaugurującego ESSI.

Z jednej strony, gdyby taka opcja była prosta i łatwa do wdrożenia, zostałaby już wdrożona, mimo że od przemówienia w Pradze inaugurującego ESSI minęło 20 miesięcy.

Z drugiej strony, zdaniem Olafa Sholza samo sformułowanie tej oferty, mającej na celu wykluczenie Francji, odzwierciedla jego własne stanowisko w zakresie współpracy europejskiej, stawiając Niemcy na pozycji lidera politycznego i technologicznego, bardzo odległą od pozycji początkowo zajmowanej przez równowagę przez Angelę Merkel i Emmanuela Macrona w 2017 r.

Wreszcie niemiecki przemysł obronny, bardzo politycznie wprowadzony, nie pozwoli, aby Aster i MICA VL NG ukradły show systemowi IRIS-T SLM i opracowywanej rodzinie IRIS-T, zaprojektowanej właśnie z myślą o narzuceniu europejskim armiom, jak the Leopard 2 zrobił to już wcześniej.

Wreszcie ESSI zaprojektowano tak, aby zapewnić przynajmniej wsparcie Waszyngtonu przy jego wdrażaniu. IRIS-T SLM nie jest alternatywą dla Patriota PAC-3, a amerykański przemysł nie ma alternatywy dla niemieckiego SLM na średnim dystansie, obie oferty doskonale się uzupełniają. Z drugiej strony, pomiędzy MICA VL NG i Mambą, Francja ma konkurencyjną ofertę obu systemów.

Strzelanie IRIS-T SLM
IRIS-T SLM to niewątpliwie system, który odniesie największe korzyści z ESSI, reprezentujący najniższy wspólny mianownik technologiczny i operacyjny inicjatywy.

Nie ma zatem obiektywnego powodu, aby Francja mogła zakłócać ten hegemoniczny wzrost dla swoich aktorów założycieli, zwłaszcza że z geograficznego punktu widzenia dodanie jej do europejskiej obrony powietrznej bardzo zmieni jej skuteczność w obliczu rosyjskiego zagrożenia , a nawet w obliczu ewentualnych zagrożeń ze strony Iranu.

Konieczne będzie więc opuszczenie Kancelarii Olaf Scholz, a jego następca podzielający wizję bliższą Merkel, narzuci decyzję polityczną niemieckim i amerykańskim przemysłowcom, aby mieć nadzieję na zmianę stanowiska w tej kwestii , zezwalając Paryżowi na przyłączenie się do ESSI bez większych wyrzeczeń.

Zbuduj konkurencyjną ofertę francuską, niezbędną dla Europejczyków

Drugą opcją dla Paryża byłoby zbudowanie oferty alternatywnej do ESSI, przeznaczonej dla Europejczyków, opartej na przewagach konkurencyjnych wyłącznych dla Francji. Niezdolny do odróżnienia się w wystarczająco istotny sposób pod względem technologicznym czy operacyjnym od Patriotów PAC-3 i IRIS-T, jedyną kartą, jaką może tu zagrać Paryż, jest francuskie odstraszanie.

Zasadą byłoby podkreślenie, że rozszerzenie francuskiej bańki odstraszającej na niektórych europejskich sąsiadów wymagałoby ścisłej koordynacji środków obrony powietrznej, aby umożliwić Rafale B uzbrojonego w rakiety ASMPA, jego samoloty eskortujące i pomocnicze, do działania z przestrzeni powietrznej danego państwa.

RAfale B ASMPA
Rosnące zainteresowanie kilku krajów Europy Wschodniej ofertą złożoną przez Emmanuela Macrona w 2020 r. dotyczącą przedłużenia francuskiego odstraszania stanowi możliwą do wykorzystania oś do przeciwdziałania technologicznej hegemonii Niemiec w ramach ESSI.

Ponieważ francuskie odstraszanie nie jest zintegrowane z odstraszaniem NATO i działa ściśle autonomicznie, w tym przypadku istotne jest, aby system obrony powietrznej chronionego kraju był połączony i w pełni kompatybilny z francuską inicjatywą europejską.

Należy zauważyć, że o ile rozszerzenie francuskiego środka odstraszającego spowodowało Taulé w Europie, jak wspomniał Emmanuel Macron, to stanowisko wielu krajów w tej sprawie znacznie ewoluowało od początku wojny na Ukrainie, a jeszcze bardziej od czasu powtarzających się gróźb ze strony Donalda Trump o NATO i amerykańskiej ochronie strategicznej w Europie.

Tym samym, choć do tej pory Polska znajdowała się w czołówce krytyki otwarcia dokonanego przez prezydenta Francji w 2020 r., wydaje się, że dziś Polska ma wobec niego znacznie bardziej zachęcające stanowisko. Należy także pamiętać, że członkostwo w ESSI ma dla wielu krajów jedynie symboliczne znaczenie, które nie rozpoczęło jeszcze nabywania kompatybilnych systemów.

Koncentrując się całkowicie na eksporcie morskim i/lub pozaeuropejskim

Ostatnią opcją dla Paryża byłoby porzucenie pomysłu narzucania się w Europie w obliczu ESSI i skoncentrowanie wszystkich wysiłków i kanałów komunikacji na innych, bardziej obiecujących rynkach.

Aster 15 Charlesa de Gaulle’a
W rakietę Aster i system PAAMS wyposażono obecnie ponad czterdzieści głównych jednostek morskich na całym świecie, a w nadchodzących latach – ponad sześćdziesiąt.

Pierwszym z tych rynków jest sektor morski, dla którego Aster, system PAAMS i MICA VL odniosły już liczne sukcesy, w tym na eksport. Aby w pełni wykorzystać tę kartę, na tyle, aby zachować umiejętności i konkurencyjność całego francuskiego sektora obrony powietrznej, Paryż będzie musiał zgodzić się na pewne inwestycje, zwłaszcza że głównym konkurentem jest tu Ameryka.

Remont systemu PAAMS, a dokładniej systemu pionowego startu SYLVER, z pewnością okaże się w tej hipotezie konieczny, aby zapewnić skuteczną pozycję konkurencyjną wobec amerykańskich Mk41, SM-2/3/6 i ESSM.

Pod wieloma względami skuteczniejszy od amerykańskiego VLS, zwłaszcza pod względem szybkości wystrzeliwania, SYLVER ma jednak wadę, jaką jest dotychczas niemożność załadowania kilku krótkich rakiet do długiego silosu. Mówimy o opakowaniu zbiorczym.

Tym samym rakieta ESSM, konkurent Aster 15 i MICA VL NG, może zostać załadowana na pokład przez 4 osoby w jednym silosie MK41, co pozwala fregacie wyposażonej tylko w jeden system modułów taktycznych Mk41, odpowiednik SYLVER 50, na wdrożenie 32 ESSM rakiet, tylko dla ośmiu silosów.

SYLWER 70 MDCN
Choć wydajny, francuski system SYLVER nie pozwala na import kilku krótkich rakiet jednocześnie w jednym silosie. Nowa wersja tego systemu, integrująca tę możliwość, stanowiłaby znaczny postęp operacyjny i komercyjny w porównaniu z amerykańskim Mk41.

Rozwój ten wymaga gruntownego przeprojektowania SYLVERA, ale wymazałby największą słabość tego systemu na scenie międzynarodowej w porównaniu z amerykańskim MK41, podkreślając jednocześnie dwa argumenty, które często są bardzo doceniane. Rzeczywiście, Sylver, podobnie jak rakiety Aster 15/30 i MICA VL oraz system SAMP/T Mamba, są wolne od ITAR i Niemiec.

Obydwa są dziś często wymagane, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. Połączenie tych dwóch elementów jest niewątpliwie dużym atutem tych teatrów.

Wniosek: teraz zmniejszone okno na reakcję

Jak widać, ogłoszona przez Warszawę decyzja o przystąpieniu do europejskiej inicjatywy SkyShield jest niewątpliwie poważnym ciosem dla Paryża w jego wysiłkach na rzecz zmiany paradygmatów technologicznych otaczających tę inicjatywę.

Co gorsza, jeśli nie zgodzi się i nie zrzeknie się włączenia Mamby i MICA VL do oferty technologicznej kompatybilnej z ESSI, obecnie szanse na to, że Paryżowi uda się zmienić determinację Berlina i jego kanclerza w tej dziedzinie, są nikłe. Ponieważ Francja nie zamierza kupować IRIS-T SLM ani Patriota, w tej hipotezie członkostwo Francji nie miałoby uzasadnienia.

MBDA Francja
Trwałość dywizji rakiet ziemia-powietrze MBDA France zależy dziś od szybkiej decyzji Paryża w sprawie reakcji na członkostwo Polski w ESSI.

Faktem jest, że Paryż ma jeszcze kilka opcji, aby spróbować powstrzymać zagrożenie, jakie stanowi ESSI na rynku i trwałość francuskiego przemysłu w dziedzinie obrony powietrznej.

Jedna, europejska, polegałaby na połączeniu oferty alternatywnej dla niemieckiego ESSI, z rozszerzeniem odstraszania, o którym wspomniał prezydent Macron w 2020 r., w sprawie którego stanowiska szybko ewoluują, obecnie, gdy ochrona USA jest osłabiona groźbą zwycięstwa dla Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Drugi opiera się na czystym i prostym porzuceniu europejskiego rynku lądowego przez Francję, aby w pełni zaangażować się w dziedzinę marynarki wojennej, a także pozaeuropejskie rynki eksportowe, podkreślając, że te systemy są BEZ ITAR i NIEMIECKIE .

W każdym razie Paryż będzie teraz musiał bardzo szybko wybrać sposób działania i w pełni zainwestować w nadanie mu treści, a tym samym zagwarantować trwałość know-how francuskiego BITD. Najgorszą postawą byłoby utrzymywanie tej samej postawy wyczekiwania, która pozwoliła ESSI przyciągnąć do swojego zasięgu 23 kraje europejskie, skutecznie zamykając jak najwięcej potencjalnych rynków dla MBDA France.

Artykuł z 18 kwietnia w pełnej wersji do 26 maja

Na dalej

5 Komentarze

 1. Zawsze mieliśmy taki wybór i mamy go od lat. Zaopatrywanie alternatywnych rynków, które kochają nasz darmowy sprzęt Itar, a zwłaszcza marynarkę.

  Z ekonomicznego punktu widzenia, kto będzie produkował astry 15 i 30 w ciągu najbliższych 10 lat i to w dużych ilościach?
  To oczywiście statki.

  Wojna na Ukrainie pokazała, że ​​nie możemy się utrzymać, niszcząc 100 tys. dronów za pomocą 2 milionów rakiet we wszystkich możliwych celach na danym terytorium.
  Na morzu to już inna historia, bo poza fregatą, do której jesteś docelowym statkiem, nie ma nic innego poza wodą.
  Stwórzmy kwartet Rapidfire/LMP/aster15/aster30 odpowiedni do użytku morskiego i do dzieła!!!!!
  Systemy Irys T, które będą sprzedawane do wszystkich krajów Europy Wschodniej, prawdopodobnie nigdy nie wystrzelą rakiety
  Łodzie to inna historia.

 2. Z jednej strony jest nie tylko Francja, ale także Włochy, z drugiej słabym punktem ESSI jest jego integracja z UE, więc część budżetów będzie pobierana z budżetu europejskiego, a Włochy i Francja mają do odegrania rolę grać, bo mogą zablokować lub spowolnić projekt. Niemcy posunęły się nieco mocniej, włączając Izrael do projektu, jeśli chodzi o USA, Niemcy to trochę koń trojański, nawet jeśli chcielibyśmy, aby ciekawie byłoby poznać stanowisko Niemiec, jeśli Trump zostanie wybrany, zwłaszcza że ten ostatni opiera swoją politykę o ludziach, a nie o krajach, nie jestem pewien, czy doceni Scholza

 3. Opracowanie środków przechwytywania pozaatmosfery ma rzeczywiście kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i obrony Europy.

 4. Scholz nie jest partnerem Francji w przeciwieństwie do Merkel.
  Niemieckie uber ale….
  Zrobi wszystko, żeby zniszczyć nasz przemysł zbrojeniowy. Jesteśmy zdecydowanie naiwni i niezbyt kompetentni pod względem handlowym w porównaniu z Niemcami….
  Nasz odpowiedzialny minister nie jest zbyt mądry...

Komentarze są zamknięte.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ostatnie artykuły